Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Vakantiebijbelweek 2024

6 april 2024

Bevestiging en intrededienst ds. J.A. van den Berg op 5 mei ‘24

30 maart 2024

Als Gemeenten Bedum en Onderdendam zien wij uit naar de dag, dat ds. J.A. van den Berg wordt bevestigd en zijn intrede doet. We moesten misschien wat geduld hebben, maar eindelijk komt het dichterbij. In samenspraak met ds. Van den Berg en de scriba’s en voorzitters van de kerkenraden is deze feestelijke dag voorbereid.

Op 5 mei is er in de Walfriduskerk een gezamenlijke bevestigings- dienst en deze begint om 10.00 uur. Dit i.v.m. de gasten die van ver komen. Ds. G.C. op ’t Hof uit Siddeburen gaat voor in deze dienst. Na de dienst is er koffie met koek en tijd voor ontmoeting. Er wordt een lunch aangeboden voor de gasten, die ook de intrededienst bijwonen. Het is fijn, dat zowel uit Onderdendam en Bedum hulp is aangeboden de lunch voor te bereiden. Mochten er gasten zijn, die na de lunch een wandeling door Bedum willen doen, dan is ook dat geregeld.
Om 14.30 uur is de intrededienst. Ds. J.A. van den Berg gaat dan voor in de dienst. Na de dienst is er koffie voor de gasten.

We hebben moeten wachten op deze dag. De beroepingscommissie heeft drie predikanten aan de Gemeenten voorgesteld voor een beroep. God had andere plannen met de beroepen predikanten en met de Gemeenten. God had ds. J.A. van den Berg op het oog en God leidde het zo, dat we als beroepingscommissie en ds. Van den Berg duidelijk voelden, dat God de leiding had in dit alles. En wat is het vreugdevol dat we op 5 mei met dankbaarheid ds. Van den Berg als onze herder en leraar mogen verwelkomen. Ik moest aan het hele beroepingsproces denken toen ik Ps. 33 vers 20 las. Daar staat: “Wij verwachten vol verlangen de Heer, Hij is onze hulp en ons schild”. Wachten is vaak niet onze sterkste kant. Toen dominee C. Hoek vertrok wilden we toch zeker binnen een jaar een nieuwe predikant. Het gebeurde niet. We moesten wachten! Dat is vol verlangen uitzien naar de Allerhoogste. Hopen op Zijn ontferming. Dat betekende letterlijk, dat wij de beide Gemeenten in Gods Hand moesten leggen. En dan met een reikhalzend verwachten en verlangend hopen uitzien naar Gods plan. We konden niets anders doen dan wachten. En de woorden van deze berijmde Psalm geven precies aan waartoe wachten leidt. God geeft niet alleen wat voor ogen is. God gaf ons moed en kracht toen en nu met ds. J.A. van den Berg. En weer mogen we de toekomst in Gods Hand leggen en bidden; laat te allen tijde uwe liefde ons leiden en uw barmhartigheid.

Wij bidden voor het gezin van ds. Van den Berg. Voor zijn echtgenote en de thuiswonende zonen was het een ingrijpende periode. Mw. Van den Berg kwam ook voor keuzes te staan. Kan en wil ik mijn werk opzeggen in de zorg hier in Amersfoort? De jongste zoon moest accepteren, dat zijn vader toch naar het Noorden ging en had tijd nodig om het te accepteren. Dan gaat Gods plan toch boven alles uit en komt er een vertrouwen, dat God meegaat. Dat God nieuwe mogelijkheden geeft en dat Hij het gezin bewaart en geeft wat ieder persoonlijk nodig heeft. Wij weten, dat jullie in Bedum/Onderdendam een nieuwe periode ingaan. Zeker zal het soms even wennen zijn, zal er teleurstelling zijn. Weet wel, dat het hele gezin meer dan welkom is en wij bidden of God ieder van jullie gezin wil geven wat nodig. Vertrouwen, nieuwe baan, andere opleiding, andere universiteit en dan….. opeens ontdekken: ik voel me hier thuis. God is er altijd bij!

Lies Cadée

Uit Pakhuis de Hoop

30 maart 2024

De volgende keer noem ik deze rubriek ‘Uit de pastorie’, maar nu schrijf ik dit stukje in een voormalig pakhuis uit de 17 de eeuw met de naam ‘De Hoop’. Daar is namelijk het kantoor van de IZB gevestigd. Het zijn nog ongeveer twee weken dat ik echt werk bij de IZB en dan is mijn periode hier voorbij. U begrijpt dat ik momenteel veel dingen voor het laatst doe en afscheid aan het nemen ben. Tegelijkertijd kijk ik ook met vreugde vooruit.

We hebben elkaar als gemeente en predikantsgezin voor het laatst op 21 januari ontmoet. Aan die ontmoeting hebben we goede herinneringen. Die ontmoeting was warm en hartelijk, zoals ook al gold voor de eerdere contacten vanuit de beroepingscommissie in de tijd voorafgaand aan het daadwerkelijke beroep. Zondag 21 januari is al weer ruim twee maanden geleden en het is daarom goed dat de bevestiging en intrede op D.V. 5 mei dichterbij komen.

Opnieuw gemeentepredikant mogen zijn, ervaar ik als een voorrecht en als een grote taak. Het is een hoge roeping om het Woord te verkondigen, met jongeren en ouderen op te trekken om samen met hen te ontdekken hoe rijk het is om God te kennen. En ook om pastor te zijn op sleutelmomenten in het leven, of om gesprekken te voeren met mensen die zoekend zijn of God bestaat. Daarom vraag ik u dat u daarvoor aan God om kracht en wijsheid vraagt. Ook voor ons als gezin nu we voor een grote verandering staan.

Achter de schermen is er inmiddels al veel voorbereid, zowel in Amersfoort -ons huis is inmiddels onder voorbehoud verkocht- als in Bedum en Onderdendam. Met ouderling-kerkrentmeester de heer J. Hilboezen hebben we de pastorie verkend en samen nagedacht over wat aanpassingen. De manier waarop dit gebeurde gaf ons het gevoel welkom te zijn. Met de scriba’s mw. E. Cadée en dhr. G. Medema, en voorzitters dhr. B. Riepma en dhr. A. van den Bergh werd de bevestigingszondag voorbereid en afspraken gemaakt over het werkplan. Mw. C. van den Bergh en dhr. H.-J. Schipper en ik hebben nagedacht over de dienstenroosters van 2024 en 2025 en daar afspraken over gemaakt. Het was mooi en goed om op deze manier vooruit te kijken.

De uitnodiging voor de diensten van 5 mei en de adreslijsten zijn gereed gemaakt door de scriba’s en op het moment dat u dit leest wellicht al verstuurd.
Dhr. A. Lok heeft een e-mailadres voor me aangemaakt. Zo wordt alles langzaam maar zeker steeds concreter, en dat is fijn.

Ik verheug me er trouwens ook op dat de bevestiging en intrede in de week van Hemelvaart zijn. Het is goed om aan het begin van deze nieuwe periode samen te vieren en te gedenken dat de Heer van de kerk alle macht is gegeven in hemel en op aarde en dat Hij met ons is tot aan de voleinding van de wereld. Deze feestdag geeft, vanwege de activiteiten die er na de dienst zijn, meteen ook de gelegenheid om elkaar nader te leren kennen.

Misschien hebt u het al ergens gehoord of gelezen dat ik de eerste weken na de bevestiging de pastorie nog alleen bewoon. Vanwege de opleiding van Thijmen verhuizen Annemieke, Daan en Thijmen begin juli. In de periode tussen de bevestiging en de verhuizing ben ik niet de hele week in Bedum, maar wel een groot deel.

Daarnaast ben ik goed bereikbaar via mobiel of mail.
Schroom niet om te bellen, te appen of te mailen. Graag tot 5 mei!

Hartelijke groet,
ds. J.A. van den Berg

Uitnodiging mannenzangavond 20 april

30 maart 2024

Hemelvaartsdag Bedum en Onderdendam 2024

30 maart 2024

Op donderdag 9 mei hopen wij weer een fietstocht en BBQ te organiseren namens de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam.

We beginnen de dag met een gezamenlijke kerkdienst in de Hervormde kerk in Onderdendam.
Aanvang: 09.30 uur.

Aansluitend drinken we een kopje koffie/thee/limonade bij: Matthijs en Nienke Veenland Rodewold 11, Onderdendam.

Van hieruit vertrekken we voor de fietspuzzeltocht (zelf lunchpakketje meenemen).
Na afloop van de fietstocht steken wij de BBQ aan, om onder het genot van een hapje en een drankje bij te kletsen.

Kosten:
Volwassenen € 15,00 & kinderen € 10,00 (basisschool) U dient zelf uw bord en bestek mee te nemen. (Dit om het milieu niet te belasten met ons plastic/papier)

U kunt zich opgeven t/m vrijdag 3 mei 2024 op de lijst voor in beide kerken.

Froukje Smit
Barbara Kamman
Jolanda Twilhaar

Vakantie Bijbel Week 29, 30 april en 1 mei 2024

30 maart 2024

Het is bijna zover, komende meivakantie zijn er weer 3 dagen die in het teken staan van de Vakantie Bijbel Week met als thema “Tel maar mee!”.

Het is een ontzettend leuk thema waar we veel mee kunnen. In de verschillende werkgroepen worden de laatste puntjes op de “i” gezet voor deze mooie week, waarin we natuurlijk veel kinderen en jeugd hopen te ontmoeten.
Maandagmiddag hopen we te beginnen met een spelmiddag. Als je het leuk vindt, mag je die middag verkleed komen, maar het is natuurlijk geen verplichting. Dinsdag- en woensdagmorgen is er een programma in de kerk “met de scheve toren” in Bedum.

De tijden zijn als volgt:
Ma 13.30 -15.30 uur (inloop vanaf 13.15 uur)
Di 10.00 -12.00 uur (inloop vanaf 09.45 uur)
Woe 10.00 -12.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur) met patat

Dinsdagavond Tieneravond vanaf 18.30 uur met eten.
Locatie: familie Knol, Oude Dijk 21 te Bedum.

Neem je vriendjes en vriendinnetjes alle dagen gezellig mee! We vragen voor dit alles God om Zijn helpende Hand en Zijn Zegen.

Heeft u/heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week, geef dit dan even door bij o.a. onderstaande personen. Ook maatschappelijke stage-uren kunnen geregeld worden.
Vele handen maken licht werk!
Het team heeft er heel veel zin in, jij komt toch ook?

Namens het team VBW
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Hervormde vrouwengroep

30 maart 2024

Als dit kerkblad verschijnt, hebben we 27 maart de paaswijding inmiddels gehad.
D.V. 24 april hoopt Annie van Dijken ons iets te vertellen over paasgebruiken. Hoe komt zoiets tot stand en wat betekent het allemaal.

Daarna houden we D.V. 22 mei de afsluiting van het seizoen. Het is nog niet bekend wat we dan gaan doen, dat hoort u nog wel op de bijeenkomst van 24 april.

Het bestuur

Bijbelkring

30 maart 2024

Wat hebben we dit winterseizoen samen leerzame en gezellige avonden gehad. Fijn dat we met zoveel mensen in gesprek waren over de boodschap van de bijbel.

D.V. 16 april ’s avonds om 20.00 uur hopen wij de laatste kringavond van dit seizoen te houden. Het onderwerp is deze avond uit Handelingen 1, vers 8. Daar lezen we: En u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde.
Aan het einde van de avond gaan we een filmpje bekijken, hoe mensen verspreid over heel de aarde op hun manier gestalte geven aan hun geloof. Hoe mooi is dat.

Ook als u tot nu toe nog niet geweest bent op één van de kringavonden, u bent van harte welkom! Kom gerust en maak het mee.

Bert Riepma

Volleybaltoernooi Ring Ommelanden

30 maart 2024

Op 10 februari waren we uitgenodigd om deel te nemen aan het jaarlijkse volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden.

Dit jaar werd het gehouden in sportcentrum Eekeburen in Oldekerk. Op vrijdagavond 9/2 hebben we ons goed voorbereid in de sporthal aan de Vlijt, we wilden namelijk dit jaar de top 3 behalen.

Er deden 16 teams mee, het was erg gezellig met zoveel mensen bij elkaar! Op een incident na is het goed verlopen. De scheidsrechter kreeg een bal tegen haar hoofd, waardoor ze onderuitging. Piety kon eerste hulp verlenen, maar toch moest de ambulance even komen voor een check. Gelukkig hoefde de scheidsrechter niet mee naar het ziekenhuis.

We zijn gekomen tot de kwartfinales en dat is veel meer dan vorig jaar, want toen waren we laatste en een-na-laatste.
Volgend jaar organiseert Drachten het volleybaltoernooi en hopen wij winnaar te worden!

Bram Medema

Stamppottenbuffet

30 maart 2024

Op vrijdag 1 maart hebben we voor de twaalfde keer een stamppottenbuffet in de kerk gehouden. De donderdag ervoor werd het restaurantje in de kerk klaargemaakt. Gemeenteleden en tieners hielpen mee.

Op vrijdag rook het al snel erg lekker in de kerk. Veertien grote pannen stamppot werden dampend gebracht. Na een welkom en gebed konden 72 mensen genieten van al dit lekkers.
Vanuit Garmerwolde werd heerlijke warme roomvla gebracht. Mensen staan hier altijd graag voor in de rij! Daarna kon iedereen lootjes kopen voor de verloting. Er waren veel prijsjes, dus veel mensen gingen met een presentje naar huis. Na nog een kopje koffie werd er afgesloten met het lied ‘Ik zal er zijn’.

De gezellige avond heeft, na aftrek van kosten, € 692,44 euro opgebracht! Dit gaat voor de helft naar de kas van de tienerclub en de andere helft gaat naar het onderhoud van de pastorie. We helpen graag een beetje mee aan een net huis voor de fam. Van den Berg!

bedankt

Iedereen die geholpen heeft op wat voor manier dan ook:

Piety Schipper

Als deze kerkmuren eens konden praten

30 maart 2024

Tijdens gesprekken met bezoekers van de Walfriduskerk, gebruik ik die uitdrukking wel eens om kenbaar te maken dat er heel veel te vertellen is over het kerkgebouw en wat daar zich daar omheen, in de loop der jaren allemaal heeft afgespeeld. Alle gebeurtenissen, ongeveer vanaf het jaar 1000 na Christus hebben onze kerkmuren meegemaakt.

Allereerst de bouw, de vele verbouwingen en het verval van het gebouw. Maar ook de vele oorlogen die hebben plaatsgevonden en de overheersing door pausen, bisschoppen, Spanjaarden, Fransen, Oranjegezinden en Duitsers. Niet te vergeten alle rampen die de kerk heeft meegemaakt. Uitbraak van de pest, wel 50 overstromingen en in 1911 blikseminslag in de toren met fikse brand en veel schade aan het dak. Maar wat dacht u van al de religieuze aangelegenheden. De miljoenen missen, kerkdiensten en samenkomsten, met hun gebeden, lofliederen en preken. De wonderbare genezingen, de heiligverklaring van Walfridus, de vele pelgrims, de reformatie. Dat is zomaar een greep uit de geschiedenis. En de kerk staat er nog steeds.

Als u of jij nu denkt, dat is allemaal erg interessant daar wil ik meer van weten, of daar wil aan meedoen, dan moet u of jij zeker contact met mij opnemen. De groep vrijwilligers die de openstelling van de kerk verzorgt, dunt uit en kan wel wat uitbreiding gebruiken. De aftrap van het openstellingsseizoen start op Koningsdag. Dan is er feest in het dorp en daar willen we graag de kerk aan mee laten doen. De Nederlandse driekleur wappert aan de toren en de kerk is dan de hele dag open. Veel mensen zijn in feeststemming en willen de toren beklimmen. Anderen zijn verheugd de mooie klanken van het orgel te horen als het Wilhelmus of het Groninger volkslied ingezet wordt.

Andere dagen dat de kerk de hele dag open is, zijn: tijdens de Nationale monumentendag, de Walfridusvoettocht, de Noordelijke Orgeldag, en ook wel tijdens andere evenementen in het dorp. De reguliere opening is op zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Daarbuiten is op verzoek en op afspraak nog veel meer mogelijk. Zo wordt er rond Walfridusdag op 22 juni een uitleg aan de school- jeugd gegeven en doen veel familiedagen ook de kerk uit hun jeugd aan. Tijdens de openstelling worden er wel enkele artikelen ver- kocht. Ik ben ook op zoek naar nieuwe artikelen om het aanbod uit te breiden. Daarnaast sta ik open voor creatieve ideeën om de open- stelling uit te breiden of andere invulling aan te geven.

A. Goverts

De Vliegende Speeldoos komt weer naar Bedum!

30 maart 2024

Om alvast te noteren:

Musical “Jozef “
op zaterdag 9 november 2024
in de Martyriakerk

Na het grote succes van de musical “Jona” in januari 2023 organiseren wij dit jaar de musical “Jozef”. Net als de musical Jona doen wij dit gezamenlijk met de vier kerken:
NGK Bedum, PKN Bedum, Hervormde gemeente Bedum en PKN Zuidwolde.

Kinderen van 6 t/m 12 jaar (groep 3 t/m 8) kunnen meedoen aan deze musical. Zit je in de brugklas en lijkt het je leuk om mee te doen, dan ben je ook van harte welkom. Het organiseren van de musical kost uiteraard geld en om de kosten te drukken, houden wij in het voorjaar een pepermuntenactie. Eén doosje Wilhelmina pepermunten voor € 2,50, twee doosjes voor € 4,50 en drie doosjes voor € 6,00.

Meer informatie over de musical, opgave om mee te doen aan de musical en opgave om mee te helpen als vrijwilliger, volgt na de zomervakantie.

De organisatiecommissie,
Gerdine Dalmolen, Ingrid Hof, Douwe de Jonge, Josienke Medema, Jozien Sturing, Bartina Tempel en Petra Stol

Beroep ds. J.A. van den Berg

7 februari 2024

In de eerste plaats is er blij nieuws! U hebt ondertussen gehoord, dat ds. J.A. van den Berg het beroep naar onze Gemeenten heeft aangenomen. We kijken ook dankbaar terug op de kennismaking met ds. van den Berg en zijn echtgenote en 2 kinderen op 21 januari. Na de dienst was er koffie en van alle kanten hoorde ik positieve geluiden en de wens: o, ik hoop zo dat deze dominee komt! Hij voelde ook het verlangen en de warmte in de Gemeenten. Daar bovenuit was zijn gebed of God hem een bevestiging wilde geven voor de keuze naar het Noorden. Toen hij de preek voor 21 Januari schreef, voelde hij heel duidelijk, dat Bedum en Onderdendam en de provincie de plaats is waar God hem wil plaatsen.

We zijn dankbaar en blij en we gaan enthousiast aan het werk met de voorbereidingen m.b.t. bevestiging en intrede. De bevestigings- dienst is op D.V. 5 mei om 10.00 uur met als voorganger ds. C.G. op ’t Hof en de gezamenlijke dienst wordt gehouden in de Walfriduskerk. De Intrededienst is op D.V. 5 mei. Deze gezamenlijke dienst is om 14.30 uur en wordt ook in de Walfriduskerk gehouden. We danken God voor de komst van deze predikant.

Lies Cadée

Hervormde vrouwengroep

7 februari 2024

Op D.V. 28 februari komt de heer Boerema van Antiek boerderij Boerema uit Uithuizen ons iets laten zien en vertellen over antiek in het algemeen. Er mag ook antiek meegenomen worden door de dames. De heer Boerema zal dan kijken of het antiek is en hoeveel het waard is.

De volgende bijeenkomst op D.V. 27 maart houden we onze paaswijding Graag willen we nieuwe leden verwelkomen. Komt u eens vrijblijvend kijken en luisteren op onze bijeenkomsten. We hopen u binnenkort te ontmoeten.

We rekenen op u.

Het bestuur

Kindernevendienst en het veertigdagenproject

7 februari 2024

Ook dit jaar doen we weer mee met het veertigdagenproject van Bijbel Basics. Het thema is: Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. Door middel van zeven Bijbelverhalen met bijbehorende platen komen we steeds meer te weten over Petrus en werken we toe naar Pasen.

Kindernevendienst en het paasontbijt zondag 31 maart

7 februari 2024

De leiding van de kindernevendienst organiseert dit jaar weer een paasontbijt in de kerk.

U bent van harte uitgenodigd om op zondag 31 maart te ontbijten in de kerk. We beginnen om 8.30 uur. Aansluitend is er een kerkdienst. Op deze zondag is er geen kindernevendienst, maar blijven de kinderen bij hun ouders in de kerk zitten.

U kunt zich opgeven bij de leiding van de kindernevendienst of uw naam in te vullen op het papier dat vanaf zondag 17 maart achter in de kerk ligt.

Stamppottenbuffet 1 maart

7 februari 2024

Komt u/ kom jij ook eten op 1 maart?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum. U /jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 1 maart.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 7,50 en voor kinderen van de basisschool € 5,-

Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.

Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 23 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 1 maart!

Irma van den Bergh-Schipper,
Piety Schipper-Veenland

Nieuws uit de Gemeente

7 februari 2024

Op 11 februari om 9.30u zal ds. J. Tanghé Snaterse de nieuwe ouderling Dhr. J. Mekkes bevestigen en herbevestigen mw. K. Bats als diaken en mw. L. Oosta als kerkrentmeester en Mw. E. Cadée als ouderling. Na de dienst koffiedrinken.

We zijn blij, dat dhr. J. Mekkes de benoeming heeft aanvaard. Hij neemt de wijk van dhr. B. Riepma over. Maar denk nu niet; wat fijn, we kunnen weer rustig zijn. Er is een nieuwe ouderling. Nee, u kunt als Gemeente niet rustig zijn. Dhr. A. Goverts is niet herkiesbaar en dus is er nog een ouderling nodig. Als kerkenraad doen we altijd ons best als er geen namen uit de Gemeente komen om zelf te zoeken. Deze keer hebben we echt u nodig ons te helpen iemand bereid te vinden om in de kerkenraad te komen als ouderling. Kijk en denk niet of u iemand kunt noemen, maar kijk in het eigen hart met de vraag: ben ik misschien de nieuwe ouderling? Wegkijken is geen oplossing! U zelf laag neer zetten als; ik ben niet bekwaam, ik denk, dat ik geen goede gesprekken kan voeren, ik heb te weinig kennis enz. Vraag God of Hij u roept? God roept niet alleen de dominees tot een beroep. Ook u en als we de Bijbel lezen komen we telkens mensen tegen, die ook vinden dat zij een taak niet kunnen bv Mozes. Hij had ook moeite met spreken enz. Maar toch….U kunt eventuele namen doorgeven en ook uw eigen naam bij de scriba.

Na 11 febr. is dhr. B. Riepma geen kerkenraadslid meer en geen voorzitter van de kerkenraad. Op 30 januari hebben we afscheid genomen van hem en ook stilgestaan bij het vele werk dat hij gedaan heeft in de Gemeente. Hij was meer dan alleen ouderling of voorzitter. Hij gebruikte zijn talenten ten dienste van de Gemeente denk aan; de mooie films, die hij maakte, hij was er als de gastpredikant onverwachts niet kwam en hij nam de dienst over. Hij was bereid een uitvaartdienst te leiden op verzoek van de familie en het wordt teveel alles te noemen. Er rest nog een welgemeende dankbaarheid en we wensen hem en zijn vrouw Gods Zegen.

Nagekomen bericht

7 februari 2024

Op 30 januari heeft de kerkenraad dhr. B. van Drie benoemd tot ouderlingkerkrentmeester. Op zondag 4 febr. mochten we afkondigen, dat dhr. B. van Drie de benoeming had aanvaard. Er was al een bevestigingsdienst gepland op 11 februari en dhr. B. van Drie ging akkoord om op zeer korte termijn ook bevestigd te worden in deze dienst. We zijn blij, dat de vacature ouderling- kerkrentmeester is ingevuld en we zijn dankbaar dat dhr. J. Hilboezen veel werk heeft verzet voor de gemeente. Hiervoor hartelijk dank. Gods Zegen gewenst voor de komende tijd. Er is nu nog 1 vacature namelijk voor ouderling. Dhr. A. Goverts was niet herkiesbaar.

Bericht kerkrentmeesters

7 februari 2024

Datum mannenzangavond is verplaatst van 19 naar 20 april 2024.

Datum inleveren kerkbalans is verschoven van 14 februari naar 21 februari.

Diaconie - actie voedselbank

7 februari 2024

Kerk in actie heeft een landelijke actie georganiseerd waarbij gemeenten werden opgeroepen om voedsel voor de voedselbank in te zamelen. Tijdens de dienst op zondag 7 januari werd er tijdens de afkondigingen verzocht om houdbare etenswaren voor de voedselbank te Winsum in te gaan zamelen. Er waren lijstjes met de gewenste etenswaren. Het was ook mogelijk om een doos mee te nemen en die dan geheel of gedeeltelijk te vullen. De actie duurde maar 1 week. De verrassing was dan ook groot dat de Diaconie vierentwintig dozen met etenswaren kon vullen. Op de foto is de tafel de dozen en tassen te zien met daarop de ingebrachte levensmiddelen. Via deze weg willen we een ieder die een bijdrage heeft gedaan, hartelijk danken.

Dienst uitvaart mw. Schippers-Kremer vrijdag 9 februari

5 februari 2024

Op 2 febr. is overleden mw. G. Schippers-Kremer
Op vrijdag 9 februari vindt de begrafenis plaats. In de Walfriduskerk vindt de afscheidsdienst plaats. Vanaf 12.30u is er gelegenheid de familie te condoleren. Om 13u is de afscheidsdienst. Dhr. L. Blees uit Dorkwerd gaat voor in de dienst.

Na de dienst is er aansluitend koffie of thee enz.

De familie zal in besloten kring hun moeder ter aarde bestellen.

Uitnodiging volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden

4 januari 2024

Hallo allemaal,
Op zaterdagavond 10 februari is het weer zover. Deze keer heeft de Hervormde Gemeente van Noordhorn voor 2024 het jaarlijkse volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden georganiseerd.

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal 6 personen, waarvan minimaal 2 dames. Vermeld bij de opgave je teamnaam, het aantal personen in het team en bij welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet mogelijk is om een team te vormen, kun je je ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie, een team vormen van de individuele opgaves.
Opgave graag voor woensdag 31 januari 2024.

Er wordt gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!

Wanneer:
Zaterdag 10 februari 2024
Waar:
Sportcentrum Eekeburen, Eekebuursterweg 1, 9821 PA OLDEKERK
Tijden:
19.00u – 22.00u.
Kosten:
€ 2,50 per deelnemer
Aanmelden:

Lukt het niet (meer) om mee te doen met het volleyballen of het is niet echt jouw sport, ben je als toeschouwer en supporter ook van harte welkom!! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Hartelijke groet namens de Hervormde Gemeente Noordhorn-Saaksum,
Hennie Kleefman en Herman Scholte

Oudere nieuwsberichten »