Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagochtend 25 februari 09.30 uur

26 februari 2024

De kerkdienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Beroep ds. J.A. van den Berg

7 februari 2024

In de eerste plaats is er blij nieuws! U hebt ondertussen gehoord, dat ds. J.A. van den Berg het beroep naar onze Gemeenten heeft aangenomen. We kijken ook dankbaar terug op de kennismaking met ds. van den Berg en zijn echtgenote en 2 kinderen op 21 januari. Na de dienst was er koffie en van alle kanten hoorde ik positieve geluiden en de wens: o, ik hoop zo dat deze dominee komt! Hij voelde ook het verlangen en de warmte in de Gemeenten. Daar bovenuit was zijn gebed of God hem een bevestiging wilde geven voor de keuze naar het Noorden. Toen hij de preek voor 21 Januari schreef, voelde hij heel duidelijk, dat Bedum en Onderdendam en de provincie de plaats is waar God hem wil plaatsen.

We zijn dankbaar en blij en we gaan enthousiast aan het werk met de voorbereidingen m.b.t. bevestiging en intrede. De bevestigings- dienst is op D.V. 5 mei om 10.00 uur met als voorganger ds. C.G. op ’t Hof en de gezamenlijke dienst wordt gehouden in de Walfriduskerk. De Intrededienst is op D.V. 5 mei. Deze gezamenlijke dienst is om 14.30 uur en wordt ook in de Walfriduskerk gehouden. We danken God voor de komst van deze predikant.

Lies Cadée

Hervormde vrouwengroep

7 februari 2024

Op D.V. 28 februari komt de heer Boerema van Antiek boerderij Boerema uit Uithuizen ons iets laten zien en vertellen over antiek in het algemeen. Er mag ook antiek meegenomen worden door de dames. De heer Boerema zal dan kijken of het antiek is en hoeveel het waard is.

De volgende bijeenkomst op D.V. 27 maart houden we onze paaswijding Graag willen we nieuwe leden verwelkomen. Komt u eens vrijblijvend kijken en luisteren op onze bijeenkomsten. We hopen u binnenkort te ontmoeten.

We rekenen op u.

Het bestuur

Kindernevendienst en het veertigdagenproject

7 februari 2024

Ook dit jaar doen we weer mee met het veertigdagenproject van Bijbel Basics. Het thema is: Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar Pasen.

We gaan dit jaar samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. Door middel van zeven Bijbelverhalen met bijbehorende platen komen we steeds meer te weten over Petrus en werken we toe naar Pasen.

Kindernevendienst en het paasontbijt zondag 31 maart

7 februari 2024

De leiding van de kindernevendienst organiseert dit jaar weer een paasontbijt in de kerk.

U bent van harte uitgenodigd om op zondag 31 maart te ontbijten in de kerk. We beginnen om 8.30 uur. Aansluitend is er een kerkdienst. Op deze zondag is er geen kindernevendienst, maar blijven de kinderen bij hun ouders in de kerk zitten.

U kunt zich opgeven bij de leiding van de kindernevendienst of uw naam in te vullen op het papier dat vanaf zondag 17 maart achter in de kerk ligt.

Stamppottenbuffet 1 maart

7 februari 2024

Komt u/ kom jij ook eten op 1 maart?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum. U /jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 1 maart.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 7,50 en voor kinderen van de basisschool € 5,-

Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.

Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 23 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 1 maart!

Irma van den Bergh-Schipper,
Piety Schipper-Veenland

Nieuws uit de Gemeente

7 februari 2024

Op 11 februari om 9.30u zal ds. J. Tanghé Snaterse de nieuwe ouderling Dhr. J. Mekkes bevestigen en herbevestigen mw. K. Bats als diaken en mw. L. Oosta als kerkrentmeester en Mw. E. Cadée als ouderling. Na de dienst koffiedrinken.

We zijn blij, dat dhr. J. Mekkes de benoeming heeft aanvaard. Hij neemt de wijk van dhr. B. Riepma over. Maar denk nu niet; wat fijn, we kunnen weer rustig zijn. Er is een nieuwe ouderling. Nee, u kunt als Gemeente niet rustig zijn. Dhr. A. Goverts is niet herkiesbaar en dus is er nog een ouderling nodig. Als kerkenraad doen we altijd ons best als er geen namen uit de Gemeente komen om zelf te zoeken. Deze keer hebben we echt u nodig ons te helpen iemand bereid te vinden om in de kerkenraad te komen als ouderling. Kijk en denk niet of u iemand kunt noemen, maar kijk in het eigen hart met de vraag: ben ik misschien de nieuwe ouderling? Wegkijken is geen oplossing! U zelf laag neer zetten als; ik ben niet bekwaam, ik denk, dat ik geen goede gesprekken kan voeren, ik heb te weinig kennis enz. Vraag God of Hij u roept? God roept niet alleen de dominees tot een beroep. Ook u en als we de Bijbel lezen komen we telkens mensen tegen, die ook vinden dat zij een taak niet kunnen bv Mozes. Hij had ook moeite met spreken enz. Maar toch….U kunt eventuele namen doorgeven en ook uw eigen naam bij de scriba.

Na 11 febr. is dhr. B. Riepma geen kerkenraadslid meer en geen voorzitter van de kerkenraad. Op 30 januari hebben we afscheid genomen van hem en ook stilgestaan bij het vele werk dat hij gedaan heeft in de Gemeente. Hij was meer dan alleen ouderling of voorzitter. Hij gebruikte zijn talenten ten dienste van de Gemeente denk aan; de mooie films, die hij maakte, hij was er als de gastpredikant onverwachts niet kwam en hij nam de dienst over. Hij was bereid een uitvaartdienst te leiden op verzoek van de familie en het wordt teveel alles te noemen. Er rest nog een welgemeende dankbaarheid en we wensen hem en zijn vrouw Gods Zegen.

Nagekomen bericht

7 februari 2024

Op 30 januari heeft de kerkenraad dhr. B. van Drie benoemd tot ouderlingkerkrentmeester. Op zondag 4 febr. mochten we afkondigen, dat dhr. B. van Drie de benoeming had aanvaard. Er was al een bevestigingsdienst gepland op 11 februari en dhr. B. van Drie ging akkoord om op zeer korte termijn ook bevestigd te worden in deze dienst. We zijn blij, dat de vacature ouderling- kerkrentmeester is ingevuld en we zijn dankbaar dat dhr. J. Hilboezen veel werk heeft verzet voor de gemeente. Hiervoor hartelijk dank. Gods Zegen gewenst voor de komende tijd. Er is nu nog 1 vacature namelijk voor ouderling. Dhr. A. Goverts was niet herkiesbaar.

Bericht kerkrentmeesters

7 februari 2024

Datum mannenzangavond is verplaatst van 19 naar 20 april 2024.

Datum inleveren kerkbalans is verschoven van 14 februari naar 21 februari.

Diaconi - actie voedselbank

7 februari 2024

Kerk in actie heeft een landelijke actie georganiseerd waarbij gemeenten werden opgeroepen om voedsel voor de voedselbank in te zamelen. Tijdens de dienst op zondag 7 januari werd er tijdens de afkondigingen verzocht om houdbare etenswaren voor de voedselbank te Winsum in te gaan zamelen. Er waren lijstjes met de gewenste etenswaren. Het was ook mogelijk om een doos mee te nemen en die dan geheel of gedeeltelijk te vullen. De actie duurde maar 1 week. De verrassing was dan ook groot dat de Diaconie vierentwintig dozen met etenswaren kon vullen. Op de foto is de tafel de dozen en tassen te zien met daarop de ingebrachte levensmiddelen. Via deze weg willen we een ieder die een bijdrage heeft gedaan, hartelijk danken.

Dienst uitvaart mw. Schippers-Kremer vrijdag 9 februari

5 februari 2024

Op 2 febr. is overleden mw. G. Schippers-Kremer
Op vrijdag 9 februari vindt de begrafenis plaats. In de Walfriduskerk vindt de afscheidsdienst plaats. Vanaf 12.30u is er gelegenheid de familie te condoleren. Om 13u is de afscheidsdienst. Dhr. L. Blees uit Dorkwerd gaat voor in de dienst.

Na de dienst is er aansluitend koffie of thee enz.

De familie zal in besloten kring hun moeder ter aarde bestellen.

Uitnodiging volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden

4 januari 2024

Hallo allemaal,
Op zaterdagavond 10 februari is het weer zover. Deze keer heeft de Hervormde Gemeente van Noordhorn voor 2024 het jaarlijkse volleybaltoernooi van de Ring Ommelanden georganiseerd.

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal 6 personen, waarvan minimaal 2 dames. Vermeld bij de opgave je teamnaam, het aantal personen in het team en bij welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet mogelijk is om een team te vormen, kun je je ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie, een team vormen van de individuele opgaves.
Opgave graag voor woensdag 31 januari 2024.

Er wordt gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!

Wanneer:
Zaterdag 10 februari 2024
Waar:
Sportcentrum Eekeburen, Eekebuursterweg 1, 9821 PA OLDEKERK
Tijden:
19.00u – 22.00u.
Kosten:
€ 2,50 per deelnemer
Aanmelden:

Lukt het niet (meer) om mee te doen met het volleyballen of het is niet echt jouw sport, ben je als toeschouwer en supporter ook van harte welkom!! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Hartelijke groet namens de Hervormde Gemeente Noordhorn-Saaksum,
Hennie Kleefman en Herman Scholte

Oudere nieuwsberichten »