Wij geloven

De hervormde gemeente van Bedum

Wie in Bedum komt, wordt bijna direkt getroffen door de scheve toren van onze eeuwenoude kerk. Volgens berekeningen is de toren van onze kerk de scheefste in Nederland. De scheve toren is een illustratie van de ouderdom van de kerk. Volgens de overlevering heeft Walfridus in onze contreien in de 10e eeuw het evangelie verkondigd. Na zijn geweldadige dood is het aanvankelijke houten kerkje vervangen door een stenen gebouw. Deze kerk is later vele malen vergroot en uitgebreid omdat Walfridus hier als heilige werd geeerd. Bedum werd een van de belangrijke bedevaartsplaatsen van Noord Nederland. De gemeente is in de 16e eeuw met de Reformatie meegegaan. Daarmee kwam een eind aan de verering van Walfridus. Vanwege de vrijzinnigheid in de 19e eeuw hebben velen door de nood gedwongen de hervormde kerk verlaten. Er bleef een betrekkelijk klein groepje hervormden over. In de jaren twintig van de 20e eeuw was er zelfs niet meer elke zondag kerk. Er zijn plannen geweest om de kerk, die toen in slechte staat was, af te breken. Gelukkig is dat niet gebeurd. Het is een wonder dat de gemeente door een dieptepunt heen weer tot bloei kwam. Na lange en intensieve voorbereidingen is de kerk in 1992 gerestaureerd. De hervormde gemeente maakt dankbaar gebruik van dit prachtige kerkgebouw.

Jaren geleden schreef een van onze kerkeraadsleden een meditatie in ons kerkblad naar aanleiding van het woord van Jezus: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God(Lucas 9:62). Boven de meditatie stond rechte voren bij een scheve toren. Deze titel geeft weer waar wij als gemeente voor willen staan. Wij zoeken de rechte sporen in leven en geloven. Wij zijn daarvoor aangewezen op het woord van God. Die woorden inspireren ons niet alleen, ze willen ons en anderen ook op het rechte spoor naar het koninkrijk van God brengen.

Iedere zondag is er dienst om 9:30 uur. Centraal staat in de dienst de verkondiging van het Woord van God. Wij zingen uit het Liedboek voor de Kerken en worden daarbij begeleid door een organist die heel wat uit het orgel weet te halen. Omdat we een combinatie vormen met de hervormde gemeente van Onderdendam, is er ook 's avonds mogelijkheid de eredienst te bezoeken. Deze dienst vindt plaats in het kerkgebouw van Onderdendam en begint om 19:00 uur. U bent van harte uitgenodigd voor deze diensten!

Op deze website vindt u enkele wetenswaardigheden over onze gemeente. Mocht u meer informatie wensen, dan kunt een kerkblad of informatie-boekje opvragen. U kunt dit doen via de email. Ook kunt u contact opnemen met de predikant of scriba. Zij informeren u graag over onze gemeente. Deze website is nog in ontwikkeling. Mogelijk worden er in de toekomst enkele preken op gepubliceerd. Gemeenteleden zouden de preek van zondag nog eens na kunnen lezen. En misschien is er ook buiten de gemeente belangstelling voor. Suggesties zijn van harte welkom!