Meditatie

Maar zo hebt u Christus niet leren kennen.
(Efeze 4. vers 20)

Ik weet niet hoe het bij u is maar deze tekst heeft mij altijd aangesproken. Het is goed om naar jezelf te kijken. Paulus waarschuwt ons niet te gaan leven als de heidenen: met loze denkbeelden vervreemd van het leven met God. Het hart niet afgestomd en gesloten voor Hem houden. Het is een gevaar als je vervreemd raakt van het leven met je Vader. Het is heel gemakkelijk een dag niet te bidden of niet uit de bijbel te lezen. Dan dwaal je af en je denkt dat doe ik morgen wel, en dan vergeet je het. Zo ook met de kerkgang. Een zondag overslaan en de volgende zondag lig je nog zo lekker. Het lijkt soms veel gemakkelijker om gewoon maar te leven en te genieten, om niet verder na te denken en te vervallen in een leven zonder God. Geloof, gebed en bijbel.

Dan de tekst: Zo hebt u Christus niet leren kennen. Het overtuigt ons met het enige argument in het geloof: Christus is Heer. Daar wil je toch bij horen. Hij is liefde, die geeft hij met gulle hand. Dan wil je die liefde ook teruggeven. Dan trek je iedere dag de nieuwe mens aan. Als de liefde de basis is voor ons leven. Voor relaties en elkaar kennen in geloof als broers en zussen, dan kunnen we het met elkaar delen. Christus heeft Zijn kerk lief. Dat beseffen we te weinig in de kerk. De kerk is het gezicht van Christus. Als je ergens op vakantie bent en je gaat naar de kerk dan heb je het gevoel we horen bij elkaar. We geloven in Hem die van ons houdt. Het gebeurt, waar God de eer wordt gegeven, waar de Geest zijn werk doet, waar Christus gekend wordt en Zijn liefde ruimte krijgt. Daar ontstaat eenheid en harmonie zo dat het geloof ons vormt en dieper tot ons spreekt. Laten we telkens bidden om de Heilige Geest en het volhouden tot het einde. Want door Zijn kruis ontvangen wij Zijn vrede.

Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
in hemel en op aarde aanzijn gaf,
dat naar zijn heerlijk wezen,
Hij ons de kracht des Heil’gen Geestes geve
en de Messias bij ons intrek neme.
Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

Gezang 95

Pia Bouma