Meditatie

Vrede zij met de broeders en zusters, en de liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.
Efeziërs 6, vers 23 en 24

Aan het einde van zijn brief aan de gemeente van Efeziërs geeft de apostel Paulus een zegenbede mee. De brieven van Paulus eindigen vaak zo, nog een laatste groet en de verzekering dat God omziet naar zijn kinderen. Paulus getuigde op zijn reizen van de opstanding van onze Heiland. Paulus was de grote vervolger van de eerste christenen en daarna door God geroepen toen hij op reis was naar Damascus. Ondanks alle gevaar voor zijn eigen leven, ging Paulus met anderen het evangelie van uitredding en verlossing verkondigen.

Hiermee werd de basis gelegd voor verspreiding van het evangelie wereldwijd. Vaak sta je er niet bij stil, maar christenen zijn er in alle landen. Soms als minderheden, soms zwaar vervolgd, soms ondergronds. De ranglijst christenvervolging 2024 van Open Doors geeft inzicht hoe wereldwijd onze broeders en zusters worden vervolgd om hun geloof in Jezus Christus. Noord Korea staat al jarenlang op de eerste plaats van christenvervolging. In deze dictatoriale staat word je direct gevangengezet als blijkt dat je christen bent en spreekt over je geloof in God. De volgende 9 landen (noem een aantal: Somalië, Libië, Eritrea, Jemen) zijn allemaal islamitische landen, daarna India. Ook van de landen die hierna komen zijn veel islamitische landen, maar ook landen als China, Laos, Cuba en Nicaragua staan nog bij de eerste dertig landen vermeld. Wij in onze westerse wereld hebben vrijheid van godsdienst (vrijheid van meningsuiting), wij hoeven ons niet bezorgd te maken als we zondags naar de kerk gaan. In alle rust kunnen we samenkomen en kunnen we belijden dat we christenen zijn. Navolgers van Christus. Het is iets om over na te denken, de absolute vrijheid waar wij over beschikken, maar ook over de vrijheid waar heel veel christenen in deze wereld niet beschikken.

Hoe en waarmee kunnen we onze broeders en zusters helpen? De verspreiding van Bijbels is er één. Voor hen bidden dat God hen staande wil houden en hen wil bemoedigen om door te gaan met in het geheim vertellen over het machtig evangelie van onze Hemelse Vader.

Johan Mekkes