Meditatie

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
(Johannes 3, vers 16)

Een prachtige tekst voor de eerste kerkblad van dit jaar. Een tekst die wij allemaal wel kennen denk ik. Het zijn woorden van Jezus in het gesprek met Nicodemus.

De farizeeër Nicodemus, is een leider van het joodse volk. Hij is nieuwsgierig en wil weten wie Jezus is. In het holst van de nacht (om maar niet gezien te worden) gaat hij het gesprek met Jezus aan. Jezus wijst hem er op dat hij opnieuw geboren moet worden. Hij moet zich bekeren. Hij moet gaan geloven in Jezus, die gekomen is om zijn leven te geven aan het kruis tot verzoening van al onze zonden.

Uit het gesprek wordt niet duidelijk of hij na het gesprek, in Jezus is gaan geloven. Pas na het sterven van Jezus lezen wij dat hij samen met Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus zalft en in doeken wikkelt. (Joh. 19 vers 39) Het is jammer dat wij na het sterven van Jezus pas weer iets van Nicodemus horen.

Deze prachtige tekst heeft een diepe lading. Het gaat niet alleen over het eeuwige leven, maar ook over verloren kunnen gaan. De tekst vraagt van ons om geloof. Het is de vraag die ook aan Nicodemus wordt gesteld. Geloof je in Mij, geloof je in Jezus. Wil je zijn volgeling zijn. Als wij in Jezus geloven zullen we het eeuwige leven hebben. Als wij niet in Hem geloven zullen we verloren gaan.

Over verloren gaan spreken we niet zo graag. Teksten als: “De brede en de smalle weg, bokken die van de schapen gescheiden worden. Vruchteloze bomen die omgehakt worden, kaf wat uit het koren gezift wordt en verbrand. Het gezaaide graan dat van het onkruid gezuiverd moet worden, wijze meisjes en de dwaze meisjes die buiten gesloten worden. De arme Lazarus in de hemel en de rijke man in de hel.”

Dat zijn stukjes in de bijbel die niet zo graag gelezen worden. Als het daar over gaat wordt het vaak stil. Begrijpelijk. De ernst van het geloof is, dat er een keuze moet worden gemaakt. Geloven en behouden worden, of zonder geloof verloren gaan.

In de wereld waarin wij leven zien we dat het overgrote deel van de mensen, niets meer met de kerk of het geloof te maken wil hebben. Ze willen niet gebonden zijn. Ze willen hun eigen leven leiden en het liefst een hoop geld verdienen. Ze zoeken hun heil en vertier in sport, theater, uitgaan en het maken van mooie reizen. Hun motto is: “geniet van het leven en haal er uit wat je maar krijgen kan. Je leeft maar één keer, en het leven is zomaar voorbij. Deze mensen hebben niets met God, Jezus of een kerk. Maar dan het vreemde. Bij begrafenissen of crematies hoor je deze mensen soms zomaar over een hemel praten. De mensen die gestorven zijn, leven voort, en zien vanuit de hoogte op ons neer. Een hemel die er zo maar is voor iedereen.

Over de liefde van God de Vader, die Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, om ons de schulden te vergeven hoor je ze niet. Laten wij als volgelingen van onze Heer en Heiland, getuigen in woord, lied en daad van onze God. Wie weet brengen wij ongedacht mensen tot wedergeboorte, tot bekering. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Bert Riepma