Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Stamppottenavond

6 april 2017

Vrijdag 10 maart werd voor de zevende keer de stamppottenavond gehouden. De tieners hebben samen de kerk versierd en klaar- gemaakt op de donderdag ervoor. Wij hebben bijna 90 mensen in ons restaurantje kunnen begroeten. Die konden weer smullen van verschillende stamppotten die in flinke pannen werden gebracht. Ook de heerlijke roomvla en bitterkoekjesvla ontbraken niet. De verloting verliep prima. Er waren veel prijzen en prijsjes te winnen. De gezellige avond werd afgesloten met het zingen van het 'Onze Vader'.

De avond heeft, na aftrek van kosten, het flinke bedrag van 850 euro opgebracht! De helft hiervan gaat naar Daniël en José de Haan-Bats in Malawi en de andere helft gaat naar de kas van de tienerclub.

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: hartelijk dank!!!

Hervormde vrouwengroep

6 april 2017

Op D.V. 12 april a.s. hopen we weer samen te komen. We gedenken dan het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Er zijn meditaties, schiftlezingen, gedichten en we zingen samen paasliederen.

Tot slot horen we een verhaal, gelezen door mevrouw Steenhuis. Deze middag begint om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Het bestuur

Pasen

6 april 2017

De zondag na Goede Vrijdag kent een hele andere stemming. Het graf is leeg. Jezus leeft. Een groot wonder. Hij is de Eerste en velen zullen Hem volgen. We zingen mooie liederen en luisteren 's morgens naar ons kerkkoor.

Gezegende dagen toegewenst!
Ds. C. Hoek

Goede Vrijdag

6 april 2017

We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag staan we aan de voet van het kruis van Golgotha. We zien daar een Man lijden. Hij lijdt vanwege de verontwaardiging van God over de zonden van de wereld. En er zijn veel zonden; zet het journaal maar aan. Wat gaat er allemaal niet mis?

Jezus draagt het onrecht en de schuld zodat voor ons de weg open gaat richting een andere toekomst. Wat bijzonder. Op Goede Vrijdag staan we daar bij stil in een gezamenlijke dienst van Woord en Sacrament in de Walfriduskerk.

Catechisaties

6 april 2017

27 maart vondt de laatste catechisatieavond plaats van dit seizoen. We kijken terug op een mooi seizoen. De jongeren van de eerste groep waren iedere week trouw aanwezig. Ook de meesten van de tweede groep kozen op maandagavond voor de pastorie. Dank.

Van de kerkenraad

28 januari 2017
Verkiezing moderamen

Namens de diaconie zal dhr. P. Blokzijl zitting nemen in het moderamen en namens de kerkrentmeesters is dat dhr. J. Hilboezen. De consistorie wordt vertegenwoordigd door ds. C. Hoek, dhr. B. Riepma en mw. E. Cadée (scriba).

Voorzitter van de kerkenraad blijft dhr. B. Riepma.

Gemeenteavond:

Op woensdag 22 maart zal er een Gemeenteavond worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond kunt u luisteren naar de kerkrentmeesters. Hoe de financiën ervoor staan en naar de diaconie. Over hun werk en wat zij in 2017 willen doen aan diaconaal werk binnen en buiten de gemeente. De ouderlingen zullen u iets vertellen over het bezoekwerk en verdere activiteiten.

De activiteitencommissie zal vertellen over hun activiteiten, die er altijd op gericht zijn de Hervormde gemeente binnen het dorp bekendheid te geven en avonden voor de eigen gemeenteleden en daarbuiten te organiseren, die passen binnen de identiteit van onze gemeente. Ds. C. Hoek zal iets vertellen over de methode, die hij gebruikt bij het geven van de catechisaties

Thema-avond - Medische verrassingen uit de Bijbel

28 januari 2017

Lezing: door mw. A.B.F. Hoek-van Kooten, Walfriduskerk, Vrijdag 3 maart 2017

Mw. A.B.F. Hoek is arts en momenteel verbonden aan de stichting Eleos. Zij schreef meerdere boeken over o.a. "vrouw en gezondheid" en "leven in eigen hand"?

 • 19.00 uur: de deuren van de kerk gaan open
 • 19.30 uur: aanvang van de lezing
 • Er is een pauze met koffie en koek
 • Na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen
 • 21.15 uur: einde avond

Waar zal het over gaan? Mw. A.B.F. Hoek zegt zelf het volgende hier over:

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik. Ook lees je nog al eens van hun ziekten, aandoeningen en kwalen. Met onze huidige medische kennis van zaken kunnen wij vaak toch wel achterhalen waar zo iemand aan geleden moet hebben. Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darm kanker, iemand met een ruggenmergbeschadiging enz.

Ook worden er allerlei waardevolle medische adviezen gegeven in de Bijbel. Denk aan de wetten van Leviticus of aan de klomp vijgen die koning Hizkia op zijn zweer moest leggen.

De wetten van Leviticus zijn eigenlijk heel moderne gezondheidswetten. Als je je daar aan houdt, dan kunnen besmettingen eigenlijk niet plaatsvinden en dat in een tijd waarin men nog niets afwist van bacteriën. De Joden hielden zich eraan, ook toen ze over de aarde waren verspreid. Zo bleken er nauwelijks Joden aan de ziekte "de Pest" te lijden omdat zij zich hielden aan de wetten van Leviticus. Op een gegeven moment werd zelfs gedacht dat de joden de veroorzakers ervan waren omdat alle volken die ziekte kregen en de Joden min of meer werden gespaard. Ook worden er in de Bijbel nogal wat bevallingen beschreven, zo worden er bijvoorbeeld twee tweelingen geboren en overlijden er twee vrouwen tijdens de bevalling.

In het N.T. komen heel veel wonderen voor. Dat zijn ook echte wonderen. Een aantal ziektebeelden waar mensen aan geleden hebben, worden vrij nauwkeurig beschreven zodat wij daar nu een diagnose op kunnen stellen. Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond. Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt. Zo komt het nog meer betrouwbaar over.

De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen. Meerdere teksten wijzen daarop. Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?

Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus. Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?

Het belooft een hele boeiende en leerzame avond te worden en zeker de moeite waard om te komen.

Tijdens de avond is er een pauze met koffie en koek en ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Om ongeveer 21.15 uur wordt de avond beƫindigd.

Stamppottenbuffet

28 januari 2017
Komt u/kom jij ook eten op 10 maart?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 10 maart.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50.

Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. De opbrengst van deze avond gaat voor de helft naar de kas van de tienerclub, de andere helft gaat naar de fam. Haan-Bats in Malawi.

Doet u ook weer mee?

Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.

Omdat wij graag willen weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen, vragen we u/jou uiterlijk 5 maart a.s.op te geven bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 10 maart!

Irma van den Bergh-Schipper, (Herv. Gem. Onderdendam).
Piety Schipper-Veenland, (Herv. Gem. Bedum).

CPJ

28 januari 2017
We want you!

Ken je de CPJ al? CPJ staat voor Christelijke Plattelands Jongeren, dit is een gezellige vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar uit de hele provincie. Op dit moment bestaat de CPJ uit bijna 200 leden vanaf 16 jaar. Maandelijks organiseren wij allerlei leuke activiteiten: van waterskiën tot solex rijden en van een jeugddienst organiseren tot dansen op het Nieuwjaarsgala. Ook hebben we één keer per jaar een jaarfeest waarbij leden een toneelstuk opvoeren in het Gronings en 's zomers organiseren we het Midsummerevent (schuurfeest). Kortom: allemaal activiteiten waarbij gezelligheid voorop staat.

Wij willen jullie graag laten kennismaken met deze gezellige en actieve jongerenvereniging! Daarom organiseren we een superleuke spelavond, met een mix van spelrondes uit 'De jongens tegen de meisjes' en 'Ik hou van Holland'.
Deze wordt gehouden op zaterdag 4 maart, vanaf 20 uur in dorpshuis 't Schienvat, Kerkstraat 7 in Kantens.

Wij hopen je daar te zien! Enne... neem vooral ook vrienden en kennissen mee! Iedereen is welkom!

En o ja: deze avond zijn de kosten voor de CPJ, je mag dus gratis deelnemen. Voor het regelen van deze avond en mogelijk het vervoer, is het handig dat wij weten of je komt. Zou je dit aan Inge van Drie willen doorgeven?

Uitnodigende groetjes,
namens Ytje, Phillip, Marjelle, Jeroen en Ellouise CPJ Groningen

Voor meer informatie en foto's van de CPJ kun je kijken op: http://www.cpjgroningen.nl/ en https://www.facebook.com/CpjMiddelstum/

Agenda kringwerk

24 januari 2017
Agenda kringwerk

Donderdag 02 maart 20.00 uur: 20+ kring bij fam. Twilhaar, Beatrixlaan 10 Bedum
Donderdag 09 maart 20.00 uur: Bijbelkring
Donderdag 16 maart 20.00 uur: Walfriduskring
Woensdag 22 maart 20.00 uur: Gemeenteavond in Bedum

Kindernevendienst 2017

24 januari 2017

Het jaar 2017 is begonnen en de KND is op 9 januari met de oudste groep gestart.Wij willen als leiding van de KND u hartelijk bedanken voor uw steun en belangstelling in het jaar 2016.

U was erbij toen we samen met de kinderen het Paasontbijt hebben gehouden.
U hebt met ons het kerstfeest gevierd op 20 december en genoten van het programma en de uitbeeldingen van het kerstverhaal. Samen kerstliederen zingen en na afloop de ontmoeting met cadeautjes en chocolademelk met lekkers. Ook dit jaar was de traditionele sinaasappel er weer bij.

Wij kunnen dit allemaal doen, omdat u ook nu weer royaal hebt gegeven voor de kerstlijst. U hebt het prachtige bedrag van ruim 803 euro opgebracht. Heel hartelijk bedankt.

Tijdens het kinderkerstfeest hebben we gecollecteerd voor Daniël en José de Haan, die werkzaam zijn in Malawi en deze collecte heeft het bedrag van 150 euro opgebracht. Heel hartelijk bedankt. "José en Daniël hebben ons geschreven, dat zij dit bedrag willen besteden voor het kopen van Bijbels. In de kerk daar hebben zij een kinderclub, die 4 keer per week wordt gehouden. Ze worden deels ondersteund door een Ierse zendeling die hier 6 maanden per jaar is. Maar er zijn ook een paar heel trouwe en gemotiveerde jongeren uit Ekwendeni die wekelijkse deze clubs leiden. Er komen per keer 30 tot wel ruim 100 kinderen. Ze vertellen een Bijbelverhaal, zingen een aantal liederen. Er zijn nu 30 Bijbels en u begrijpt als er 100 jonge mensen komen dan is 30 wel erg weinig. Fijn, dat u op deze manier meehelpt om het mogelijk te maken, dat iedereen een Bijbel kan gebruiken."

We hopen ook dit jaar weer allerlei activiteiten te organiseren. De kern van dit werk van de KND is toch de kinderen te vertellen, dat God naar groot en klein omziet in Zijn Zoon, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

We zullen u weer tijdig informeren over het Paasontbijt en reisje enz.

Hebt u vragen of suggesties neem dan contact op met iemand van de leiding.

Namens de leiding van de KND:
Mw. S. de Vries; jongste groep
Mw. J. Medema; jongste groep
Mw. J. Hilboezen; oudste groep
Dhr. J. Bom; oudste groep

Zangavond met liederen uit de bundel Johannes de Heer!

24 januari 2017

Op 27 januari bent u uitgenodigd om op een informele manier met elkaar te zingen. Het Hervormd kerkkoor zal ook enkele liederen zingen en ds. C. Hoek leidt de avond. De organist is de heer E. van Olm.

De avond begint om 19.30 uur tot 21.15 uur. Er is een pauze met koffie en koek. We hopen op een fijne avond en dat we genieten van de liederen van Johannes de Heer.

In mei 1905 publiceerde hij zijn eerste Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten, met daarin een aantal psalmen en zondagschoolliederen. Maar de hoofdmoot werd gevormd door zogenoemde 'gospel hymns', die vanuit Amerika, Engeland en Wales in Nederland waren beland. In zijn zangbundel werd sterk de nadruk gelegd op de bekering van elke individuele zondaar en op een persoonlijke relatie met Christus.

U gaat toch ook meezingen?

Gemeenteactiviteiten

24 januari 2017
Catechisaties

Op maandagavond vinden de catechisaties plaats in de pastorie. De eerste groep is welkom vanaf 19.00 uur en de tweede groep vanaf 20.00 uur. Hartelijk welkom.

Agenda kringwerk
 • Donderdag 26 januari de Walfriduskring in de Walfriduskerk (20.00 uur).
 • Donderdag 2 februari 20+ kring bij Hans en Mariska Muilwijk, Ten Post (20.00 uur).
 • Donderdag 9 februari de Huisbijbelkring bij de familie van Wageningen (20.00 uur).
 • Donderdag 16 februari de Walfriduskring in de Walfriduskerk (20.00 uur).
Hervormde vrouwengroep

We houden op woensdag 25 januari onze volgende bijeenkomst. Onze predikant, ds. Hoek, zal ons vertellen over "De betrouw- baarheid van de Bijbel". We zien uit naar wat ds. Hoek ons gaat vertellen over dit onderwerp.

De bijeenkomsten worden gehouden van 14.30 tot ca. 16.45 uur. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Kerkbalans 2017 - "Mijn kerk verbindt"

24 januari 2017

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar èn met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

De contactpersonen gaan in de periode van 21 januari t/m 4 februari aanstaande weer op pad om uw toezegging voor Kerkbalans 2017 te vragen. De Kerkbalansenvelop wordt dan bij u bezorgd en ca. twee weken later weer opgehaald. Mogen wij ook nu weer vertrouwen op een positieve reactie?

In de envelop vindt u een folder over het thema "mijn kerk verbindt" en een brief met informatie en de begroting voor 2017, de bestedingen van de beoogde inkomsten en uitgaven aan de diverse onderdelen van het plaatselijke kerkenwerk, zoals pastorale kosten, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst, jeugdwerk etc. Wilt u de folder en de brief aandachtig lezen? Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar wilt bijdragen aan het plaatselijk kerkenwerk. Graag deze strook in de eveneens bijgesloten antwoordenvelop doen. Wilt u de envelop met de antwoordstrook op tijd klaarleggen? Het College van Kerkrentmeesters vertrouwt op uw medewerking en dankt u bij voorbaat voor uw gaven.

Activiteitencommissie - planning thema-avonden

24 januari 2017
 • 27 januari 2017: Zangavond met alleen Johannes de Heer liederen. Aanvang 19.30 uur.
 • 03 maart 2017: mw. Hoek. Thema: Medische verrassingen in de Bijbel. Aanvang 19.30 uur.
 • Mei 2017: een avond met ds. Hoek (senior).

Verschijningsdata kerkblad 2017

24 januari 2017
Verschijningsdatum Copy inleveren
20 januari 11 januari
17 februari 08 februari
24 maart 15 maart
28 april 19 april
26 mei 17 mei
14 juli 05 juli
Vakantie (22 juli t/m 03 september)
15 september 06 september
20 oktober 11 oktober
17 november 08 november
15 december 06 december

Vriendelijke groet,
Janny Kruidhof en Annet Hilboezen,
redactie

Oudere nieuwsberichten »