Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Diensten en activiteiten komende periode

31 mei 2019
  • Op 7 juli is er een dienst voor mensen met een beperking.
  • Op 16 juni neemt Mark de Jager afscheid en zal hij in de dienst één en ander vertellen aan de Gemeente. Na de dienst is er koffiedrinken i.p.v. de eerste zondag in juni.
  • Diaconie: Ouderenreisje zaterdag 7 september 2019

Afscheid Mark de Jager

31 mei 2019

Het einde van de stage van Mark de Jager komt in zicht. Momenteel is hij bezig met een laatste project in onze gemeente in het kader van het vak 'Waarderende Gemeenteopbouw'.

Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de activiteiten-commissie in onze gemeente. Na dit laatste project zullen er beoordelingsgesprekken plaatsvinden waarna de stage wordt afgerond. We kijken terug op een fijne periode en een goede samenwerking. Mark heeft veel geleerd in onze gemeente maar de andere kant is ook waar: wij hebben ook veel geleerd van Mark en zijn inbreng. In de dienst van zondagmorgen 16 juni zullen we afscheid nemen van onze PIO (Predikant - in - opleiding).

Pasen

15 april 2019

We leven heen naar Goede Vrijdag en Pasen. Deze dagen vormen het centrum van ons geloof. Jezus die is gestorven voor onze zonden en is opgestaan voor onze rechtvaardiging. Wij sterven met Jezus en staan met Jezus op tot een eeuwig leven.
Op Goede Vrijdag is er een gezamenlijke avondmaalsdienst in Bedum met Onderdendam. We verkondigen Jezus' dood aan zijn tafel. Maar dat doen we als een levende gemeenschap in Christus. Want Jezus is niet dood gebleven, maar opgestaan en heeft ook in Bedum zondaren geroepen om te leven met Hem.
Op paasmorgen is er een feestelijk paasontbijt in de Walfriduskerk met daarna een dienst waar het kerkkoor aan meewerkt. In Onderdendam is er om 19.00 uur dienst.

Kerkkoor in Onderdendam

15 april 2019

Zondagavond 12 mei zal het kerkkoor uit Bedum haar medewerking verlenen aan de dienst in Onderdendam. Deze dienst begint om 19.00 uur. Hartelijk welkom!

Dienst voor de jeugd

15 april 2019

Zondagmorgen 19 mei zal de dienst in de Walfriduskerk met name gericht zijn op onze jongeren. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de muziekgroep 'Solace'.

Hervormde vrouwengroep

15 april 2019

Op D.V. 17 april komen we bijeen om samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Er is een liturgie aanwezig. We zingen samen en luisteren naar meditaties en naar een verhaal.

Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

Oudere nieuwsberichten »