Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagochtend 28 november 09.30 uur

27 november 2021

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Aangescherpte Coronamaatregelen vanaf zondag 14 november

8 november 2021

Vanaf zondag 14 nov. gelden de volgende regels;

  1. Handhaving 1,5 m afstand houden, De kerkrentmeesters zullen de inrichting van de kerk en van het koor van de kerk zo inrichten dat de gehele Gemeente naar de kerk kan gaan. Zodat we niet hoeven te werken met een A en B groep
  2. Mondkapjes dragen bij binnenkomst en bij lopen door de kerk. Mondkapje kan af bij zitten
  3. Iedereen moet weer de handen ontsmetten bij binnenkomst in de kerk

Hervormingsdag 31 oktober 2021

29 oktober 2021

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. Het was het begin van de reformatie van de kerk, de geboorte van de protestantse kerk. De drie protestantse gemeenten van Bedum (Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente, Gereformeerde kerk vrijgemaakt) willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente Zaterdag 30 oktober in de Martyriakerk. Ingang Thedemastraat 18 te Bedum.

Prof. Dr. Dolf te Velde zal voor ons spreken. Het thema van deze avond is: "Genade en kruis, de ware schat van de kerk". Er wordt ruim gelegenheid gegeven om over het thema door te spreken. Het programma bestaat voorts uit samenzang en orgelspel. Het orgel zal worden bespeeld door Peter van Dijk. In de pauze is er koffie met iets er bij. De (zaterdag) avond begint om kwart voor acht en zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Ds. Marten de Vries. Voor de bestrijding van de kosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. U bent van harte welkom.

Bert Riepma

Vakantiebijbelweek

29 oktober 2021

We zijn weer bijeengekomen om na te denken over de Vakantie Bijbel Week, gaan we hiermee verder, zo ja, hoe gaan we verder? We hebben 12 jaar lang hele mooie en fijne dagen gehad, maar moesten het vorig jaar en dit jaar helaas voorbij laten gaan door corona. Nu er weer meer mogelijk is, gaan we samen met de gereformeerd vrijgemaakte kerk, ons best doen om een mooi programma in elkaar te zetten voor de kinderen en de jeugd.
We vragen God om Zijn helpende Hand en Zijn Zegen bij alle voorbereidingen naar deze week.

Er is gekozen voor een andere periode nl de 2 e week van de meivakantie, maandag 2 mei tot en met woensdag 4 mei 2022. Het is hopelijk mooi weer en ’s avonds langer licht zodat we meer buiten kunnen doen.

Heeft u/ heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week dan bent u/ben jij van harte welkom op de eerstkomende vergadering maandag 1 november 2021 om 20.00 uur in de consistorie van de Walfriduskerk.

Namens het team VBW
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Hervormde vrouwengroep

29 oktober 2021

Nu het ergste van de coronapandemie voorbij lijkt te zijn, willen we de Vrouwengroep weer starten.

Op D.V. woensdagmiddag 17 november om 14.30 uur is onze eerste bijeenkomst in de consistorie van de kerk. We houden eerst het officiële gedeelte (overdenking, jaarverslag en jaarprogramma).

Na de pauze, met koffie of thee, vertoont Bert Riepma een film.
We testen, met een quiz, uw kennis over de provincie Groningen.
Het belooft een mooie middag te worden.

Ook als u geen lid bent, heten we u van harte welkom in ons midden. Dit is een mooie kans om kennis te maken met de Vrouwengroep en de activiteiten die door hen gehouden worden.

U komt toch ook?

Namens het bestuur:
Lenie Oosta, Barbara Kamman en Trijn Riepma

Diensten vanaf 26 september

18 september 2021

Volgende week, zondag 26 september, is het startzondag. In beide diensten hoopt ds. Hoek voor te gaan. Na de gezamenlijke morgendienst is er koffie, thee en fris. Na een korte toelichting op het winterwerk wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.

Vanaf 25 september zal de 1,5 meter komen te vervallen. Dat betekent dat wij met ingang van zondag 26 september iedereen kunnen ontvangen. De groepsindeling A of B geldt vanaf die zondag niet meer. U bent welkom.

Wel willen we u vragen om thuis de dienst te bekijken als u klachten heeft. Ook verzoeken wij u bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Mocht u twijfelen of u corona heeft, doe dan vooraf een zelftest. Mocht u in de kerk toch de 1,5 m in acht willen nemen, dan kunt u gerust een plekje zoeken in het ruime koor van de kerk.

De gezamenlijke avonddienst op zondag 26 september wordt nog in de Walfriduskerk gehouden.

Vanaf zondag 3 oktober worden de avonddiensten weer in Onderdendam gehouden. De ochtenddiensten in Bedum staan dan weer onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Bedum die zoveel mogelijk aanwezig zal zijn terwijl de avonddiensten in Onderdendam onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van Onderdendam worden gehouden.

Omdat er in Onderdendam geen opnamemogelijkheid is, zijn de avonddiensten vanaf 3 oktober niet meer te bekijken via YouTube. De ochtenddiensten blijven we voorlopig nog wel streamen.

Kindernevendienst

11 september 2021

Zondag 29 augustus zijn we weer begonnen met de kindernevendienst. We zijn heel blij dat we de kinderen weer Bijbelverhalen mogen vertellen.

De kinderen van de kindernevendienst zitten allemaal in de A groep en dat betekent dat we in de maanden september en oktober om de 14 dagen kindernevendienst hebben. Vanaf 1 november kunnen we waarschijnlijk het gewone rooster aanhouden, maar dit is afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.

Zaterdag 11 september hebben we het jaarlijkse uitje. Dit jaar gaan we naar attractiepark Drouwenerzand. We hebben het uitje in verband met corona uitgesteld naar september en hopen op een mooie dag.

We zien er naar uit om de kinderen te verwelkomen bij de kindernevendienst.

Vriendelijke groeten,
namens de leiding Jeanette Hilboezen

Winterseizoen

11 september 2021

Inmiddels is ds. Hoek begonnen met de voorbereidingen van het winterseizoen. Ook dat zal wat anders verlopen vanwege corona. Toch willen we proberen het één en ander van start te laten gaan.

Hervormingsdag 31 oktober 2021

11 september 2021

Op 31 oktober is het Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. Het was het begin van de reformatie van de kerk, de geboorte van de protestantse kerk.

De drie protestantse gemeenten van Bedum (Hervormde Gemeente, Protestantse Gemeente, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) willen graag, evenals voorgaande jaren, aan deze ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden.
We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente Zaterdag 30 oktober a.s. in de Martyriakerk. Ingang Thedemastraat 18 te Bedum.

Prof. dr. Dolf te Velde zal voor ons spreken. Het thema van deze avond is op dit moment nog niet bekend. Er wordt ruim gelegenheid gegeven om over het thema door te spreken. Het programma bestaat voorts uit samenzang en orgelspel. Het orgel zal worden bespeeld door Peter van Dijk. In de pauze is er koffie met iets erbij.

De (zaterdag) avond begint om kwart voor acht en zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van ds. Marten de Vries. Voor de bestrijding van de kosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden.

U bent van harte welkom. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn ().

Kindernevendienst

6 juli 2021
Terugblik / afscheid:

Hoi jongens en meisjes, dag gemeenteleden,
Wat een raar jaar was het hè? Helemaal geen kindernevendienst! Als leiding hebben we dit erg gemist en jullie hopelijk ook. Toch hebben we dit jaar ook afscheid genomen van twee jongens die eraf gaan in de dienst van 4 juli: Bram Medema en Samuël Bom.

Nieuw seizoen / reisje:

We hopen na de vakantie weer te beginnen en wel op zondag 29 augustus (jongste groep)!
De versoepelingen zijn er, maar het uitje vóór de vakantie gaat niet meer lukken. We hopen dit in september te kunnen realiseren. Gods zegen, groetjes en een fijne vakantie!!!

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Johan Bom

Kerkkoor

6 juli 2021

De kerkenraad van Bedum ontving een brief van het Hervormd Kerkkoor waarin de voorzitter, Barbara Kamman, de kerkenraad namens het koor meedeelt dat de leden van het koor hebben besloten om het koor per 1 juli op te heffen. De leden kunnen het vanwege de leeftijd of andere fysieke oorzaken niet meer opbrengen om wekelijks te repeteren of uit zingen te gaan.

Ik begrijp het besluit. We zagen het aantal leden in de afgelopen jaren langzaam dalen. De leden die nog aanwezig zijn, worden ook ouder. Nu het koor anderhalf jaar vanwege corona niet gerepeteerd heeft, kwam de vraag op tafel of het nog zou lukken om op te starten. De leden hebben zich uitgesproken en de conclusie moest zijn dat het niet meer gaat lukken.

Het Hervormd Kerkkoor heeft bijna 47 jaar bestaan. Het koor zong in de feestelijke diensten op Kerst, Pasen en Pinksteren. Ook in Onderdendam leverde het koor jaarlijks een bijdrage aan een dienst. Met overtuiging is er gezongen tot eer van God en was het koor dienstbaar aan onze gemeente.

Verschillende leden zullen het zingen, de onderlinge ontmoeting en de gezelligheid op de vaste kooravond op maandag gaan missen.

Ik ben als predikant het koor heel dankbaar voor alle keren dat ze haar medewerking verleende aan de kerkdiensten. Ook wil ik de dirigente, Ines Heijkoop, bedanken voor haar werk. We bidden om Gods zegen over de liederen die zijn gezongen.

Ds. C. Hoek

Ontmoeting

25 mei 2021

Op 11 mei is het coronamoderamen bij elkaar geweest en is besloten om voorzichtig een buitenactiviteit te organiseren om de onderlinge verbondenheid nieuw leven in te blazen. Rond de kerk is een groot terrein en het moet prachtig zijn om daar in de open lucht na de dienst koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een voorbereidingsgroepje onder leiding van Lies Cadée en Piety Schipper gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om na de dienst op zondag 27 juni 4 juli (bij mooi weer) iets te organiseren.

Ook jongeren worden bij de organisatie betrokken. Voor oud en jong uit Onderdendam en Bedum moet het een mooie ontmoeting worden na de dienst. We weten nu nog niet hoeveel mensen de dienst kunnen bijwonen, maar de mensen die op 27 juni 4 juli niet fysiek in de kerk kunnen komen, kunnen na de dienst naar de kerk komen om koffie te drinken en deel te nemen aan de ontmoeting. Op deze manier hopen we het gemeenteleven na een lange, stille periode weer een nieuwe impuls te geven.
We zien er naar uit!

Vanaf 27 juni samenzang weer mogelijk

25 juni 2021

Vanaf zaterdag 26 juni voert de overheid diverse versoepelingen door in de corona-maatregelen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om het samen zingen in de kerk weer te hervatten.

Corona-maatregelen - Groep A en B per 6 juni aanstaande

2 juni 2021

De diensten van de Hervormde gemeenten Onderdendam en Bedum zijn per 6 juni 2021 als volgt;

  • Groep A; Bedum Westzijde van het Boterdiep (incl. Onderdendam en Buitengebied) om 9.30 uur
  • Groep B; Bedum Oostzijde van het Boterdiep om 9.30 uur

Op 6 juni start groep A. De avonddiensten zijn op 19.00 uur en zijn voor iedereen vrij. Alle diensten worden gehouden in de Walfriduskerk.

Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.

Jeugddienst op 20 juni om 19.00 uur

25 mei 2021

Op het coronamoderamen van 11 mei is het voorstel aangenomen om in de maand juni een jeugddienst te organiseren.
Het selectiesysteem van kerktijd.nl maakt dat er steeds maar een enkele jongere in de kerk kan komen.

De jongeren hebben er behoefte aan om elkaar te zien en samen een dienst te houden. Daarom zal de avonddienst op zondag 20 juni een dienst zijn voor de jeugd. Voor die dienst zal er geen gebruik gemaakt worden van het selectiesysteem, maar zijn alle jongeren uit de beide gemeenten tot 30 jaar welkom.

Via de afkondigingen zal er meer informatie volgen.

Oudere nieuwsberichten »