Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagochtend 22 januari 09.30 uur

21 januari 2023

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Geef je op voor het volleybaltoernooi van Ring De Ommelanden!

30 december 2022

Beste allemaal,

Vanuit Ring Ommelanden wordt op zaterdagavond 4 februari een sportief volleybaltoernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi wordt de strijd gestreden tussen verschillende teams uit de gemeenten die onder andere behoren tot de Ring Ommelanden.

Iedereen van jong tot oud is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi. Zorg dat je een team vormt van minimaal 6 personen, waarvan minimaal 2 dames. Vermeld bij de opgave je teamnaam, het aantal personen in het team en eventueel bij welke gemeente je aangesloten bent. Wanneer het niet mogelijk is om een team te vormen, kun je je ook individueel aanmelden. Wij zullen, als organisatie, een team vormen van de individuele opgaven. Opgave graag voor maandag 30 januari.

Er wordt gestreden om de Ring Ommelanden wisselbeker!

Wanneer:
Zaterdag 4 februari 2023
Waar:
Sporthal De Springbok te Siddeburen (Kugelslaan 9, 9628 CL)
Tijden:
19.00 uur tot 22.00 uur
Kosten:
€2,00 per deelnemer
Aanmelden:
arjan liggend-streepje haveman bij hotmail punt com
dorinekats bij outlook punt com

Wanneer volleyballen niet mogelijk is of niet helemaal in uw straatje ligt, bent u als toeschouwer ook van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Hartelijke groet namens de hervormde gemeente Siddeburen,
Arjan Haveman, Dorine Kats, ds. Gerco op ’t Hof

Kerkbalans 2023 komt eraan!

19 december 2022

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is ook dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen.

Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de belangrijkste financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Komend jaar zullen de sterk verhoogde kosten van verwarming (gas) en verlichting (elektriciteit) de kosten sterk doen stijgen. Ook daarom is uw bijdrage extra welkom!

Voorbereiding is gestart!

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage (actie Kerkbalans) is: NL69 RABO 0373 7159 51 ten name van CvK Hervormde gemeente Bedum

Sterk stijgende energielasten

19 december 2022

Ook bij onze kerkelijke gemeente gaan de energieprijzen per 1 januari 2023 fors omhoog. De elektriciteits- en gasprijzen stijgen met een factor 3 tot bijna 4. Dit geeft een forse verhoging van de energiekosten, die wij in 2023 naar verwachting nog op kunnen vangen, maar op langere termijn niet. Wij kijken daarom naar diverse maatregelen om de energiekosten omlaag te brengen. Op de korte termijn kunnen we niet veel meer doen dan de thermostaat in de kerk wat lager zetten. En we hopen dat er geen al te strenge winter gaat komen.

Voor de langere termijn denken we bijvoorbeeld aan een systeem met warmtepomp en buffervat ter vervanging van de huidige Cv-ketels, al dan niet in combinatie met zonnepanelen. Voor de plaatsing van zonnepanelen zal een vergunning moeten worden aangevraagd, omdat ons gebouw een monument is. Bovendien is het nog niet zo gemakkelijk om een geschikte plaats te vinden voor de zonnepanelen. In de komende maanden gaan we met Dietvorst de mogelijkheden onderzoeken. Ook de eventuele mogelijkheid om tijdens de wintermaanden onze diensten in een ander kerkgebouw te laten plaatsvinden nemen we in de overwegingen mee. We zullen de komende winterperiode de thermostaat dus wat lager zetten. Houdt u er daarom rekening mee dat het wat kouder kan zijn in de kerk.

Verjaardagfonds

19 december 2022

De zakjes van het verjaardagfonds zijn weer ingeleverd. Afgelopen jaar is er € 1.007,30 bijeengebracht, weer een mooi resultaat. Alle medewerkers hartelijk dank voor het brengen en ophalen van de zakjes. Wij danken u allen voor uw gift. De kerkvoogdij zal hiervoor ongetwijfeld een goede bestemming vinden.

Doet u nog niet mee met het verjaardagfonds? Even een berichtje naar Jenny Blokzijl en u krijgt met uw verjaardag ook een kaart in de bus van het verjaardagfonds.

Jenny Blokzijl

Oproep diaconie

19 december 2022

Momenteel leven we in een moeilijke tijd. Kosten voor levensonderhoud en energie stijgen alsmaar verder door. Ook gaan bedrijven kapot en raken mensen hun baan kwijt, en/of raken psychisch in de knel.

Kent u of bent u iemand die het nu extra moeilijk heeft in deze tijd, en financiële of sociale problemen heeft? Komt u of iemand anders er zelf niet meer uit? Is er (tijdelijk) financiële of sociale hulp nodig? Schroom niet, en benader iemand van de Diaconie! Dan kunnen we samen kijken naar oplossingen.
De diaconie is er namelijk voor om mensen die het moeilijk hebben ondersteuning te geven.

Iedereen die de extra overheidssteun in de vorm van de 2 x 190 euro zelf niet nodig heeft en overweegt dit te schenken aan mensen die dit wel nodig zijn, is ook van harte welkom om hiervoor de diaconie te benaderen. Indien u dit als gift wilt storten zullen wij als diaconie zorgen dat het daar komt waar het hard nodig is.

Diaconie Hervormde Kerk Bedum

Kerk in actie / musical Jona

19 december 2022

De voorbereidingen voor de musical Jona op 28 januari 2023 zijn in volle gang. Om dit mogelijk te maken, halen wij geld op voor ons doel van “Kerk in actie”. Het doel is: ‘Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’, dit is een project van Jong Protestant. Wij verkopen voor dit doel doosjes Wilhelmina pepermunt.

Achter in de kerk staan de doosjes pepermunt. Ze kosten € 2,00 per doosje of 3 voor € 5,00. Het geld kunt u overhandigen aan Gerdine Dalmolen of Josienke Medema of deponeren in het spaarpotje wat ernaast staat.

Musical Jona

Op zaterdag 28 januari kunnen kinderen van de basisschool mee doen aan de musical 'Jona' in de Maranathakerk. Deze musical wordt in één dag aangeleerd door jeugdtheatergroep 'De Vliegende Speeldoos'. De kinderen spelen de hoofdrol, samen met professionele acteurs, zangers en dansers. Samen zorgen zij aan het einde van de dag voor een stralend optreden.
Zie voor meer informatie: devliegendespeeldoos.com.

Opgave voor deelname kinderen (o.v.v. naam en schoolgroep) of een helpende hand van volwassenen tijdens deze dag bij het knutselen of de catering kan via: musicaljona.bedum@outlook.com, graag voor 16 januari.

Dit project wordt georganiseerd door de kerkelijke gemeentes: Maranatha, Martyria, Walfridus uit Bedum en De Verbinding Zuidwolde i.s.m. Kerk in actie. Deelname en entree is gratis. Voor het goede doel van “Kerk in actie” zal er een collecte zijn.

Overzicht van het programma op 28 januari
12.00-12.30 uur voorbespreking met organisatie en helpende ouders/vrijwilligers
vanaf 12.30 uur aankomst kinderen (groep 3 t/m 8)
12.45 uur voorpresentatie (in de zaal) en aansluitend liedjes leren
aansluitend-14.30 uur1e keer oefenen voor de groepen 3 t/m 8 (in eigen lokalen)
14.30-14.45 uur pauze
14.30 uur aankomst kinderen (groep 1 en 2)
14.45-15.30 uur oefenen met kinderen groep 1 en 2 op podium in zaal/knutselperiode voor de groepen 3 t/m 8 (in eigen lokalen)
15.30-16.00 uur 2e keer oefenen groepen 3 t/m 8 (in eigen lokalen)/knutselperiode groep 1 en 2 (in eigen lokaal)
16.00-17.15 uur generale repetitie in de zaal
17.15-18.25 uur etenspauze kinderen (wordt verzorgd),schminken, check knutsels, plaspauze kinderen, klaar maken voor de voorstelling
18.30-19.45 uur voorstelling in de zaal

De zaal gaat open om 18.00 uur en de musical begint om 18.30 uur. Iedereen is welkom in de Maranathakerk om naar de musical 'Jona' te komen kijken!

De organisatiecommissie,
Douwe de Jonge, Goos Berends, Gerdine Dalmolen, Josienke Medema, Bartina Tempel, Ingrid Hof en Petra Stol

Kerstaankondiging 1e kerstdag om 06.00 uur

19 december 2022

Gelukkig het kan weer, het mag weer en dus we gaan weer. Het was al jaren een terugkerend gebeuren, dat we op de vroege kerstmorgen met zang en muziek de geboorte van Jezus mochten aankondigen. Dit jaar mogen we ons weer laten horen, muzikanten, zangers en zangeressen. Allen die zich hiertoe voelen aangetrokken, gaan weer gezamenlijk door de straten van ons mooie dorp Bedum om onder het licht van lantaarnpalen, de mooie kerstliederen ten gehore te brengen. Jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk, ieder die de verkondiging van de geboorte van het kind Jezus op deze manier ondersteunt, is van harte welkom. We verzamelen ons ‘s ochtends tussen 05.45 en 06.00 uur in het verzorgingstehuis Alegunda Ilberi, aldaar splitsen we ons dan in 2 groepen om een zo groot mogelijk deel van het dorp te kunnen bestrijken.

Ook wordt het hoofdgebouw van Opmaat met een inpandig bezoek vereerd. Maar ook bij evt. ernstig zieken wordt zo mogelijk een lied ten gehore gebracht.

Na afloop zo tussen 07.45 en 08.00 uur komen we weer terug in het gebouw Alegunda Ilberi. Om ook daar onze liederen voor bewoners en het personeel ten gehore te brengen. Zeer gastvrij worden we daar dan getrakteerd op een kopje koffie en een sneetje krentenbrood.

Lijkt het jou ook weer leuk, zet dan de wekker en ga niet naar buiten kijken hoe de weersgesteldheid is, maar kom en doe mee. Hoe meer er mee doen, hoe beter wij ons kunnen laten horen. Stencils met daarop de te zingen liederen worden ter plekke uitgedeeld. Zoals altijd gezegd: weer of geen weer, we zijn er gelukkig gewoon weer.

Met vriendelijke groet,
Tinus Smit en Albert Oosterhoff

Orgelconcert 14 januari

19 december 2022
Interieur, Orgel vervaardigd door Vegter en in 1975 gerestaureerd

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van het Hendrik Vegter orgel zal er op D.V. zaterdag 14 januari a.s. nog een orgelconcert worden gehouden in de Walfriduskerk. De bekende organist Minne Veldman uit Urk zal dan het orgel bespelen.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De entree bedraagt 10 euro, dit is inclusief een programmaboekje, koffie of thee, bezoekers t/m 14 jaar gratis toegang.

Lenie Oosta

Hervormde vrouwengroep

19 december 2022

Samen met de diaconie houden we op D.V. 21 december onze kerstmiddag. We zingen samen, luisteren naar gedichten en meditaties en een kerstverhaal.

Op D.V. 4 januari 2023 komen we bijeen voor de nieuwjaars- bijeenkomst. We maken er een gezellige middag van met een quiz of een spelletje.

Daarna komt op D.V. 18 januari de heer Douma ons een mooie film laten zien. Het onderwerp is nog niet bekend.

Graag zouden we nieuwe leden willen verwelkomen. Ons groepje wordt steeds kleiner. Kom eens kijken, geheel vrijblijvend. Het verplicht u tot niets. We zien u graag op onze bijeenkomsten.

Het bestuur

Aandachtspunten/agenda kerst en oud en nieuw

19 december 2022
  • 24 december: Volkskerstzang in Maranathakerk; aanvang 19.00 uur.
  • 24 december: In Onderdendam om 20.30 uur. kerstzangdienst; ds. Wind gaat voor.
  • 25 december: Kerstdienst 09.30 uur in Bedum met ds. Pleizier.
    • Er is een voorstel om de kinderen van de k.n.d. misschien een liedje of muziek te laten spelen. Mevrouw Bom zal met haar zoon een muzikaal intermezzo geven. Lies Cadée heeft de leiding over deze ochtend. Na de dienst zal het blad Lichtspoor van de I.Z.B. worden uitgedeeld.
  • 31 december: Gezamenlijke oudejaarsdienst in Onderdendam om 19.30 uur.
  • 01 januari 2023: In Bedum om 10.00 uur dienst en na de dienst is er koffie met nieuwjaarrolletjes.
    ‘s Avonds in Onderdendam om 19.00 uur dienst.

Beroepingswerk

19 december 2022

De hoorcommissie is aan de slag gegaan met de lijst van beroepbare predikanten. Daaruit kwam naar voren dat ds. E.J. de Groot uit Katwijk aan den Rijn, goed bij Bedum en Onderdendam zou passen. We hebben contact met hem opgenomen. Voor een gesprek met de hoorcommissie is ds. De Groot samen met zijn vrouw in Bedum geweest. Dat was een goed gesprek. Daarna is de hoorcommissie op een zondagmorgen er op uit getrokken om ds. De Groot in een kerkdienst mee te maken. De hoorcommissie kwam tot de conclusie dat ds. De Groot een herder en leraar is, die het werk in onze gemeenten goed zal kunnen voortzetten.

De hoorcommissie heeft de kerkenraden bij elkaar geroepen met het advies, een beroep uit te brengen op ds. E.J. de Groot. In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering is unaniem besloten een beroep op hem uit te brengen. Op 30 november is door twee leden van de kerkenraad van Bedum en Onderdendam de beroepingsbrief gebracht naar ds. De Groot in Katwijk aan den Rijn. Voor 21 december moet hij laten weten of hij het beroep naar Bedum en Onderdendam aanneemt.

Op zondag 11 december 2022 kwam de familie De Groot naar Bedum, om kennis te maken met de gemeenteleden van Bedum en Onderdendam.

U kunt hier de dienst nog terug kijken:

Adventszangdienst 11 december

3 december 2022

In de Walfriduskerk van Bedum op zondag 11 dec om 16.30 uur.
Met medewerking van:Christelijk Zoutkamper mannenkoor o.l.v. Edwin Velvis
Meditatie Ds. J. Tiggelaar
Thema: Nu sijt wellecome
De toegang is gratis.
Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Eddy van Olm doet de begeleiding van de samenzang op het orgel.

Feestelijk Jubileumconcert Hendrik Vegter orgel

8 november 2022

Op zondag 13 november 1922 werd het Vegter orgel in de Hervormde Kerk in Bedum in gebruik genomen. Dat betekent dat het orgel op zondag 13 november 2022 precies 100 jaar oud is. Dit willen wij als Hervormde Gemeente van Bedum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom wordt er op zondag 13 november a.s. een Jubileumconcert georganiseerd, aanvang 15.00 uur, waarbij iedereen welkom is, de toegang is gratis.

De 4 organisten die regelmatig in de kerk spelen, te weten: Eddy van Olm, Rien van der Wel, Henk Oosta en Bert-Jan Zijlema zullen het concert verzorgen, ook is er samenzang.

Na afloop is er koffie/thee met iets lekkers erbij.

Lenie Oosta

Advent en kerstfeest kindernevendienst

8 november 2022

Zondag 27 november is het eerste advent. De kinderen van de kindernevendienst gaan na de ochtenddienst een presentje brengen bij de ouderen van de gemeente.

Dit jaar hebben we weer een adventsboekje voor de gezinnen thuis. Van de eerste zondag van advent tot en met Kerst is er elke dag iets leuks om te tekenen, te puzzelen, samen te lezen of om over na te denken. Bij dit boekje hoort de adventsposter “ik kan niet wachten!” Elke zondag van de adventstijd en met Kerst wordt er een sticker op de poster geplakt. De poster hangt ook in de kerk en hierop wordt ook elke zondag een sticker geplakt.

Na 5 december komen gemeenteleden bij u aan de deur met de kerstlijst. Wij hopen dat u weer een bijdrage wilt geven aan de kindernevendienst. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij de kinderen een kerstcadeau geven en worden ook andere activiteiten, zoals het adventsproject, bekostigd.

De kerstboom wordt na 5 december ook weer opgezet en versierd. Deze komt voorin de kerk te staan, zodat de mensen die thuis de dienst volgen ook kunnen genieten van de boom.

Dit jaar vieren we het kerstfeest met alleen de kinderen en de leiding tijdens de ochtenddienst van zondag 18 december.
Dit gebeurt tijdens de kerkdienst in een bijzaal van de kerk. De kinderen mogen die ochtend tussen 9.15 en 9.30 uur in de bijzaal van de kerk worden gebracht, waarna de ouders de kerkdienst kunnen bijwonen. We gaan liederen zingen, luisteren naar het kerstverhaal en de kinderen krijgen hun kerstcadeau. Ook krijgen de kinderen iets lekkers. We maken er een mooi kerstfeest van en we hopen dat alle kinderen aanwezig zijn. Vorig jaar hebben we het kerstfeest ook tijdens een ochtenddienst gedaan. Dit is zo goed bevallen dat we dat dit jaar weer gaan doen.

De groep is vrij klein en we zagen dat de kinderen meer durfden in een kleine groep. Het voelde knus en het kerstverhaal kwam goed tot zijn recht. Tevens maken we dan gebruik van een reeds verwarmde kerk.

Aan het einde van de kerkdienst komen de kinderen nog even de kerk binnen en hebben ze nog een kleine verrassing voor u bij het naar huis gaan.

De leiding van de kindernevendienst

Oudere nieuwsberichten »