Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagochtend 19 maart 09.30 uur

18 maart 2023

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Stamppottenbuffet - Komt u/kom jij ook eten op 17 februari?

11 februari 2023

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 17 februari.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50.

Wij verkopen ook lootjes, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen leveren.
Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 10 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 17 februari!
Irma van den Bergh-Schipper
Piety Schipper-Veenland

Vakantiebijbelweek 2023

11 februari 2023

Het nieuwe jaar is begonnen dus de vakanties worden ook weer ingepland, maar...
De Vakantie Bijbel Week komt ook weer in zicht, van maandag 1 mei tot en met woensdag 3 mei 2023. Hopelijk is het mooi weer en ’s avonds langer licht zodat we meer buiten kunnen doen.

De eerste vergaderingen zijn weer geweest en de programma’s in elkaar gezet. Maandagmiddag beginnen we met een hele gezellige spelmiddag. Dinsdagmorgen is er een programma in de Walfriduskerk. Dinsdagavond is er een tieneravond, hoe wat en waar info volgt! Woensdagmorgen is er een programma in de kerk met een lekkere afsluiting.

We vragen voor dit alles God om Zijn helpende Hand en Zijn Zegen.

Heeft u/heb jij zin om je steentje bij te dragen aan deze Vakantie Bijbel Week geef dit dan even door bij oa onderstaande personen. Ook maatschappelijke stage uren kunnen geregeld worden. Vele handen maken licht werk!

Het team heeft er al heel veel zin in, u/jij toch ook?

Namens het team VBW
Jeanetta Smit en Irma van den Bergh

Kindernevendienst

11 februari 2023
Zegen

De leiding heeft met elkaar gesproken over het uitspreken van de zegen aan het einde van een kerkdienst. Als de kinderen naar de kindernevendienst gaan krijgen ze niet de zegen mee. We vinden dit wel belangrijk en hebben de kerkenraad gevraagd of dit mogelijk was. In de kerkenraadsvergadering van 29 november 2022 is dit onderwerp besproken en men was het er unaniem over eens dat de kinderen ook de zegen mee mogen krijgen. De kinderen komen vanaf januari aan het einde van de dienst terug in de kerk voor de zegen en na de dienst ruimen we alles dan gezamenlijk op. We gaan van januari tot maart kijken hoe dit gaat. In maart 2023 zal de leiding met elkaar bespreken of er nog aanpassingen moeten komen of dat alles naar wens is.

Veertigdagenproject

Ook dit jaar doen we weer mee met het veertigdagenproject van Bijbel Basics. Het thema is: Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is.

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus? In de kerk komt een kerkraam te staan waar iedere zondag van de veertigdagentijd een venster open wordt gemaakt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn. Het eerste venster gaat open op zondag 26 februari 2023.

Jeanette Hilboezen

Hervormde vrouwengroep

11 februari 2023

Op D.V. 15 februari a.s. hoopt Annie van Dijken-Hooghuis ons voor te dragen uit eigen werk.
Annie van Dijken is schrijfster van boeken, gedichten en proza, zowel in het Gronings als in het Nederlands.
Het belooft een geweldige middag te worden.

Op D.V. 15 maart komt Ds. H. Marchand uit Groningen voor ons een lezing houden. Het onderwerp is nog niet bekend.

Op D.V. 5 april komen we samen om de paaswijding te houden. Er is dan een liturgie van meditaties, gedichten en schriftlezingen.

Het bestuur

Beroepingswerk

11 februari 2023

In het laatste kerkblad hebt u kunnen lezen dat de kerkenraden een beroep hebben uitgebracht op Ds. E.J. de Groot uit Katwijk aan den Rijn. Tot onze spijt heeft Ds. De Groot laten weten, dat hij het op hem uitgebrachte beroep van Bedum en Onderdendam niet zal aannemen. Dat was teleurstellend. Vooral omdat de kennismaking met de gemeenten, nadat hij in Bedum in de kerkdienst was voorgegaan, zo mooi was.

De hoorcommissie heeft inmiddels de draad weer opgepakt en is opnieuw op weg gegaan om een nieuwe predikant te vinden. Dat is niet eenvoudig. Een nieuwe predikant moet passen bij onze gemeenten om vruchtbaar te kunnen werken. Soms past de predikant maar voelt hij zich niet geroepen. Ook gebeurt het dat onze commissie tot de slotsom komt dat een bezochte predikant niet de juiste herder voor onze gemeenten is.

Vol goede moed gaat de hoorcommissie door met haar werk (het beluisteren en bezoeken van predikanten). In vertrouwen op de Here God dat Hij ons de goede weg zal wijzen.

Laten we als gemeenten hopen en bidden, dat wij binnenkort weer een eigen predikant in ons midden mogen hebben.

Namens de hoorcommissie,
Bert Riepma

Voedselbank

11 februari 2023

De diaconie krijgt regelmatig verzoeken van hulporganisaties om een financiële bijdrage. De meeste verzoeken komen van landelijke organisaties. Het mag duidelijk zijn dat we lang niet aan al die verzoeken gehoor kunnen geven. Tijdens een recente diaconievergadering is besloten om een lokale organisatie voor mensen in de buurt te ondersteunen. Dit is de voedselbank “Het Hogeland“ te Winsum geworden. Op zondag 22 januari is bij de afkondigingen genoemd dat de collecte voor zondag 29 januari bestemd is voor de voedselbank. Wij waren dan ook zeer verheugd dat dit onderwerp leeft bij de gemeente. De collecte die werd gehouden op zondag 29 januari bracht een bedrag op van 259,25 euro. Hartelijk dank hiervoor. De diaconie heeft besloten om dit bedrag aan te vullen tot 500 euro.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.

Avondgebed ‘Een nieuw begin’

11 februari 2023

Met het voorjaar in aantocht is er D.V. donderdag 22 maart in Bedum een Avondgebed met stiltes onder het thema `Een nieuw begin` , georganiseerd vanuit een aantal kerken.

Van harte welkom!

Maranathakerk, aanvang 19:30 uur; toegang vrij; koffie en of thee na afloop.

namens de initiatiefgroep,
Marienus Beukema

Oudere nieuwsberichten »