Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Wisseling kerkbladdistributeur Na onze oproep in het kerkblad heeft, zoals in het vorige kerkblad al werd gemeld, Hilleen Goverts aangegeven de werkzaamheden van mevrouw L. Wierenga-Zwijghuizen, Langs de Lijn 36 te willen overnemen. Wij bedanken mevrouw Wierenga voor haar járenlange inzet. Door haar en haar zoon Koos werd ruim 45 jaar lang! het kerkblad trouw bij u thuisbezorgd, waarbij zij de laatste 20 jaar tevens zorgdroeg voor de ontvangst en de distributie van de kerkbladen onder de lopers. Wisseling kerkbladdistributeur Na onze oproep in het kerkblad heeft, zoals in het vorige kerkblad al werd gemeld, Hilleen Goverts aangegeven de werkzaamheden van mevrouw L. Wierenga-Zwijghuizen, Langs de Lijn 36 te willen overnemen. Wij bedanken mevrouw Wierenga voor haar járenlange inzet. Door haar en haar zoon Koos werd ruim 45 jaar lang! het kerkblad trouw bij u thuisbezorgd, waarbij zij de laatste 20 jaar tevens zorgdroeg voor de ontvangst en de distributie van de kerkbladen onder de lopers.

Vakantie ds. Hoek

17 juli 2017

Onze zomervakantie is van 7 augustus tot en met 28 augustus. In voorkomende gevallen kunt u zich richten tot de kerkenraad. De kerkenraad beschikt over een lijst van collega' s waar een beroep op gedaan kan worden.

Bij de diensten

17 juli 2017

In de afgelopen periode lazen we meer dan eens uit Paulus' brief aan de Kolossenzen. Tot aan de vakantie wil ik oud-testamentische stof kiezen voor de prediking. In Onderdendam zullen we regelmatig de catechismus openslaan.

Ds. C. Hoek

Oproep nieuwe leden Hervormd kerkkoor

17 juli 2017

Gemeente wij vragen u dringend om nieuwe leden, wilt U dat het koor blijft bestaan, kom gerust 4 september even binnenlopen om 20.00 uur en maak vrijblijvend een repetitie mee.

Hemelvaartsdag/Terugblik gemeentedag 2017

17 juli 2017

Onze gezamenlijke gemeentedag begon met een eredienst in Onderdendam. Ds. C. Hoek had zijn preek geheel opgebouwd rondom de betekenis van Hemelvaart. Jezus is opgevaren naar de hemel om voor ons te bemiddelen bij Zijn Vader. Hij laat ons niet alleen!

Na de kerkdienst zijn ruim 70 gemeenteleden van de beide gemeenten op de koffie geweest bij Matthijs en Nienke Veenland, onze gastheer en gastdame voor deze dag. Het weer werkte mee. Weinig wind, geen regen en in verhouding met de voorgaande dagen een prima temperatuur. Bijna 50 gemeenteleden hebben een mooie fietspuzzeltocht van ongeveer 35 km gereden. De tocht ging dit jaar via Westerwijtwerd naar de mysterieuze Sjuxumerweg in Loppersum. Waarna we via Westeremden en Middelstum naar de plaats van vertrek, Rodewold 11, in Onderdendam zijn gefietst. De vragen tijdens de fietstocht, uitgezet door Arnout, waren dit jaar van een ongekend hoog niveau. De beste groep had slechts vier fouten. De groep met "jonge talenten" is niet verder gekomen dan de laatste plaats met de bijbehorende troostprijs.

Ruim 60 gemeenteleden hebben vervolgens genoten van de zeer goed verzorgde barbeque in de schuur en op het erf. Met dank aan Adrie en Jan. Voor liefhebbers waren er dit jaar ook weer diverse puzzels beschikbaar. Een flora cryptogram en een woordritser voor iedereen. Er was ook een cijferreeks voor de cijferfreaks onder ons.

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde gemeentedag. Matthijs en Nienke hartelijk dank voor jullie gastvrijheid!

Adrie van Vliet, Arnout Lok en Harm Jan Schipper

Dagje uit kindernevendienst

10 juli 2017

Foto's dagje uit kindernevendienst naar pretpark Duinen Zathe, Appelscha.

Een aantal kinderen neemt afscheid van de KND

31 mei 2017

Op zondag 2 juli zullen enkele kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst.

De kinderen die afscheid nemen zijn Audrey Jeanne Hilboezen, Marije Berlinde Hilboezen en Lynn-Alysa Janieka Celine Kruidhof. In deze dienst zullen zij toegesproken worden door de leiding. Ook zullen zij zelf een bijdrage aan deze dienst leveren. Verder zullen de kinderen van de jongste en oudste groep een lied zingen en zal er daarom geen kindernevendienst zijn.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Jeanette Hilboezen

Kerk- en schooldienst

31 mei 2017

Zondag 9 juli verwelkomen we de kinderen van 'De Regenboog' in onze kerk. We hebben dan de kerk- en schooldienst. Fijn dat het er van is gekomen. Vanwege de predikantenwissel vorig jaar was er vorig jaar geen kerk- en schooldienst. Dit jaar gelukkig weer wel. We bidden om een gezegende dienst en goede ontmoetingen.

Afwezig

31 mei 2017

Ds. Hoek is op 15 en 25 juni en 6 juli afwezig vanwege de Permanente Educatie.

Gemeentedag Hemelvaartsdag

5 mei 2017

Mede op verzoek van vele gemeenteleden organiseren wij op donderdag 25 mei 2017, Hemelvaartsdag, weer een gezamenlijke gemeentedag voor Bedum en Onderdendam. Wij hebben opnieuw een programma samengesteld voor gemeenteleden van alle leeftijden!

Het programma van deze gemeentedag is:

  • Kerkdienst: gezamenlijke kerkdienst om 9.30 uur in Onderdendam
  • Koffiedrinken: bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
  • Fietspuzzeltocht: vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
  • Barbecue: bij familie Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingscommissie.

Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Opgave graag uiterlijk 21 mei in verband met de bestellingen voor de bbq. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Voor de kleine kinderen is er leuk speelgoed aanwezig.

Met vriendelijke groet,
de voorbereidingscommissie,
Adrie van Vliet
Arnout Lok
Harm Jan Schipper

Liedbundel Weerklank

5 mei 2017

Misschien zag u al op de schriftelijke liturgieën in zowel Bedum als Onderdendam dat de liederen uit de bundel Weerklank zijn genomen. De bundel Weerklank is in 2016 uitgebracht en bevat mooie bijbelse liederen die geschikt zijn voor de protestants- gereformeerde eredienst. De berijming van de psalmen zijn aangepast aan deze tijd. Ook de meeste liederen en gezangen hebben een kleine update ontvangen. Bij het zingen is dat soms opletten geblazen. Een woord of regel is ineens iets anders dan we gewend zijn. Anderzijds soms ook verrassend verfrissend.

De titel van deze bundel luidt: Weerklank; instemmen met het Woord in psalm en lied. Dit is de betekenis van de gemeentezang. Want waarom zingen we in de kerk? We zingen om te antwoorden op Gods heilvolle woorden. De liturgie is eigenlijk een dialoog: De Here spreekt en wij reageren. Ons zingen is geen weergave van ons eigen denken, maar weerklank van wat zijn grote daden bij ons oproepen. Hij spreekt als eerste en wij zingen ons Amen.

De beide kerkenraden vermoeden dat deze bundel best aardig zou kunnen passen bij zowel Bedum als Onderdendam. In overleg met de beide kerkenraden geef ik in een schriftelijke liturgie liederen op uit deze bundel om eens te ervaren hoe deze liederen het doen in onze gemeenten. Het zou mooi zijn als we in zowel Bedum als in Onderdendam op termijn zouden kunnen overschakelen op eenzelfde bundel. Op deze manier brengen we de liturgieën van beide gemeenten wat dichter bij elkaar en worden de verschillen wat kleiner wat een goede zaak is. Maar eerst kijken we het even rustig aan. Deel gerust uw gedachten en ervaringen met uw kerkenraad of met mij!

Ds. C. Hoek

Persbericht Pinksterfeest Veenklooster

5 mei 2017

Geliefde broeders en zusters in Christus,

Binnenkort is het alweer zover: het Pinksterfeest Veenklooster 2017. Wat zijn we Onze Vader dankbaar dat we al meer dan 40 jaar dit feest in alle vrijheid mogen vieren.

Kies bewust!
Het thema is dit jaar "Kies Bewust". Natuurlijk bekend van het logo uit de supermarkt, maar het past ook goed bij de boodschap van het Pinksterfeest.
In de bijbel lezen we dat de Here God iedere keer weer kiest voor ons mensen. Die keuze is zo bewust dat Hij ervoor gekozen heeft om Zelf Mens te worden in de komst van Jezus Christus. Ook toen Hij afscheid moest nemen van het aardse leven, wilde Hij ons niet alleen laten en zond Zijn Heilige Geest.
De Here God kiest bewust, maar ook de mens doet dat.
Op deze editie van het Pinksterfeest Veenklooster hopen wij weer dat bezoekers een bewust keuze voor de Here Jezus gaan maken.

Doet u mee?
Voor de organisatie van het feest is uw steun onmisbaar. Wij vragen u om geestelijke steun, want gebed voor ons als bestuur, onze vrijwilligers en bezoekers is hard nodig!
Daarnaast kunt u ons helpen in praktische zin door ons te steunen met een gift. De organisatie van het Pinksterfeest kost jaarlijks namelijk meer dan € 40.000,-. Mogen we in 2017 ook op uw bijdrage rekenen? Uw gift is welkom op IBAN: NL57 RABO 0333 3340 00 (ANBI).

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op onze website www.pinksterfeest.com.

Graag hopen wij u te zien in Veenklooster om het Pinksterfeest 2017 met ons te vieren!

Hartelijke groeten,

Peter Attema, voorzitter Pinksterfeest Veenklooster

Persbericht hemelvaartsontmoetingsdag

5 mei 2017

Donderdag 25 mei vindt de jaarlijkse hemelvaartsontmoetingsdag plaats in Noordhorn. Spreker is dominee Marten Visser, 15 jaar lang was hij zendeling in Thailand. Vanuit zijn zendingservaring spreekt hij over het thema: 'Christenen in de minderheid'. In zijn referaat zal hij lessen trekken die wij kunnen leren van de jonge en enthousiaste kerk in Thailand. Voor de kinderen en de tieners spreekt zijn vrouw Esther Visser. Ook zij zal iets delen van het zendingswerk.

De middag begint om 14.30u en eindigt na een gezamenlijke broodmaaltijd rond 18.30u. Plaats van samenkomst is gebouw de Wegwijzer, Oosterweg 11 in Noordhorn. Toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten. Deze middag is er ook een boekentafel aanwezig. Naast bezinning is er ook veel tijd en gelegenheid voor ontmoeting en onderling gesprek. Iedereen van harte welkom.

Oudere nieuwsberichten »