Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagavond 1 augustus 19.00 uur

31 juli 2021

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

We zingen niet meer van een liederenblad, maar zijn teruggekeerd tot de situatie voor corona. Dat betekent dat we wat betreft de avonddienst zingen uit de Hervormde Bundel (1938).

Kerkdienst zondagochtend 1 augustus 09.30 uur - Groep A

31 juli 2021

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

We zingen niet meer van een liederenblad maar we gebruiken weer het Liedboek van de Kerken.

Kindernevendienst

6 juli 2021
Terugblik / afscheid:

Hoi jongens en meisjes, dag gemeenteleden,
Wat een raar jaar was het hè? Helemaal geen kindernevendienst! Als leiding hebben we dit erg gemist en jullie hopelijk ook. Toch hebben we dit jaar ook afscheid genomen van twee jongens die eraf gaan in de dienst van 4 juli: Bram Medema en Samuël Bom.

Nieuw seizoen / reisje:

We hopen na de vakantie weer te beginnen en wel op zondag 29 augustus (jongste groep)!
De versoepelingen zijn er, maar het uitje vóór de vakantie gaat niet meer lukken. We hopen dit in september te kunnen realiseren. Gods zegen, groetjes en een fijne vakantie!!!

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Johan Bom

Kerkkoor

6 juli 2021

De kerkenraad van Bedum ontving een brief van het Hervormd Kerkkoor waarin de voorzitter, Barbara Kamman, de kerkenraad namens het koor meedeelt dat de leden van het koor hebben besloten om het koor per 1 juli op te heffen. De leden kunnen het vanwege de leeftijd of andere fysieke oorzaken niet meer opbrengen om wekelijks te repeteren of uit zingen te gaan.

Ik begrijp het besluit. We zagen het aantal leden in de afgelopen jaren langzaam dalen. De leden die nog aanwezig zijn, worden ook ouder. Nu het koor anderhalf jaar vanwege corona niet gerepeteerd heeft, kwam de vraag op tafel of het nog zou lukken om op te starten. De leden hebben zich uitgesproken en de conclusie moest zijn dat het niet meer gaat lukken.

Het Hervormd Kerkkoor heeft bijna 47 jaar bestaan. Het koor zong in de feestelijke diensten op Kerst, Pasen en Pinksteren. Ook in Onderdendam leverde het koor jaarlijks een bijdrage aan een dienst. Met overtuiging is er gezongen tot eer van God en was het koor dienstbaar aan onze gemeente.

Verschillende leden zullen het zingen, de onderlinge ontmoeting en de gezelligheid op de vaste kooravond op maandag gaan missen.

Ik ben als predikant het koor heel dankbaar voor alle keren dat ze haar medewerking verleende aan de kerkdiensten. Ook wil ik de dirigente, Ines Heijkoop, bedanken voor haar werk. We bidden om Gods zegen over de liederen die zijn gezongen.

Ds. C. Hoek

Ontmoeting

25 mei 2021

Op 11 mei is het coronamoderamen bij elkaar geweest en is besloten om voorzichtig een buitenactiviteit te organiseren om de onderlinge verbondenheid nieuw leven in te blazen. Rond de kerk is een groot terrein en het moet prachtig zijn om daar in de open lucht na de dienst koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een voorbereidingsgroepje onder leiding van Lies Cadée en Piety Schipper gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om na de dienst op zondag 27 juni 4 juli (bij mooi weer) iets te organiseren.

Ook jongeren worden bij de organisatie betrokken. Voor oud en jong uit Onderdendam en Bedum moet het een mooie ontmoeting worden na de dienst. We weten nu nog niet hoeveel mensen de dienst kunnen bijwonen, maar de mensen die op 27 juni 4 juli niet fysiek in de kerk kunnen komen, kunnen na de dienst naar de kerk komen om koffie te drinken en deel te nemen aan de ontmoeting. Op deze manier hopen we het gemeenteleven na een lange, stille periode weer een nieuwe impuls te geven.
We zien er naar uit!

Vanaf 27 juni samenzang weer mogelijk

25 juni 2021

Vanaf zaterdag 26 juni voert de overheid diverse versoepelingen door in de corona-maatregelen. Dit geeft ons ook de mogelijkheid om het samen zingen in de kerk weer te hervatten.

Corona-maatregelen - Groep A en B per 6 juni aanstaande

2 juni 2021

De diensten van de Hervormde gemeenten Onderdendam en Bedum zijn per 6 juni 2021 als volgt;

  • Groep A; Bedum Westzijde van het Boterdiep (incl. Onderdendam en Buitengebeid) om 9.30 uur
  • Groep B; Bedum Oostzijde van het Boterdiep om 9.30 uur

Op 6 juni start groep A. De avonddiensten zijn op 19.00 uur en zijn voor iedereen vrij. Alle diensten worden gehouden in de Walfriduskerk.

Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.

Jeugddienst op 20 juni om 19.00 uur

25 mei 2021

Op het coronamoderamen van 11 mei is het voorstel aangenomen om in de maand juni een jeugddienst te organiseren.
Het selectiesysteem van kerktijd.nl maakt dat er steeds maar een enkele jongere in de kerk kan komen.

De jongeren hebben er behoefte aan om elkaar te zien en samen een dienst te houden. Daarom zal de avonddienst op zondag 20 juni een dienst zijn voor de jeugd. Voor die dienst zal er geen gebruik gemaakt worden van het selectiesysteem, maar zijn alle jongeren uit de beide gemeenten tot 30 jaar welkom.

Via de afkondigingen zal er meer informatie volgen.

Oudere nieuwsberichten »