Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdienst zondagavond 20 juni 19.00 uur - Jeugddienst - 'Durf jij?'

19 juni 2021

Deze gezamenlijke avonddienst is een jeugddienst met als thema: 'Durf jij?' Muziekgroep 'Solace' verleent haar medewerking aan deze dienst. De dienst is vrij toegankelijk.

De dienst is daarnaast live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Kerkdienst zondagochtend 20 juni 09.30 uur - Groep A

19 juni 2021

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Corona-maatregelen - Groep A en B per 6 juni aanstaande

2 juni 2021

De diensten van de Hervormde gemeenten Onderdendam en Bedum zijn per 6 juni 2021 als volgt;

  • Groep A; Bedum Westzijde van het Boterdiep (incl. Onderdendam en Buitengebeid) om 9.30 uur
  • Groep B; Bedum Oostzijde van het Boterdiep om 9.30 uur

Op 6 juni start groep A. De avonddiensten zijn op 19.00 uur en zijn voor iedereen vrij. Alle diensten worden gehouden in de Walfriduskerk.

Zie bijgevoegde brief voor meer informatie.

Jeugddienst op 20 juni om 19.00 uur

25 mei 2021

Op het coronamoderamen van 11 mei is het voorstel aangenomen om in de maand juni een jeugddienst te organiseren.
Het selectiesysteem van kerktijd.nl maakt dat er steeds maar een enkele jongere in de kerk kan komen.

De jongeren hebben er behoefte aan om elkaar te zien en samen een dienst te houden. Daarom zal de avonddienst op zondag 20 juni een dienst zijn voor de jeugd. Voor die dienst zal er geen gebruik gemaakt worden van het selectiesysteem, maar zijn alle jongeren uit de beide gemeenten tot 30 jaar welkom.

Via de afkondigingen zal er meer informatie volgen.

Ontmoeting

25 mei 2021

Op 11 mei is het coronamoderamen bij elkaar geweest en is besloten om voorzichtig een buitenactiviteit te organiseren om de onderlinge verbondenheid nieuw leven in te blazen. Rond de kerk is een groot terrein en het moet prachtig zijn om daar in de open lucht na de dienst koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een voorbereidingsgroepje onder leiding van Lies Cadée en Piety Schipper gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn om na de dienst op zondag 27 juni 4 juli (bij mooi weer) iets te organiseren.

Ook jongeren worden bij de organisatie betrokken. Voor oud en jong uit Onderdendam en Bedum moet het een mooie ontmoeting worden na de dienst. We weten nu nog niet hoeveel mensen de dienst kunnen bijwonen, maar de mensen die op 27 juni 4 juli niet fysiek in de kerk kunnen komen, kunnen na de dienst naar de kerk komen om koffie te drinken en deel te nemen aan de ontmoeting. Op deze manier hopen we het gemeenteleven na een lange, stille periode weer een nieuwe impuls te geven.
We zien er naar uit!

Oudere nieuwsberichten »