Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkbalans 2019 - Geef voor je kerk

26 december 2018

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019 zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Medio januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De kerkelijke gemeente krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden een bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen!

Helpt u mee?

Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. Onze contactpersonen zullen de brief met verzoek om bij te dragen medio januari bij u bezorgen. Het antwoordformulier zal zo rond eind januari ook weer door de contactpersonen worden opgehaald.

Volleybaltoernooi

26 december 2018

Op zaterdag 19 januari 2019 wordt een volleybaltoernooi van de Modaliteitsring De Ommelanden gehouden. De aanvang is 19.00 uur en het vindt plaats in de Hippolytushal in Middelstum. Voor nu: leg de datum maar vast in je agenda en formeer alvast een team. Informatie over aanmelden volgt nog.
Ds. W.G. van Wingerden, Stedum

Bijeenkomst Nieuwjaarsmorgen

26 december 2018

Gezamenlijke bijeenkomst in de Walfriduskerk. Op de eerste dag van het nieuwe jaar komen we samen om 10.00 uur. Een half uur later dan anders. Dit, om even bij te komen van de jaarwisseling. Onder het genot van een kopje koffie (met iets lekkers er bij), wensen wij elkaar veel heil en zegen toe in het nieuwe jaar.

Daarna, om ongeveer 10.30 uur, willen we in een korte dienst door woord, lied en gebed onze Schepper danken die ons een nieuw jaar geeft. We willen God vragen om zijn nabijheid in het komende nieuwe jaar.

De dienst wordt net als vorig jaar, verzorgd door twee kerken- raadsleden. Na de dienst is er gelegenheid om bij een tweede kopje koffie nog even met elkaar te praten en weer andere mensen te ontmoeten en de hand te schudden. Het is fijn om zo samen als Bedum en Onderdendam het nieuwe jaar te beginnen.

Allemaal hartelijk welkom.

Belangrijk: nieuwe bankrekeningnummers kerkvoogdij

1 december 2018

Overzicht (nieuwe) rekeningnummers kerkvoogdij:
Ook de rekeningnummers voor uw giften aan de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte zijn gewijzigd. Hierna volgt een overzicht van alle rekeningnummers van de kerkvoogdij met de verschillende bestemmingen.

Vrijwillige bijdragen:
NL69 RABO 0373 7159 51
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Collectebonnen (rekeningnummer is ongewijzigd):
NL50 RABO 0305 8001 91
ten name van Ned. Herv. Kerkvoogdij Bedum
Solidariteitskas Doopleden:
NL19 RABO 0373 7159 78
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Solidariteitskas Lidmaten:
NL94 RABO 0373 7159 86
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum
Eindejaarscollecte:
NL72 RABO 0373 7159 94
ten name van CvK Hervormde Gemeente Bedum

Wij verzoeken u vriendelijk om de oude rekeningnummers uit uw bankadministratie of internetbankieren te verwijderen en uitsluitend nog bovengenoemde rekeningnummers te gebruiken. Als u nog vragen heeft of hulp nodig heeft bij het wijzigen, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.

Vormings- en toerustingsavonden

1 december 2018

U bent allen van harte uitgenodigd om op de vormings- en toerustingsavonden mee te spreken en denken over hoe je als christen omgaat met de actualiteit. 29 november staat de relatie tussen christendom en islam centraal (hier hebben we het ook bij catechese over gehad!) en 6 december zullen we verder spreken over kerk & Israël. Dit zijn twee actuele en kwetsbare thema's, waar veel over te zeggen valt. Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de Walfriduskerk. We hopen op gezegende avonden.

Mark de Jager

Adventszangdienst op 16 december

1 december 2018

Op zondag 16 december om 16.30 uur wordt in de Walfriduskerk de adventszangdienst gehouden, samen met Onderdendam. Het christelijk mannenkoor "Het Hogeland werkt mee aan de dienst en Mark de Jager zal de meditatie verzorgen. Het orgel wordt bespeeld door Eddy van Olm. Het belooft een mooie dienst te worden. Noteer het alvast in uw agenda.

Kindernevendienst

1 december 2018

We willen alle gemeenteleden graag op de hoogte brengen van de komende activiteiten en afspraken. Advent, Kerst, Oud- en nieuw.... voordat we het weten is het weer zover!

Advent:

Op zaterdag 24 november (10.00-11.00 uur) zijn alle kinderen van de nevendienst van harte welkom in de consistorie van de kerk om presentjes voor de ouderen in onze gemeente te maken. De kinderen krijgen drinken en wat lekkers. Het zou fijn zijn dat er ook een paar ouders blijven om mee te helpen.

Tieners die mee willen helpen of voor hun maatschappelijke stage mee willen doen zijn ook van harte welkom! Ook willen we die ochtend graag de liederen die we op de Eerste Adventszondag met de kinderen hopen te zingen nog een keer oefenen.

Op zondag 2 december is het Eerste Adventszondag. De kinderen mogen dan met de leiding voorin de kerk zitten en tijdens de kerkdienst een paar liederen zingen.

Na de dienst gaan de kinderen de presentjes naar onze ouderen (80+) in de gemeente brengen. Dit is al een jarenlange traditie! De chauffeurs en begeleiders worden ook via deze weg alvast hartelijk bedankt voor hun hulp.

Kerst:

Het Kerstfeest van de kindernevendienst vindt plaats op dinsdag 18 december in de Walfriduskerk en we beginnen om 19.00 uur! Iedereen wordt hierbij uitgenodigd! Welkom!
Gemeenteleden komen tussen 8 en 15 december met een kerstlijst bij u/jou voor een financiƫle bijdrage. Het geld wordt besteed aan de boekjes die de kinderen bij het kerstfeest krijgen, presentjes voor de ouderen, een bijdrage aan de VakantieBijbelWeek, het gezamenlijke ontbijt op Paaszondag.

Alvast hartelijk bedankt voor uw financiële bijdrage en alle vrijwilligers die met een kerstlijst lopen.

Vele jaren werden in de kerk in Onderdendam op Eerste Kerstdag ook kerstboekjes aan alle kinderen van Onderdendam en Bedum gegeven. Onderling is afgestemd dat er bij het kerstfeest van de kindernevendienst gezamenlijk een kerstboekje wordt gegeven. In Onderdendam worden geen boekjes meer uitgedeeld.

Start kindernevendienst na de Kerstvakantie is op zondag 6 januari 2019 voor de oudste groep.

Hervormd kerkkoor

1 december 2018
sponsoractie

Dit jaar in december houden wij zelf geen sponsoractie in verband met onze deelname aan de sponsoractie bij de Jumbo. We zouden het fijn vinden als u ons daar steunt. Alvast onze hartelijke dan

Versterking gevraagd!

Wij zoeken heren en dames die ons koor met drie tenoren, twee bassen, acht sopranen en vijf alten wil komen versterken. Repetitie is maandagavond van 20.00-22.00 uur in de Walfriduskerk in Bedum. Kom vrijblijvend luisteren of meezingen.

Meer informatie: mevrouw A. van Vliet

Oudere nieuwsberichten »