Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Feest! 10 jaar VakantieBijbelweek

26 september 2017

FEEST! Al 10 jaar wordt er voor alle kinderen van de basisschool een VakantieBijbelWeek georganiseerd in de kerk met de toren in Bedum, die schever is dan die van Pisa in Italië! Dit jaar vindt de VakantieBijbelWeek plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 oktober, net als anders in de herfstvakantie met het verschil dat het 10-jarige bestaan wordt gevierd. En dat past prima bij ons thema van dit jaar; 'Aan tafel!'

Graag nodigen wij daarom alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 uit om te gast te zijn op ons feest. Er zal getrakteerd worden en een gevarieerd 'menu' is voor hen samengesteld. Waaruit het menu bestaat? Luisteren naar Bijbelverhalen, zingen, sketches, spelen en prachtige knutselwerkjes maken!

Bij de VakantieBijbelWeek zijn dus volop leuke dingen te doen en dat het leuk is blijkt, want er komen jaarlijks +/- 65-75 kinderen per dagdeel en daar zijn elke dag kinderen bij die voor de eerste keer komen. Lege plaatsen aan tafel zijn erg ongezellig en we hopen dan ook dat de vaste kern van kinderen ook dit jaar weer komt en er weer kinderen voor de eerste keer verwelkomt kunnen worden!

Het afsluitingsfeest voor kinderen, tieners, ouders, familie en belangstellenden wordt gehouden op de donderdagavond van half 7 tot half 8.

In februari is de voorbereidingscommissie al gestart. Er wordt ingelezen op het thema, materiaal verzameld, Bijbelverhalen uitgezocht, werkjes bedacht, muzikanten gezocht, leuke versiering gekozen, de catering wordt ingezet, een schoonmakersploeg gevormd, een programma voor tieners bedacht, de PR-groep gaat aan de slag, een aan te leren Bijbeltekst wordt voorbereid. Dan de puntjes op de 'i': een roosterindeling maken voor het versieren, ontvangstcomité, verwerkingsgroep van knutselwerkjes, muziekband, een aanwijsjuf, plasjuffen, Bijbelverhaalvertellers, mensen die de Bijbeltekst gaan aanleren, ontspanningsgroep, gastouders voor de allerkleinste kinderen, catering, schoonmaakploeg, podiumopbouw, tafels klaarzetten, geluidsinstallatie, tieneravondbegeleiding.

Daan en Danoontje zijn intussen bezig met de laatste regels van hun tekst er in te stampen en de koster, filmmaker en fotograaf staan in de startblokken. En last but not least, mw. Lies Cadée, die de algemene leiding heeft, de financiële zaken doet, gastvrouw voor de hele week is en de leiding heeft bij de afsluitingsavond, staat klaar. Kortom; er is een heel groot team op de been! Ook op deze plaats worden al die mensen hartelijk bedankt voor al het werk dat ze verrichten, vele al 10 jaren! Zij doen dit belangeloos, met liefde voor de kinderen, met de drijfveer om hen voor het eerst of opnieuw in aanraking te brengen met het Evangelie.

Lijkt het u/jou leuk om ook eens mee te doen? Enthousiast geworden? Ook voor jongeren vanaf 12 jaar, die misschien voor school een maatschappelijke stage zoeken is dit een mooie kans! Op de maandagochtend vanaf 10.00 uur kun je alvast meehelpen om tafels klaar te zetten en de kerk te versieren en verder mag je op alle ochtenden meehelpen bij bijvoorbeeld de knutselwerkjes van de kinderen en tussen de kinderen te zitten. Als je dat allemaal niet voor school hoeft te doen, kom dan ook gewoon gezellig helpen en dat kan ook voor een dagdeel.

Voor meer informatie kunt u contract op nemen met Lies Cadee of Hetty de Groot

Startzondag 24 september

23 september 2017

Zondag 24 september a.s. zal er om 9.30 uur een kerkdienst worden gehouden met als thema: Open je ogen!

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met taart. Daarna zal er een heerlijke high tea plaatsvinden. Opgave is niet nodig!

De vorige jaren was dit een groot succes. Daarom doen wij graag weer een beroep op uw/jouw bakkunsten! Alle soorten hapjes en lekkernijen zijn welkom! Hierbij kunt u denken aan hartige sandwiches, brownies, (hartige)taart, muffins en andere heerlijkheden.

Wij ontvangen uw/jouw bijdrage graag zaterdagavond 23 september vanaf 19.00 uur of zondagmorgen 24 september voor de dienst.

Graag tot dan!

Vakantiebijbelweek 2017 - Vakantiebijbelweek 10 jaar!

23 september 2017

Dit jaar zal de slotavond een feestelijke avond worden met een hapje en een drankje. We vieren immers een verjaardag. Onze dank gaat bovenal uit naar God en Jezus, die ons geeft wat we nodig hebben aan inzicht, bemoediging en liefde voor de kinderen. Maar we hebben ook nodig, dat de Gemeenten meeleven en gehoor geven aan onze oproep om mee te doen. Leeftijd speelt geen rol. Als u van kinderen houdt dan is dat wat telt. Geef u op bij Mw. E. Cadée.

Dit jaar is de VBW op 24, 25 en 26 oktober. De laatste dag is er 's avonds van 18.30u tot 20.00u de slotavond.

Iedereen is hartelijk welkom op deze dagen en avond. Wilt u alleen maar kijken? Ook prima. Op maandag 23 oktober gaan we de kerk versieren. Altijd veel werk. Alle stoelen en tafels moeten worden klaargezet in het koor van de kerk enz. Vanaf 9.30u kunt u ook hierbij helpen. Samen is het zo klaar!

Heilig Avondmaal

23 september 2017

Op zondag 17 september wordt het Heilig Avondmaal gevierd. De Here nodigt ons uit aan zijn tafel. Dat is niet vanzelfsprekend, maar een wonder van genade. We bereiden ons voor door ons af te vragen wie Jezus voor ons is. Hij is onze Verlosser die Zichzelf heeft gegeven om ons zondaren te redden van oordeel en dood. Zonder Jezus hebben wij geen toekomst en gaan wij verloren. Maar door het werk van Jezus en het geloof in Hem worden we gered tot het eeuwige leven. Want Hij gaf Zichzelf tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Als we aangaan dan doen we dat in de overtuiging dat we nieuw zijn en worden door Christus. We bekeren ons van onze zonden waar we verdriet van hebben en verlangen naar een heilig leven met Hem.

Catechisaties

23 september 2017

De catechisaties beginnen na de startzondag op maandagavond 25 september in de pastorie. Om 19.00 uur begint de groep 12+, om 20.00 uur de 14+ en om 21.00 uur begint de belijdeniscatechisatie. Zowel de catechisanten van vorig jaar als ook nieuwe catechisanten van harte uitgenodigd. Welkom!

Kringwerk: andere opzet!

23 september 2017

Het kringwerk krijgt dit seizoen deels een ander gezicht. Naast de jongerenkring die gezamenlijk met Stedum werd gehouden, waren er twee kringen in onze gemeente: De Walfriduskring die in de Walfriduskerk gehouden werd en vooral door wat oudere gemeenteleden werd bezocht en de huiskring die afwisselend bij verschillende gemeenteleden in de woonkamer werd gehouden en een wat jonger publiek (middelbare leeftijd?) kende. Beide kringen werden redelijk goed bezocht. Tegelijk merkten we dat de sleur er een beetje in dreigde te komen. De kringen functioneerden al jaren op dezelfde manier met vooral dezelfde mensen.

Dit jaar willen we het wat anders gaan doen. We hopen op deze manier een wat verfrissende dynamiek aan te boren.

Lees verder.

Hervormde vrouwengroep

23 september 2017

De dames van de Vrouwengroep hun eerste bijeenkomst al achter de rug. Op 13 september hebben we onze jaarvergadering gehouden.

Onze 2e bijeenkomst van seizoen 2017/2018 is op 11 oktober. Mevrouw Medema van het UMCG komt ons dan iets vertellen over de traumahelikopter. Het belooft een interessante middag te worden.

Op vrijdag 20 oktober is het precies 70 jaar geleden dat de vrouwengroep is opgericht. We vieren dit in besloten kring.

De vrouwengroep komt gemiddeld één maal per maand, op de woensdagmiddag bijeen in één van de zalen van de kerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ca. 16.45 uur. De koffie is gratis. De contributie bedraagt € 25,00 per seizoen.

Het programma is heel divers.

Graag willen we nieuwe leden welkom heten. U bent van harte welkom. Twijfelt u nog, kom dan gewoon eens een bijeenkomst bijwonen. Zullen we zeggen tot ziens?

Ouderenreisje

23 september 2017

Op 19 augustus hebben wij ons ouderenreisje gehad. De bestemming was deze keer het Landgoed Verhildersum in Leens. Met bijna 40 deelnemers zijn wij vertrokken uit Bedum.

Via allerlei binnenwegen en dorpen in het Hoge Land reden wij naar het Landgoed Verhildersum, daar aangekomen was er een behoorlijke regenbui. Maar verder was het de hele middag mooi weer. Bij aankomst was er koffie en gebak. Na de koffie hebben velen een wandeling gemaakt door de mooie tuinen met prachtige beelden. Ook het winkeltje van het museum trok de aandacht. Daarna was het heel gezellig onder het genot van een hapje en een drankje. Waarna de terugreis naar Bedum werd aanvaard.

Wij hebben vele mooie en goede reacties ontvangen over dit reisje. Tenslotte willen wij de chauffeurs bedanken voor hun medewerking. Wij hopen volgend jaar weer een ouderenreis te organiseren, als iemand nog een mooie bestemming heeft, laat het ons weten. Wellicht kunnen wij daar invulling aan geven.

Oudere nieuwsberichten »