Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

VakantieBijbelWeek in de herfstvakantie - Thema: SchatRijk!

17 september 2019

Een feestelijk programma is door vrijwilligers samengesteld voor alle 4 tot 12- jarigen! Er wordt gezongen met begeleiding van een muziekband met zangeressen en er wordt geluisterd naar Bijbelverhalen. Er worden uitgebreide creatieve werkjes gemaakt en er zijn sketches. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden. Op de laatste dag wordt er na afloop patat gegeten.

Op donderdagavond 24 oktober zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom bij de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 's avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, organiseren de VakantieBijbelWeek al voor het 12e jaar met veel plezier! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Ben je een tiener en lijkt het je leuk om mee te helpen of wil je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je je aanmelden bij Lies Cadée (tel. nr: 050-2801627) of Hetty de Groot (tel. nr 050-3015487).

update: enkele foto's van vakantiebijbelweek 2019:


Startzondag 29 September 2019

28 september 2019

U/jij wordt van harte uitgenodigd op 29 september om 9.30 uur in een gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeenten Bedum en Onderdendam in de Walfriduskerk te Bedum. Voorganger in deze dienst is ds. C. Hoek. Thema: KOM DOE MEE

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade met gebak. Daarna zal er een heerlijke High Tea plaatsvinden.

update: enkele foto's van afgelopen zondag:


Speurtocht Onderdendam en Bedum

28 september 2019

vrijdag 4 oktober
Vertrek: 19.15 uur bij de Hervormde Kerk Onderdendam (of bij de parkeerplaats bij de begraafplaats in Bedum)
Neem je wandelschoenen en zaklamp mee!
Opgave voor 1 oktober bij:
Gert Medema / Arnout Lok

Dankdag voor gewas en arbeid!

28 september 2019

6 november is in Onderdendam de jaarlijkse dankstond voor gewas en arbeid. De gezamenlijke dienst begint om 19.30 uur in Onderdendam. Veel dingen in het leven kunnen snel vanzelfsprekend zijn. Regen en zonneschijn die elkaar afwisselen, de seizoenen die elkaar ordelijk opvolgen en het land dat voedsel voortbrengt. Maar het zijn allemaal zegeningen die we uit genade ontvangen. Het is belangrijk dat we daar oog voor hebben. Daarom is het goed om midden in de week naar de kerk te gaan om onze dagelijkse afhankelijkheid van God te belijden.

13 november: Dr. H. Klink in Dorkwerd

28 september 2019

Wie is dr. Huib Klink? Hij is hervormd predikant in Hoornaar en zeer actief voor het blad ‘Ecclesia’ dat wordt uitgegeven door de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge. Zoals Mark de Jager bij mij stage liep in het kader van zijn opleiding, zo heb ik mijn stage (leervicariaat) gedaan bij dr. Klink. Hoornaar is voor u niet helemaal onbekend omdat ds. Altena vanuit Hoornaar naar Bedum is gekomen, maar dat is inmiddels weer even geleden.

De confessionele vereniging heeft samen met de Gereformeerde Bond afdeling Groningen / Drenthe dr. Huib Klink uitgenodigd om met ons na te denken over de tijd waarin we nu kerk zijn. We hebben te maken met secularisatie en terugloop. Hoe gaan we daar mee om? Dr. Klink was goed bevriend met dr. W. Aalders en dr. W. Aalders heeft veel geschreven over de tijdgeest waarin wij leven. Hij zag veel ontwikkelingen al vroegtijdig aankomen en ziet een blijvende rol voor de kerk. Juist in een tijd waarin veel mensen zich op het hier en nu oriënteren en persoonlijke inzichten en keuzes maatgevend zijn geworden, wijst Aalders ons op de levende God die boven ons staat en zich openbaart in Jezus Christus en in de geschiedenis. Ds. Klink wil vanuit het gedachtegoed van dr. Aalders ons helpen om in deze tijd de kern van het evangelie vast te houden. Thema is dan ook: De betekenis van dr. W. Aalders voor de kerk in een tijd van secularisatie. De avond is op 13 november en begint om 20.00 uur in het gebouwtje naast de kerk in Dorkwerd. Hartelijk welkom.

Vakantie ds. Hoek

28 september 2019

Tijdens de herfstvakantie neem ik mijn laatste weekje vakantie van dit jaar op. Deze vakantie loopt van 21 tot 28 oktober.

Hervormde vrouwengroep

28 september 2019

De eerste bijeenkomst van de Vrouwengroep is al weer geweest. Op D.V. 18 september j.l. hebben we onze jaarvergadering gehouden. Na het officiële gedeelte liet Rob Dusseljee ons een film zien van de historie van de Walfriduskerk.

Op D.V. 16 oktober komen we weer bijeen. Susan Pranger van Benu apotheek praat ons dan bij over medicijngebruik en ze vertelt ons over de gang van zaken in de apotheek.

De daarop volgende bijeenkomst zal zijn op D.V. 20 november. Dhr. Stolk loopt dan met ons door het Groninger Landschap. De Vrouwengroep komt gemiddeld één keer per maand, op woensdagmiddag bijeen in een zaal van de kerk. We beginnen om 14.30 uur en eindigen om ca. 16.45 uur.

Het programma is heel divers. Graag willen we nieuwe leden verwelkomen. Twijfelt u nog, kom dan gerust een bijeenkomst bijwonen. Zullen we zeggen: TOT ZIENS!!!

Het bestuur

Hervormd kerkkoor 45 jaar!

28 september 2019

Het Hervormd kerkkoor hoopt zondag 13 oktober 2019, met u als gemeente, te gedenken en te vieren dat het koor 45 jaar bestaat. Wij hopen daar met elkaar een dankdienst van te houden, waarin wij voor u enkele liederen zullen gaan zingen.

Wij zijn heel dankbaar dat wij al zo lang mogen bestaan, maar om te blijven bestaan doen wij een dringend beroep op u om er toch eens goed over na te denken om eens te komen luisteren of mee te komen zingen.

Na de dienst staat er koffie, thee of fris met wat lekkers voor u klaar.

Jeugddienst op D.V. 1 December

28 september 2019

De jeugddienst die gepland stond op 13 oktober in Onderdendam om 14.30 uur is verplaatst naar 1 december (om 14.30 uur). Op 13 oktober is er nu gewoon om 19.00 uur dienst in Onderdendam. De muziekgroep Solace kon niet op 13 oktober, maar wel op 1 december. Vandaar.

Jaarlijks zijn er twee gezamenlijke jeugddiensten. In het voorjaar in Bedum en in het najaar in Onderdendam.

Hervormingsdag 31 oktober 2019

28 september 2019

Op donderdag 31 oktober is de Hervormingsdag. Op die datum in 1517 publiceerde Maarten Luther 95 stellingen op de deur van de slotkapel in de Duitse plaats Wittenberg. Deze gebeurtenis had grote gevolgen voor het leven in Europa. De betekenis van deze hervormingsbeweging – het begin van de Reformatie en de geboorte van het protestantisme – lag met name op het gebied van kerk, theologie en cultuur. Een vernieuwingsproces dat kerk en wereld heeft veranderd. Ze leidde voorts tot een hervorming van het politieke en sociale leven.

De drie protestantse gemeenten in Bedum willen graag, evenals voorgaande jaren aan deze (kerk)historische ontwikkelingen op een eigentijdse wijze aandacht besteden. We willen uit dankbaarheid aan God een bijeenkomst organiseren op Deo Volente donderdag 31 oktober a.s. in de Walfriduskerk, ingang Grotestraat te Bedum. Ds. H.C. Marchand zal voor ons spreken over het thema: "Mens voor God". Hij zal laten zien hoe Luther dit thema heeft uitgewerkt en in hoeverre dat onze tijd raakt.

Het programma bestaat afwisselend voorts uit samenzang en het optreden van het Hervormd kerkkoor. Het orgel wordt bespeeld door de heer E. van Olm.

Er is ruim gelegenheid om over het thema door te spreken. De avond begint om 19.45 uur. Er is een pauze met koffie e.d. Voor de bestrijding van de onkosten willen we graag een (deur) collecte houden. De avond zal omstreeks tien uur worden afgesloten. Het geheel staat onder leiding van Ds. C. Hoek te Bedum.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Bert Hoorn

Kerst bij de 4 kerken in Bedum

28 september 2019

De 4 kerken willen in december het Kerstverhaal uitbeelden in of bij de 4 kerken. Het publiek kan dan langs de 4 kerken wandelen.

Nieuwe geluidsinstallatie

28 september 2019

Van de kerkrentmeesters:

Er is een keuze gemaakt uit de offertes voor een nieuwe geluids- installatie. De kerkenraad heeft ingestemd met de vervanging en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Oudere nieuwsberichten »