Website Hervormde gemeente Bedum

welkom

Hartelijk welkom op de internetpagina van de Hervormde gemeente te Bedum. Deze site bevat informatie over de kerkelijke gemeente, wat de activiteiten zijn maar ook informatie over het monumentale kerkgebouw. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op, via de tab "Contact" of op andere wijze.

Nieuws

Kerkdiensten met publiek vanaf 30 januari

21 januari 2022

Beste gemeenteleden,

Afgelopen dinsdagavond (18 jan.) zijn we als coronamoderamen bij elkaar geweest naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen.

Het CIO en de PKN heeft een nieuw advies gegeven wat meer mogelijkheden geeft aan kerkdiensten met publiek.

Van deze mogelijkheden willen we gebruiken door per zondag 30 januari aanstaande weer mensen in de erediensten toe te laten. Voorwaarde is dat de maatregelen op de persconferentie van 25 januari niet worden verzwaard.

De gebruikelijke maatregelen, 1,5 meter afstand, handen desinfecteren, gebruik mondkapje bij verplaatsingen, blijven van kracht.

Kerkdienst zondag 23 januari 9.30 uur

21 januari 2022

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Volkskerstzang - 'Wees niet bang'

21 december 2021

'Wees niet bang' is het thema van de Volkskerstzang, die dit jaar uitgezonden zal worden op vrijdag 24 december 2021, om 19.00 uur.

De Volkskerstzang is te volgen via de kanalen die te vinden zijn op de websites van de kerken in Bedum.

Medewerking wordt verleend door: dhr. Alje Tillema van de RK-kerk, zangeres mw. Ilse Schuit en organist dhr. Henk Oosta.

De Volkskerstzang is een gezamenlijk initiatief van 4 kerken in Bedum.

Wij wensen u: Gezegende Kerstdagen!

Coronamaatregelen

20 december 2021

Beste gemeenteleden,

We zijn vanmorgen (20 dec.) als ‘coronamoderamen’ bij elkaar geweest naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen zaterdagavond. In deze persconferentie is een landelijke lockdown afgekondigd. Alles moet dicht, behalve de essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen. Het interkerkelijk contact in overheidszaken, waar ook de PKN bij aangesloten is, adviseert de kerken om alleen digitale diensten te beleggen. Slechts in hoge uitzonderingen zouden gemeenteleden mogen worden uitgenodigd om de diensten fysiek bij te wonen.

We hebben vanmorgen dit advies gewogen in het coronamoderamen. Het coronamoderamen is van mening dat we dit advies moeten overnemen. Een lockdown heeft geen zin als groeperingen in de samenleving zich er niet aan gaan houden. Als we willen voorkomen dat de omikronvariant zich heel snel gaat verspreiden, moet iedereen meewerken. De scholen gaan dicht. Mensen mogen amper bij elkaar op bezoek. En ook de kerken moeten hun steentje bijdragen.

Natuurlijk is het best ingrijpend om met kerst niet (als gezin) naar de kerk te kunnen. Maar de deskundigen zijn van mening dat deze forse maatregelen nu nodig zijn. Hopelijk voorkomen we daar straks hoge besmettingsaantallen en overstromende ziekenhuizen mee.

We hopen en bidden dat het mee gaat vallen met de omikronvariant. Misschien dat deze variant zich wel sneller verspreid, maar wel minder ziekmakend is. Echter, nu is dat nog niet bekend en moet men van verschillende (zorgbarende) scenario’s uitgaan.

Nogmaals; het is niet leuk. Voor niemand niet. Gelukkig kunnen wij op digitale wijze diensten verzorgen. We gaan ons best doen om dat zo goed mogelijk te doen. We hopen en bidden dat het niet te lang zal gaan duren en dat we over korte tijd toch weer (misschien beperkt) naar de kerk kunnen.

Voor wat betreft de middagdiensten hebben we besloten dat deze weer om 19.00 uur gehouden gaan worden. Dat gaat komende zondag (tweede kerstdag) al in. De oudejaarsdienst wordt om 19.30 uur gehouden en uitgezonden.

We rekenen op uw begrip. Graag tot ziens via YouTube of Kerkomroep.

Namens het coronamoderamen, Ds. C. Hoek.

Commissie samenwerking Bedum-Onderdendam

21 december 2021

Mw. P. Schipper is lid van de commissie samenwerking Bedum en Onderdendam. Zij nam waar voor dhr. J. de Vries, die verhinderd was deze avond. De aanleiding voor het vormen van een commissie was het steeds moeizamer vervuld krijgen van de vacatures in de kerkenraden. De opdracht was: hoe kunnen we beide gemeenten efficiënter besturen met minder mensen.

De uitgangspunten voor de commissie waren:

  • gezamenlijk zo lang mogelijk een fulltime predikant behouden.
  • het in stand houden van de ochtenddienst in Bedum en de avonddienst in Onderdendam.
  • gezamenlijk met minder mensen de ambten vervullen in de kerkenraad.

De huidige situatie is zo, dat we door de week bijna alles gezamenlijk doen: catechisaties, kringwerk, tienerclub. Ook veel diensten doen we gezamenlijk, de Hemelvaartsdag, de startzondag, Bid- en Dankdag.

Om de samenwerking te bevorderen was er altijd 1 keer per jaar een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. In het seizoen 2021- 2022 is het de bedoeling om 4 keer gezamenlijk te vergaderen. Ook de colleges van ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters vergaderen dan gezamenlijk met Onderdendam. Op deze manier hopen we dichter naar elkaar toe te groeien. Aan het eind van het seizoen zal er een evaluatie zijn. Doel van alles is dat we uiteindelijk één kerkenraad kunnen vormen. Hierbij kunnen wij gezamenlijk het beleid bepalen. Het geeft ook meer slagvaardigheid om de kerkenraad te voorzien van ambtsdragers. Daarnaast zijn er geen dubbele vergaderingen voor de predikant. Als de evaluatie positief is, dan kan wordt overwogen om alle kerkenraadsvergaderingen samen te houden. Door de corona- pandemie hebben we 1½ jaar alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden. Beide kerkenraden hebben dit als positief ervaren.

Coronamaatregelen

18 december 2021

Beste mensen,
Zoals u uit de media kunt vernemen, zijn er momenteel grote zorgen over de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Vanavond is er om 1900 uur een persconferentie waarin waarschijnlijk een harde lockdown wordt aangekondigd.

Wat betekent dat voor de diensten?
Op dit moment kunnen wij daar nog niets over zeggen. Het zou kunnen dat de lockdown vannacht al ingaat, maar het zou ook kunnen dat de lockdown pas maandag ingaat. Ons advies is daarom om de persconferentie te volgen en vervolgens te handelen naar wat er in de persconferentie wordt gezegd. De diensten worden in ieder geval uitgezonden via YouTube. Wij vragen u te overwegen om morgen thuis te blijven en de diensten via YouTube te bekijken.

Maandag komt het coronamoderamen bij elkaar. Dan zullen we vaststellen hoe we het in Bedum en Onderdendam in de komende weken gaan doen. We zullen onze besluiten via de websites en Facebook kenbaar maken. Kijk daarom volgende week regelmatig op de websites of op de Facebookpagina.

Voor morgen alvast een gezegende zondag toegewenst.

Ds. C. Hoek

Kerkdienst zondagochtend 19 december 09.30 uur

18 december 2021

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Beroep uit Giessen

16 december 2021

Zoals u in de afgelopen weken hebt kunnen horen, heb ik het beroep dat uit Giessen op mij is uitgebracht, aangenomen. We zullen op 10 april afscheid van u nemen en twee weken later (24 april) zal ik bevestigd worden in Giessen. Ik heb dan 6 jaar in Bedum en Onderdendam mogen werken.

Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik het beroep uit Giessen zou aannemen en ik heb de beroepingscommissie aanvankelijk nadruk- kelijk geadviseerd om de pastorie in Bedum voorbij te rijden en verder te kijken. Joas en Ruben zitten nog maar kort op De Zaaier in Groningen en er is hier nog genoeg te doen. Maar de beroepingscommissie was vasthoudend. Ze waren ervan overtuigd dat de Here hen naar ons had geleid. Ze wilden toch een beroepsbrief komen brengen. Men vroeg ons vriendelijk of wij er oprecht over in gebed wilden gaan. Dat hebben we gedaan en gaandeweg de beslissingsperiode is de overtuiging bij ons alle vier gegroeid dat de Here ons naar Giessen roept. Dat betekent dat wij Bedum en Onderdendam moeten loslaten.

De eerste les die wij hebben geleerd, is dat de Here nog steeds roept en zijn weg door woord en bevestiging heen zichtbaar maakt. Dat is groot. Ik hoop dat u er ook zo in staat. Als u op kruispunten staat in uw leven of als er dingen gebeuren die u niet kunt plaatsen of waar u maar moeilijk mee uit de voeten kunt; weet dat de hemel open is en zoek het Aangezicht van onze God. Hij is erbij en Hij leidt zijn kinderen. Ook als er een beroep op u wordt gedaan om bijvoorbeeld ambtsdrager te worden in de kerkenraad. Niemand van ons is in zichzelf bekwaam, maar als de Here roept, wie zijn wij dan?

Laten we niet alleen op onszelf zien of op de omstandigheden van ons leven, maar vooral op Gods trouw en kracht. Nu wij het beroep onder Gods leiding hebben aangenomen, gaan wij ons voorbereiden op ons vertrek. Gelukkig hebben wij daar nog even de tijd voor. Ik ben blij dat ik het winterwerk kan afmaken en dat ik samen met de beide kerkenraden de vacaturetijd kan voorbereiden. Ook is het fijn dat Joas en Ruben groep 7 op De Zaaier kunnen afronden.

Ik ben dankbaar voor de tijd die achter ons ligt. Ik heb mij in beide gemeenten thuis gevoeld en de kansels van zowel Onderdendam als Bedum mocht ik graag beklimmen. De samenwerking met de beide kerkenraden was goed. Ik ben onder de indruk van de manier waarop de beide kerkenraden op rustige en verstandige wijze leidinggeven aan de gemeenten. Ik denk met veel genoegen terug aan het jeugdwerk; de catechisaties, de belijdeniscatechisanten, de vele pastorale contacten. Ik heb mij ingezet om de samenwerking tussen de verschillende kerken in Bedum te bevorderen. Ook heb ik mijn best gedaan om de samenwerking tussen de hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam te stimuleren. De beide gemeenten hebben een samenwerking van meer dan 70 jaar en inmiddels liggen er zoveel verbanden over en weer, op zondag en door de week, dat ik verwacht dat Bedum en Onderdendam in de toekomst steeds meer voor elkaar kunnen betekenen. Op het grondvlak is er tussen veel actieve leden verbondenheid ontstaan. De kerkenraden gaan vaker samen vergaderen om elkaar beter te leren kennen en elkaar over en weer bij te staan. Ook in de komende periode zal er samengewerkt moeten worden om op zoek te gaan naar een nieuwe voorganger voor Onderdendam en Bedum. Het is mijn gebed dat de Here daar spoedig in zal voorzien.

Oudere nieuwsberichten »