Kindernevendienst

De kinderen zijn tijdens de dienst aanwezig tot de preek en gaan dan naar de zaal, waar zij op hun niveau de Bijbelverhalen horen en liedjes leren. De Bijbelverhalen worden ondersteund met flanelplaten, waardoor de verhalen visueel worden gemaakt.

Er wordt een rooster voor het hele jaar m.b.t. de verhalen gemaakt en aan het begin van het seizoen krijgt de leiding een map met daarin de uitgewerkte verhalen.

De verhalen voor de oudste en jongste groep zijn altijd gelijk van onderwerp. De kinderen zijn verdeeld in 2 groepen. De jongste groep zijn de kinderen van groep 1,2,3,4 van de basisschool en de oudste groep de kinderen van groep 5, 6, enz. van de basisschool.

Leiding

De leiding bestaat uit de volgende personen:

De leiding wordt geassisteerd door jongeren, die kort en langer van de kindernevendienst af zijn.

De leiding vergadert ongeveer 6 keer per jaar bij IJf van Dam. Johan Bom is dan voorzitter van de vergadering. De financiën worden beheerd door Lies Cadee. Zij is betrokken door allerlei ondersteunende activiteiten voor de kindernevendienst.

Tot slot

Bij vragen en of suggesties kunt zich wenden tot de bovengenoemde personen. Wij hopen op een fijn seizoen en vinden het heerlijk om ook de kinderen te betrekken bij Gods Liefde voor groten en kleinen en samen als Gemeente Zijn Naam te eren.