Kindernevendienst

De kinderen zijn tijdens de dienst aanwezig tot de preek en gaan dan naar de zaal, waar zij op hun niveau de Bijbelverhalen horen en liedjes leren. De Bijbelverhalen worden ondersteund met flanelplaten, waardoor de verhalen visueel worden gemaakt.

Er wordt een rooster voor het hele jaar m.b.t. de verhalen gemaakt en aan het begin van het seizoen krijgt de leiding een map met daarin de uitgewerkte verhalen.

De verhalen voor de oudste en jongste groep zijn altijd gelijk van onderwerp. De kinderen zijn verdeeld in 2 groepen. De jongste groep zijn de kinderen van groep 1,2,3,4 van de basisschool en de oudste groep de kinderen van groep 5, 6, enz. van de basisschool.

Programma najaar 2017

Op zaterdag 25 november (10.00-11.30 uur) zijn alle kinderen van de nevendienst van harte welkom in de consistorie van de kerk om presentjes voor de ouderen in onze gemeente te maken. Jullie krijgen drinken en wat lekkers. Als er nog tieners zijn die mee willen helpen of die hun maatschappelijke stage voor school willen doen is dat prima. Jullie zijn van harte welkom! Ook willen we graag liederen die we op de Eerste Adventszondag met de kinderen gaan zingen oefenen.

Op zondag 3 december is het Eerste Adventszondag en mogen de kinderen van de nevendienst tijdens de kerkdienst een paar liederen zingen. De kinderen zitten dan met de leiding voorin de kerk. Na de dienst gaan de kinderen hun zelfgemaakte presentjes naar onze ouderen (80+) in de gemeente brengen. Dit is al een jarenlange traditie!

Binnenkort vieren we het kerstfeest met de kinderen en dat betekent ook dat wij met de kerstlijsten bij u/jou komen voor een bijdrage voor de kindernevendienst. Het geld wordt gebruikt om extra activiteiten te doen met de kinderen (kerstfeest, presentjes, reisje, paasontbijt enz.)

De VakantieBijbelWeek wordt ook mede door de kindernevendienst betaald. Het geld wordt echt besteed aan kinderen.

Het betekent ook, dat we vrijwilligers vragen om met een kerstlijst te lopen. Het is fijn, als u zich spontaan aanmeldt bij de leiding van de kindernevendienst.

Om alvast op uw kalender te noteren. De kerstfeestviering van de kindernevendienst wordt gehouden op dinsdag 19 december in de Walfriduskerk en we beginnen om 19.00 uur. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen. Wij nodigen iedereen van harte uit om dit samen met de kinderen te komen vieren!

Leiding

De leiding bestaat uit de volgende personen:

De leiding wordt geassisteerd door jongeren, die kort en langer van de kindernevendienst af zijn.

De leiding vergadert ongeveer 6 keer per jaar bij IJf van Dam. Johan Bom is dan voorzitter van de vergadering. De financiën worden beheerd door Lies Cadee. Zij is betrokken door allerlei ondersteunende activiteiten voor de kindernevendienst.

Tot slot

Bij vragen en of suggesties kunt zich wenden tot de bovengenoemde personen. Wij hopen op een fijn seizoen en vinden het heerlijk om ook de kinderen te betrekken bij Gods Liefde voor groten en kleinen en samen als Gemeente Zijn Naam te eren.