Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Reserve-organist:
dhr. H. Norbruis
Kosterschap:
mw. R. Velthuis-Veldhuis; tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
03-sep 09:30 uur ds. C. Hoek
10-sep 09:30 uur ds. D.M. Heikoop, Rijswijk J.W. Mout, Middelstum
17-sep 11:00 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal
24-sep 09:30 uur ds. C. Hoek. Startzondag
01-okt 09:30 uur Dr. J. Hoek
08-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
15-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
»22-okt 09:30 uur ds. J. Meertens, Rhenen
29-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
01-nov 19:30 uur ds. C. Hoek. Dankdag, gez. dienst in Onderdendam
05-nov 09:30 uur ds. C. Hoek Heilig Avondmaal
12-nov 09:30 uur ds. E. van 't Slot, Zwolle
19-nov 09:30 uur ds. C. Hoek
26-nov 09:30 uur ds. C. Hoek. Einde kerkelijk jaar
03-dec 09:30 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. 1e Advent, 80+ presentje nevendienst
10-dec 09:30 uur ds. W.J. Bakker, Nieuweroord. 2e Advent
17-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. 3e Advent
17-dec 16:30 uur ds. C. Hoek. Adventszangdienst
24-dec 09:30 uur ds. H.Poot, Oosternieland. 4e Advent
25-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. Kerst
31-dec 09:30 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. Oudjaar (zondag)