Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Kosterschap:
Tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
31-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
07-apr 09:30 uur ds. D.M. Heijkoop , Katwijk aan Zee
14-apr 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland
19-apr 19:00 uur ds. C. Hoek. Goede Vrijdag/H.A.
21-apr 09:30 uur ds. C. Hoek. Pasen, paasontbijt
28-apr 09:30 uur dr. T.T.J. Pleizier, Groningen
05-mei 09:30 uur ds. D.W. van Ruiten uit Leeuwarden. Bevrijdingsdag
12-mei 09:30 uur ds. C. Hoek
19-mei 09:30 uur ds. C. Hoek. Jeugddienst m.m.v. "Solace"
»26-mei 09:30 uur ds. C. Hoek
30-mei 09:30 uur ds. C. Hoek. Hemelvaartsdag, gez. dienst in Onderdendam
02-jun 09:30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen. Weeszondag
09-jun 09:30 uur ds. C. Hoek. Pinksterzondag
16-jun 09:30 uur ds. C. Hoek
23-jun 09:30 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal
30-jun 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland