Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Reserve-organist:
dhr. H. Norbruis
Kosterschap:
mw. R. Velthuis-Veldhuis; tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
03-dec 09:30 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. 1e Advent, 80+ presentje nevendienst
10-dec 09:30 uur ds. W.J. Bakker, Nieuweroord. 2e Advent
17-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. 3e Advent
17-dec 16:30 uur ds. C. Hoek. Adventszangdienst
24-dec 09:30 uur ds. H.Poot, Oosternieland. 4e Advent
25-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. Kerst
31-dec 09:30 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen. Oudjaar (zondag)
01-jan 10:00 uur ds. C. Hoek. Nieuwjaarsdag
07-jan 09:30 uur ds. J. Tiggelaar,Nieuwleusen
14-jan 09:30 uur ds. C. Hoek
21-jan 09:30 uur ds. C. Hoek
28-jan 09:30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
04-feb 11:00 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal
11-feb 09:30 uur ds. C. Hoek. 1e lijdenszondag
18-feb 09:30 uur dhr. L Blees, Damwoude
»25-feb 09:30 uur ds. C. Hoek
04-mrt 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland
11-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
14-mrt 19:30 uur ds. C. Hoek. Biddag, gez. dienst in Onderdendam
18-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
25-mrt 09:30 uur ds. D.W. van Ruiten, Leeuwarden
30-mrt 19:00 uur ds. C. Hoek Goede Vrijdag
01-apr 09:30 uur ds. C. Hoek 1e Paasdag, paasontbijt
08-apr 09:30 uur dhr. M. van Heiningen, Dorkwerd
15-apr 09:30 uur ds. C. Hoek
22-apr 09:30 uur ds. C. Hoek
29-apr 09:30 uur ds. C. Hoek
06-mei 09:30 uur ds. W.M. Roseboom, Oudega
10-mei 09:30 uur ds. C. Hoek Hemelvaartsdag
13-mei 09:30 uur dr. J. Hoek, Veenendaal
20-mei 09:30 uur ds. C. Hoek Pinksterzondag
27-mei 09:30 uur ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan Zee