Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Vanwege een technische storing in de telefoonverbinding was het niet mogelijk de kerkdiensten van 11 en 18 augustus te beluisteren. De storing is inmiddels verholpen, de kerkomroep funktioneert nu weer naar behoren.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Kosterschap:
Tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
01-sep 09:30 uur ds. C. Hoek
08-sep 09:30 uur ds. C. Hoek
15-sep 09:30 uur ds. C. Hoek Heilig Avondmaal (Bedum en Onderdendam)
22-sep 09:30 uur dr. T.T.J. Pleizier, Groningen
29-sep 09:30 uur ds. C. Hoek Startzondag gez. met Onderdendam
06-okt 09:30 uur prof. dr. J. Hoek
13-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
20-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
27-okt 09:30 uur ds. B. Trouwborst, Nieuwleusen
03-nov 09:30 uur ds. C. Hoek
06-nov 19:30 uur ds. C. Hoek Dankdag, gez.dienst in Onderdendam
10-nov 09:30 uur ds. C. Hoek Heilig Avondmaal (Bedum en Onderdendam)
»17-nov 09:30 uur ds. H. van Wingerden, Rijssen
24-nov 09:30 uur ds. C. Hoek Einde kerkelijk jaar
01-dec 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland 1e Advent, 80+ presentje nevendienst
08-dec 09:30 uur ds. C. Hoek 2e Advent
15-dec 09:30 uur dhr. M. de Jager 3e Advent
15-dec 16:30 uur ds. C. Hoek Adventszangdienst
22-dec 09:30 uur dr. T.T.J. Pleizier, Groningen 4e Advent
24-dec 19.00 uur 4 kerken Volkskerstzang in de Maranathakerk
25-dec 09:30 uur ds. C. Hoek Eerste kerstdag
29-dec 09:30 uur ds. J. Meertens, Rhenen
31-dec 19:30 uur ds. C. Hoek Oudjaarsdag, gez. dienst in Onderdendam
01-jan 10:00 uur ds. C. Hoek Nieuwjaarsdag