Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Kosterschap:
mw. R. Velthuis-Veldhuis; tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
02-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. 1e Advent, 80+ presentje nevendienst
09-dec 09:30 uur dhr. M. de Jager, Groningen. 2e Advent
»16-dec 09:30 uur ds. J. Mol Nijega. 3e Advent
16-dec 16:30 uur dhr. M. de Jager. Adventszangdienst
23-dec 09:30 uur dhr. J.W. Bassie. 4e Advent
25-dec 09:30 uur ds. C. Hoek Kerst
30-dec 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland
31-dec 19:30 uur ds. C. Hoek. Oudjaarsdag
1-jan 10:00 uur Ds. C. Hoek. Nieuwjaarsbijeenkomst
06-jan 09:30 uur ds. C. Hoek
13-jan 09:30 uur ds J. Meertens, Rhenen
20-jan 09:30 uur ds. C. Hoek
27-jan 09:30 uur ds. G. Timmer, Twijzelerheide
03-feb 11:00 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal
10-feb 09:30 uur prof. dr. J. Hoek, Veenendaal
17-feb 09:30 uur ds. C. Hoek
24-feb 09:30 uur dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd
03-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek. 1e lijdenszondag
10-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
13-mrt 19:30 uur ds. C. Hoek. Biddag, gez. dienst in Onderdendam
17-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
24-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
31-mrt 09:30 uur ds. C. Hoek
07-apr 09:30 uur ds. D.M. Heijkoop , Katwijk aan Zee
14-apr 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland
19-apr 19:00 uur ds. C. Hoek. Goede Vrijdag/H.A.
21-apr 09:30 uur ds. C. Hoek. Pasen, paasontbijt
28-apr 09:30 uur dr. T.T.J. Pleizier, Groningen
05-mei 09:30 uur ds. W. van der Wind, Onstwedde. Bevrijdingsdag
12-mei 09:30 uur ds. C. Hoek
19-mei 09:30 uur ds. C. Hoek
26-mei 09:30 uur ds. C. Hoek
30-mei 09:30 uur ds. C. Hoek. Hemelvaartsdag, gez. dienst in Onderdendam
02-jun 09:30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen. Weeszondag
09-jun 09:30 uur ds. C. Hoek. Pinksterzondag
16-jun 09:30 uur ds. C. Hoek
23-jun 09:30 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal
30-jun 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland