Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Kosterschap:
mw. R. Velthuis-Veldhuis; tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
25-mrt 09:30 uur ds. D.W. van Ruiten, Leeuwarden
30-mrt 19:30 uur ds. C. Hoek. Goede Vrijdag. Gezamenlijke viering Heilig Avondmaal.
01-apr 09:30 uur ds. C. Hoek 1e Paasdag, paasontbijt vanaf 8.30 uur
08-apr 09:30 uur dhr. M. van Heiningen, Dorkwerd
15-apr 09:30 uur ds. C. Hoek
22-apr 09:30 uur ds. C. Hoek
»29-apr 09:30 uur ds. C. Hoek
06-mei 09:30 uur ds. W.M. Roseboom, Oudega
10-mei 09:30 uur ds. C. Hoek Hemelvaartsdag
13-mei 09:30 uur dr. J. Hoek, Veenendaal
20-mei 09:30 uur ds. C. Hoek Pinksterzondag
27-mei 09:30 uur ds. D.M. Heikoop, Katwijk aan Zee
03-jun 09:30 uur ?
10-jun 09:30 uur ds. C. Hoek
17-jun 09:30 uur ds. C. Hoek
24-jun 09:30 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal