Kerkdiensten

De kerkdiensten worden als regel op de zondagmorgen gehouden om 9:30 uur (zie rooster).Tijdens deze diensten is er kinderoppas voor de kleinsten. De gemeente Bedum is een combinatie aangegaan met de gemeente Onderdendam; samen hebben wij één predikant. De avonddiensten vinden in Onderdendam plaats, als regel om 19:00 uur.

In Bedum wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en in Onderdendam uit de oude berijming. Voor gasten is er een beperkt aantal in de kerk aanwezig. In een gedeelte van de kerk is ringleiding aanwezig. Dit is het gedeelte met de oude plavuizen. Grofweg tussen het orgel en de preekstoel.

Kerkdiensten beluisteren via kerkomroep

De kerkdiensten zijn via de site Kerkomroep.nl te beluisteren of te downloaden als mp3-bestand. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de ontvangstkastjes van KerkWebradio. Hiervoor kunt u zich wenden tot dhr. R. Swart.

Collecten

Er worden twee collectes tijdens de dienst gehouden. De bestemming van de collecten wordt vooraf vermeld in het kerkblad en afgekondigd voordat de dienst begint.

Organist:
dhr. E.F. van Olm
Kosterschap:
mw. R. Velthuis-Veldhuis; tijdens de erediensten beurtelings een aantal kerkenraads- en gemeenteleden.

Diensten rooster

Datum AanvangVoorganger
01-jul 09:30 uur ds. T.T.J. Plezier Groningen
08-jul 09:30 uur ds. C. Hoek
15-jul 09:30 uur ds. H. van Wingerden, Rijssen
22-jul 09:30 uur ds. C. Hoek
29-jul 09:30 uur ds. C. Hoek
05-aug 09:30 uur ds. C. Hoek
09-aug 14:30 uur Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Dankdienst i.v.m. 50 jarig huwelijk Bert en Trijn Riepma met aansluitend koffie/thee
12-aug 09:30 uur Dhr. M. de Jager, Groningen
19-aug 09:30 uur ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
26-aug 09:30 uur ds. W. van Wingerden, Stedum
02-sep 09:30 uur ds. C. Hoek
09-sep 09:30 uur ds. T.T.J. Pleizier, Groningen
16-sep 11:00 uur ds. C. Hoek Heilig Avondmaal
23-sep 09:30 uur ds. J. Meertens, Rhenen
30-sep 09:30 uur ds. C. Hoek
07-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
14-okt 09:30 uur ds. J.C. Borst, Sleen
»21-okt 09:30 uur ds. C. Hoek
28-okt 09:30 uur ds. W. van Wingerden, Stedum
04-nov 09:30 uur ds. C. Hoek
07-nov 19:30 uur ds. C. Hoek. Dankdag, gez. dienst in Onderdendam
11-nov 09:30 uur ds. C. Hoek. Heilig Avondmaal
18-nov 09:30 uur ds. H. Poot Oosternieland
25-nov 09:30 uur ds. C. Hoek. Einde kerkelijk jaar
02-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. 1e Advent, 80+ presentje nevendienst
09-dec 09:30 uur ds. C. Hoek. 2e Advent
16-dec 09:30 uur ds. J. Mol Nijega. 3e Advent
16-dec 16:30 uur ? Adventszangdienst
23-dec 09:30 uur dhr. J.W. Bassie. 4e Advent
25-dec 09:30 uur ds. C. Hoek Kerst
30-dec 09:30 uur ds. H. Poot, Oosternieland
31-dec 19:30 uur ds. C. Hoek. Oudjaarsdag
1-jan 10:00 uur Nieuwjaarsdag