Meditatie

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
(Romeinen 5:5)

Bij de voorbereiding van deze meditatie kwam ik bovenstaande tekst tegen. In mijn gedachten moest de Bijbeltekst aansluiten op de start van het winterwerk. Bij het lezen uit Romeinen 5 werd ik geraakt door deze tekst. Het gaat over hoop, beschamen, liefde van God, in ons leven en de Heilige Geest. Het is geen lang Bijbelvers, maar dit vers zegt alles over de toekomst van onszelf en dus ook over de toekomst van de Gemeenten.
We gaan er even wat dieper op in.

In de brief aan de Hebreeën is hoop een belangrijk thema. Hoop wordt daar vergeleken met een anker dat mensen een vast oriëntatiepunt voor hun leven biedt (Hebreeën 6:19). Het geeft een vaste grond. Hoop is dan heel nauw verbonden met geloof en vertrouwen. Geloven is: zeker zijn van de dingen waar je op hoopt (Hebreeën 11:1). Dat brengt mij bij mijzelf -en hopelijk gebeurt dat ook bij u- op de vraag: waar hopen we op als het gaat in ons leven en nu even specifiek over de Gemeenten. Ik weet zeker dat u als eerste zegt voor de Gemeenten: een nieuwe predikant. Voor u persoonlijk: gezondheid, alle goeds voor de kinderen en vrede in huis en in onze harten. Allemaal goede dingen en toch moeten we denk ik een spade dieper. Laten we eerlijk zijn, de mensen buiten de kerk hopen ook op gezondheid enz. en dat wij hopen als Gemeenten op een nieuwe predikant is ook wat gemakkelijk. De vraag is wat is ons oriëntatiepunt in ons leven? Het anker van de hoop is een vaste grond in ons leven en in de Gemeenten. Wat er ook gebeurt, wél of nog géén nieuwe predikant of wat er ook in mijn of onze levens gebeurt, God is mijn vaste grond bij hoogte en diepte momenten. We hopen niet op de dingen die we willen hebben, maar we hopen op God, die in Zijn Zoon ons alles geeft wat we nodig hebben in voor- en tegenspoed. Deze hoop, zal ons niet beschamen. Dat is onze vaste grond. Hoe dit werkt? Ik kan het niet uitleggen, dat is het geheim van leven met het anker der hoop.

En als vanzelf kom ik bij de liefde van God. Misschien is er twijfel of God wel echt voor ons zorgt of misschien is er twijfel of God de Gemeenten wel echt in Zijn Hand heeft. Maar we worden gerustgesteld wanneer we ons herinneren dat Jezus stierf in onze plaats aan het kruis. Hoe het leven er vandaag ook uitziet, God heeft zijn onverbrekelijke liefde voor ons en voor altijd bewezen! God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Romeinen 5:8).

Het geheim van Gods werk in onze levens is door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest ervaren we de gemeenschap met God. De Heilige Geest gaat ons leiden, onderwijzen, kracht geven enzovoort. Ook getuigt de Heilige Geest in ons hart dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest doet ons tot God roepen in het gebed. En zo groeit de relatie met God door Jezus Christus. Zo mogen we ook als Gemeenten alles leggen in de Handen van God. Overgave aan Hem, die nooit loslaat wat Zijn Hand begon. Dit wonder van Gods Genade geldt ook voor ons persoonlijk leven. Zo woont De Heilige Geest in ons hart en ontstaat de relatie met God de Vader, met Jezus door de Heilige Geest.

Maar de relatie komt niet van één kant. U en ik moeten ons dan wel geven en alles delen met deze Drie Éénheid. Dat betekent, dat we elke dag in onze gebeden heel ons leven aan Hem voorleggen. Elke dag mogen we onze momenten van zorg en de momenten van dankbaarheid uitspreken en zo groeit onze relatie met God en Jezus door de Heilige Geest. Of zoals het lied zegt:

1 Leg maar stil je hand in Zijn handen, 
zeg maar stil amen op Zijn woord.
Laat Zijn licht in je hart zo branden
voor Hem, die je ja heeft gehoord.

2 Kom maar steeds met moeilijke vragen
tot de God, die het antwoord weet.
Hij, die jouw lasten ook wil dragen,
is het, die je nimmer vergeet.

3 Geef Hem maar je volste vertrouwen,
weet ook, dat je Zijn kind mag zijn.
Je mag Zijn kerk mee helpen bouwen,
zing maar mee heel zacht het refrein.

4 Leg maar stil je hand in Zijn handen.
Zeg maar stil amen op Zijn woord
op de weg naar hemelse landen,
naar de stad met de gouden poort.

Lies Cadée