Meditatie

Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab gehoord dat de HERE naar Zijn volk omgezien had door hun brood te geven.
(Ruth 1: 6)

Omzien

Elimelech en Naomi gingen met hun twee zonen op weg om als vreemdelingen in de vlakte van Moab te verblijven. Ze verlieten Bethlehem en met het verlaten van Bethlehem verlieten ze het beloofde land. Natuurlijk namen ze hun twee zonen mee. Zoals Lot koos voor Sodom want het land rond de Jordaan zag er goed uit, als de hof van de HERE.

Maar de keuze van Lot en van Elimelech heeft ook gevolgen voor hun kinderen en de toekomst van hun kinderen. Zij gaan, als ze gezond mogen opgroeien, een toekomst tegemoet in Moab en niet in Bethlehem. En Lots kinderen gaan een toekomst tegemoet in Sodom. Onze keuzes zullen hun lot zijn.

Dat treft mij in deze coronacrisis. Niet alleen wij, de volwassenen, worden geraakt, maar ook onze jongeren en onze kinderen. Hun jonge levens worden momenteel gestempeld door corona. Wij weten nog heel bewust van een leven voor corona, maar voor hen zal de herinnering aan een ‘normaal’ leven zonder angst voor het virus snel vervagen. Corona is voor hen een grotere realiteit dan voor ons.

En onze keuzes zullen hun lot zijn. Denk aan de maatregelen, denk aan de vaccinaties en denk aan onze visie op gezondheid, techniek, het leven en de beheersbaarheid van het leven. Het gaat niet goed met het gezin van Naomi in Moab. Dan hoort ze in vers 6 dat de situatie in Bethlehem verbeterd is. De HERE ziet naar zijn volk om. Hij geeft hen brood.

In de achterliggende jaren was er in Moab wel brood, maar van het omzien van de HERE heeft Naomi niets gemerkt. Integendeel. Ze besluit terug te keren. Was haar keuze om te emigreren naar Moab een verkeerde keuze geweest?

De HERE heeft omgezien. Daar moet Israël het van hebben. En nu de tijd is gekomen dat de HERE omziet, zijn de inwoners van Bethlehem weer blij en groeten ze elkaar: ‘De HERE zij met u.’ En: ‘De HERE zegene u’.

Dat is wat wij nodig hebben: dat de HERE om zal zien naar Nederland. Uiteraard moeten wij onze maatregelen nemen. Anderzijds stellen we ons vertrouwen er niet op. Elimelech vertrouwde uitsluitend op zijn maatregel: hij verhuisde naar het buitenland alwaar het leven goed scheen, want er is voldoende brood. Maar een mens kan niet leven van brood alleen. We hebben de HERE nodig en zijn genadig omzien. Dat is wat Nederland ten diepste nodig heeft. Laten wij op onze post blijven, ons verootmoedigen en daar om bidden.

Ds. C. Hoek