Meditatie

Dichtbij God leven

Dichtbij God leven! Het is zo gemakkelijk gezegd. Maar wat betekent dat nu precies? Als we dagelijks uit de Bijbel lezen en onze gebeden doen voor het eten en na het eten? God danken 's avonds voor het slapen gaan? Naar de kerk gaan, trouw onze plichten in de kerk vervullen? Leven we dan dichtbij God?

Jezus zegt in Lukas 17, vers 26-30 dat de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Noach en Lot, waarin de mensen aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden.
Het is een bijzonder gedeelte, want niet één van deze dingen zijn op zichzelf zondig. Het zijn allemaal wettige activiteiten. Waarom noemde Jezus deze dingen dan als in het bijzonder kenmerkend voor die zondige dagen? Omdat de mensen in die tijd zo in beslag genomen werden door die geoorloofde activiteiten dat ze helemaal geen tijd voor God meer hadden. De duivel was er in geslaagd om God volledig uit hun leven weg te nemen. Dit leidde uiteraard, zoals altijd, tot moreel verval en bederf.

Vergelijk deze toestand met wat we vandaag in de wereld zien en we treffen precies eenzelfde situatie aan. De mensen zijn te druk om tijd te vinden om naar God te luisteren. Ga na in je eigen leven en kijk of de relatie met God de hoogste prioriteit heeft. De geest van de wereld is misschien ook in het hart van de gelovige gekropen. Ondanks al onze tijdbesparende uitvindingen, hebben we nog steeds tijd tekort. Vroeger, zonder al die uitvindingen, hadden de mensen meer tijd voor God dan de meesten vandaag de dag. Hoe komt dat? Omdat ze hun prioriteiten op orde hadden. Het belangrijkste ging voor. Als wij echte getuigen van onze Heer willen zijn, is het noodzakelijk dat we elke dag tijd doorbrengen aan Zijn voeten om te luisteren naar Zijn stem.

En dat is meer dan bidden aan tafel. Meer dan trouw de diensten bijwonen enz. Luisteren naar de Heer betekent niet alleen de Bijbel lezen. Er zijn velen die hun Bijbel alleen maar lezen uit routine. Luisteren naar de Heer betekent meer dan dat. Echt luisteren, zal ons denken vernieuwen en gelijkvormig worden gemaakt aan de gezindheid van Christus.

We gaan een voorbeeld nemen aan Maria die aan de voeten van Jezus zat. Zitten is in tegenstelling tot wandelen, hardlopen, of zelfs staan, in de eerste plaats een beeld van rust. Dit leert ons dat ons hart rustig moet zijn en ons denken stil, voordat we God tot ons kunnen horen spreken. Als ons geweten niet rustig is of ons denken vervuld is door bezorgdheid of vrees, hoe kunnen we er dan op hopen, dat Jezus ons wil vullen met Zijn Geest.

Aan iemands voeten zitten is ook een beeld van nederigheid. Maria zat niet op een stoel, even hoog als Jezus, maar lager. Trots kan ons in de weg staan, om de stille vrede van God te ervaren. Hij staat altijd klaar om Zijn genade aan te bieden aan de nederige ziel die voor Hem als een kind wil zijn en in volkomen afhankelijkheid bidt; neem mijn leven Heer. Vul mij met uw Geest.

In de derde plaats is het zitten van Maria een beeld van onderdanigheid. Het is de houding van een discipel in de aanwezigheid van zijn meester. Voor alle duidelijkheid: "een gelovige, is nog geen discipel" ! Dat vraagt onderdanigheid aan de Heer en gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Veel christenen lezen maanden en jaren hun Bijbel zonder God daardoor tot hen te laten spreken. Toch schijnen ze daar heel tevreden mee te zijn. God spreekt tot hen, die luisteren. Maar... als ons hoofd en hart nu zo druk zijn met alles wat ons wedervaart? Is er dan wel ruimte voor verlangen? Verlangen om tot rust te komen in Hem? Verlangen om steeds meer van Zijn Vrede en rust te ervaren? Verlangen om vol te worden van de Heilige Geest? God staat in Jezus al lang klaar om u en mij een heel nieuw leven te geven. Een leven vol van Zijn rust, van Zijn blijdschap, van Zijn Genade. Ik en u, we mogen komen, zoals we zijn! Een leven in relatie met God, is een leven, dat ondanks alle zorgen, ziekte, strijd, een geborgen leven is bij Hem. Dan is er verlangen om op elk moment en in de stilte deze relatie te onderhouden en is er verlangen om steeds meer vervuld te worden van de Heilige Geest.

Ja, dan leef je dichtbij God, elk uur, elk ogenblik.

E. Cadée