Meditatie

Wees niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen.
(Mattheus 6: 31-34)

Bezorgheid

Weinigen van ons kennen deze dagelijkse zorg over de eerste levensbehoeften. Meestal is alles voldoende voorradig. Maar als wij op deze wereld rondkijken ligt dat wel anders. Er is veel armoede, honger, gebrek, gevaar en soms ook levensgevaar. Velen zijn op de vlucht met alleen de kleding die ze aan hebben. Als we kijken naar Afghanistan en naar de vele spanningen in de wereld dan kan ons dat benauwen.

Als we kijken naar het klimaat op aarde: hevige branden, extreme regenval met daarbij overstromingen en vloedgolven of ook extreme hitte en wat er aan het veranderen is, de angst kan ons om het hart slaan.

Wij hebben dit zelf deze zomer kunnen zien toen we in Valkenburg waren. We zagen hoe hoog het water gestaan heeft en hoeveel schade er is aangericht. Straten waar het hooggelegen gedeelte vol zat met toeristen op het terras en het laaggelegen gedeelte wat kaal en leeg was. Daar stonk het nog van het water dat binnengedrongen was. We zagen een kerkgebouw waar het water wel een meter hoog gestaan had. Alle deuren stonden open en een grote ventilator probeerde de stank en het vocht te verdrijven. Confronterend, om stil van te worden.

Ons klimaat is aan verandering onderhevig. “Wijdverspreid, snel en intensiverend”, met deze woorden vat het nieuwste VN- klimaatrapport dit samen. Dit als gevolg van menselijk handelen. Het rapport houdt ons een spiegel voor.
We zullen nog meer onze verantwoordelijkheid voor de schepping moeten nemen.

En toch: Wees daarom niet bezorgd. Onze Vader neemt ook zelf Zijn verantwoordelijkheid voor de schepping. We lezen dat in Genesis 8: Voortaan zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

En als we het teken van Gods verbond, de regenboog zien dan mag ons dat vertrouwen geven en geruststellen. En ook wat betreft eten en drinken en kleding: Onze Hemelse Vader weet wat wij nodig hebben.

Toch kunnen er best zorgen zijn: over gezondheid of binnen het gezin, over werk en nog zoveel andere dingen. We mogen dat aan God voorleggen en in Zijn handen leggen. Hij kent ons leven. Hij weet waarheen wij onderweg zijn. Hij wil voorzien maar wel op Zijn tijd en op Zijn wijze. Hij weet wat wij nodig hebben. Dat mag ons vertrouwen geven.

Maar Jezus laat het niet hierbij. Hij geeft ook een duidelijke opdracht: “Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtig- heid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dan is er ook de zekerheid dat het ons aan niets zal ontbreken. Daar zal God voor zorgen. Wij hebben een duidelijke taak en laat onze zorgen niet het belangrijkste zijn, want we lezen dat God daarin zal voorzien. Wij mogen getuigen van wat voor ons het belangrijkste is en zo anderen over Gods Liefde vertellen en Zijn plan voor deze wereld.

De samenvatting van de wet zegt het zo mooi: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. De zorg en ook het recht doen aan onze naaste, dichtbij maar soms ook ver weg. Er is genoeg te doen. Het zit niet in grote woorden en daden. Laten we omzien naar onze naaste, dan weten we dat we ook werken aan Gods Koninkrijk.

Henk Oudman