Belijdeniscatechese

Toen je heel klein was, klonken er 'ja-woorden' bij jouw leven. Je was nog maar een baby. Je droeg waarschijnlijk een prachtige witte jurk. Je was al in de kerk terwijl je nog maar een paar weken oud was.
Want je werd gedoopt.

Toen klonk er een groot 'ja!'. Het was het 'ja' van God richting jouw leven. God wil jouw God en Vader zijn en Hij wil je redden in Christus en vernieuwen door de Geest. Ja.

Er klonk nog een 'ja'. Het was het 'ja' van je ouders. Je vader en moeder die 'ja' zeiden tegen God. Ze geloofden in God en beloofden God te dienen en ze beloofden jou te leren om met God te leven zodat jij via hen zou leren wie je Vader in de hemel is en je Redder Jezus Christus.

En jij?
Je kon nog geen 'ja' zeggen.
Misschien een paar kleine kreetjes toen de druppels water op je voorhoofd neerkwamen. Maar dat was geen 'ja'. Eigenlijk gingen deze prachtige 'ja-woorden' zomaar langs je heen.

Maar nu zijn we een aantal jaar verder.
Het 'ja' van God heeft gestalte gekregen. Je leerde God kennen. Je weet al zoveel van God en van zijn beloften van zorg, redding, leven en vreugde. Je hebt gezien hoe je ouders God dienen, vaak met vallen en opstaan en ook in jouw leven is iets op gang gekomen rondom geloven.

Wordt het niet tijd voor een antwoord?
Een 'ja' uit jouw eigen mond?
Persoonlijk?
Als een antwoord op het 'ja' van God en als een overname van het 'ja' van je ouders?
Want je gaat toch steeds meer op eigen benen staan? Dat geldt voor het gewone leven en dat geldt ook voor het geestelijke leven.

Daarom nodig ik je van harte uit om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen zodat we ons kunnen voorbereiden op een openlijk 'ja' richting je Schepper en Verlosser.
Om Jezus te beloven Hem te volgen en te dienen.

Misschien twijfel je nog. Misschien heb je nog veel vragen. Of misschien ben je niet gedoopt en wil je gedoopt worden... verlang je naar dat 'ja' van God over jouw leven.
Misschien zoek je verdieping van het geloof. Misschien ben je met de Bijbel opgevoed en is het weggezakt, maar begint het weer te trekken?

Er kunnen verschillende redenen zijn om je aan te melden voor de belijdeniscatechisatie.
Doe het!

Je bent welkom!

Tijdens deze avonden komen de kernthema's van geloven, bidden en gehoorzamen aan de orde. En de betekenis die de kerk heeft voor je geloof.

We openen de Bijbel en praten over God en over het leven. Je vragen krijgen alle ruimte.

We gaan op zoek naar de kern van het evangelie en hoe we God concreet en oprecht kunnen dienen. We bidden om de leiding en de vervulling met de Heilige Geest en verwachten Gods zegen.
Welkom.

Laat je het even weten? Maandagavond 21.00 uur in de pastorie.

Ds. C. Hoek