Nieuws A.D. 2020

Kerkdienst zondagavond 25 oktober 19.00 uur

24 oktober 2020

De avonddienst zonder publiek (alleen kerkenraadleden) is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en kerkomroep.

Kerkdienst zondagochtend 25 oktober 09.30 uur

24 oktober 2020

De ochtenddienst zonder publiek (alleen kerkenraadleden) is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en kerkomroep.

Kerkdienst zondagavond 18 oktober 19.00 uur

18 oktober 2020

De avonddienst zonder publiek (alleen kerkenraadleden) is terug te kijken/te beluisten via YouTube en kerkomroep.

Opname kerkdienst zondagochtend 18 oktober 9.30 uur

16 oktober 2020

De ochtenddienst zonder publiek (alleen kerkenraadleden) is terug te kijken/te beluisten via YouTube en kerkomroep.

Opname kerkdienst 11 oktober

10 oktober 2020

De dienst zonder publiek (alleen kerkenraadleden) is terug te kijken/te beluisten via YouTube en kerkomroep.

Mededeling van de kerkenraden van de Hervormde Gemeenten Onderdendam en Bedum

6 oktober 2020

Het moderamen van de Hervormde Gemeenten Bedum en Onderdendam hebben besloten om vanaf aanstaande zondag 11 oktober de kerkdiensten weer zonder publiek te houden. De kerkenraden Bedum en Onderdendam zijn in de kerk aanwezig en de dienst wordt uitgezonden op YouTube en kerkomroep.

Door het dwingende advies van minister F. Grapperhaus en de PKN om de diensten weer digitaal uit te zenden en of met maximaal 30 personen. De gemeenten Onderdendam en Bedum willen de veiligheid van de bezoekers waarborgen en de overheid volgen in hun advies.

De 2e dienst wordt op 18 oktober wel opgestart om 19u in de Walfriduskerk. Deze dienst zal ook met kerkenraden plaatsvinden en digitaal te volgen.

Helaas kunnen er op dit moment geen extra activiteiten plaatsvinden. Het Heilig Avondmaal in november wordt voorlopig uitgesteld.

De kerkenraden hopen en bidden, dat er toch verbinding blijft onderling door middel van telefoon, mailverkeer, kaarten, digitale mogelijkheden als vlogs(ds. C. Hoek) enz.

De kerkenraden wensen u sterkte in deze onzekere tijd en Gods Zegen toe.

Video-opname kerkdienst 4 oktober

4 oktober 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep B is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 27 september live te volgen

26 september 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Video-opname kerkdienst 20 september - belijdenisdienst

19 september 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep B is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

In deze dienst zullen Lennard, Baukelien, Femmy en Sabine openbare belijdenis doen van het christelijk geloof.

Bekijk of download de liturgie

Hervormde Vrouwengroep

21 september 2020

Op D.V. woensdag 16 september is het seizoen 2020/2021 gestart met de jaarvergadering.

Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus, kwamen we niet in een zaal van de kerk bijeen, maar in het koor van de kerk. Daar konden we de afstand van 1,5 meter bewaren. Graag verwelkomen we ook nieuwe leden

De volgende bijeenkomst zal zijn op D.V. 14 oktober. De heer Reiffers uit Winneweer zal ons dan bijpraten over het gebruik van suiker.

Tot ziens op D.V. 16 september
Het bestuur

Kindernevendienst

21 september 2020

De scholen zijn weer begonnen en de kindernevendienst zou nu ook weer van start zijn gegaan. We gaan als leiding met elkaar in gesprek of en hoe we kindernevendienst kunnen geven. Hier hoort u binnenkort meer van.

Dit seizoen zouden we starten met "Bijbel Basics". Dit is een methode uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij bieden elke week online bijbelverhalen aan die we kunnen gebruiken bij de kindernevendienst. Behalve verhalen voor de nevendienst verstrekken zij ook materiaal en verhalen voor thuis.

U kunt zich gratis aanmelden bij www.bijbelbasics.nl en thuis met uw kind de verhalen volgen.

Namens de kindernevendienst,
Jeanette Hilboezen

Heilig Avondmaal

21 september 2020

Het is het verlangen van de kerkenraden en de gemeenteleden om het Heilig Avondmaal te vieren. We bezinnen ons op een manier waarop dat veilig kan. De kerkenraad bestelt in ieder geval kleine bekertjes. We zullen niet aan tafel vieren. Hoe we wel het avondmaal gaan vieren hopen we u op een later moment te vertellen.

D.V. 8 november is de volgende datum waarop het avondmaal zal worden bediend.

Ds. C. Hoek

Gaan we weer zingen in de kerk?

21 september 2020

Sinds 1 juli is zingen in de kerk weer toegestaan, mits de RIVM- richtlijnen worden opgevolgd. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer de ruimte groot genoeg is en de ventilatie goed, het risico op besmetting klein is. Een aantal wetenschappers heeft een rekentool ontwikkeld voor kerkgebouwen waarmee een risicotaxatie kan worden gemaakt op basis van het aantal personen, het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst, de duur van de gemeentezang, de leeftijd van het gebouw en de ventilatiecapaciteit. Het besmettingsrisico voor de Walfriduskerk wordt op basis van deze rekentool getaxeerd op 0,6%. Dat is ruim beneden de 1%-norm die nog als veilig wordt beschouwd.

In de gezamenlijke kerkenraadsvergadering van 1 september jl. hebben we hierover met elkaar gesproken. We realiseren ons dat het nemen van een besluit of we wel of niet weer gaan zingen niet alleen op cijfertjes gebaseerd moet zijn. We weten dat er onder u velen zijn die graag zouden zien dat we weer gaan zingen en voor sommigen is het zelfs de reden om weer naar de kerk te komen. Maar we weten ook dat er gemeenteleden zijn die er hun bedenkingen bij hebben en dat het voor sommigen onder u een reden kan zijn om de dienst niet meer te bezoeken.

Als kerkenraden van Bedum en Onderdendam willen we hierover graag een goed afgewogen besluit nemen. Daarvoor is het nodig dat we weten wat er omtrent dit vraagstuk onder de gemeenteleden leeft en wat daarin de boventoon voert. We stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wat u ervan zou vinden als we weer (een beperkt aantal liederen) gaan zingen in de kerk.

Kerkenraden Hervormde gemeenten
Bedum en Onderdendam

Video-opname kerkdienst 13 september

12 september 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Video-opname kerkdienst 6 september

5 september 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep B is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 30 augustus

29 augustus 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 23 augustus

22 augustus 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep B is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Video-opname kerkdienst 16 augustus

8 augustus 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 9 augustus

8 augustus 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep B is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Video-opname kerkdienst 2 augustus

1 augustus 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Video-opname kerkdienst 19 juli

18 juli 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Video-opname kerkdienst 12 juli

11 juli 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep B is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Bekijk of download de liturgie

Eddy van Olm 50 jaar organist in de Hervormde gemeente Bedum

6 juli 2020

Afgelopen zondag 5 juli was het exact 50 jaar geleden dat dhr. E.F. (Eddy) van Olm begon als organist in de Walfriduskerk te Bedum. Zijn eerste dienst was op zondag 5 juli 1970. Daarvoor had hij al meerdere malen diensten begeleid, maar direct na zijn 18e verjaardag mocht hij zijn eerste officiële dienst als organist begeleiden. Hij heeft met veel predikanten in die 50 jaar mogen samenwerken. Als eerste met ds. Groeneveld, daarna volgden ds. Smits, ds. Altena, ds. Meertens, ds. Heikoop, ds. Van Wingerden en nu met ds. Hoek.

Afgelopen zondag was de eerste dienst na de uitbraak van het Coronavirus, waarbij gelukkig weer kerkgangers aanwezig mochten zijn. Helaas mocht er nog niet gezongen worden, maar na de preek was er wel een prachtig orgelstuk die Eddy gespeeld heeft.

Hij ontving een oorkonde en een draaginsigne in goud met briljant voor het 50-jarige jubileum vanuit de Vereniging voor kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN.

Wij hopen dat Eddy van Olm nog lang en met vreugde de diensten zal mogen begeleiden.

Kindernevendienst

6 juli 2020

Hallo allemaal,
De kindernevendienst stopte opeens door het coronavirus. Vanaf halverwege maart hebben we geen kindernevendienst meer gehad in de kerk. Een vreemde tijd voor ons allemaal.

Normaal gesproken hebben we aan het einde van het seizoen ons jaarlijkse uitje en het afscheid van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan.

Het uitje naar Drouwenerzand is niet doorgegaan. De kinderen die normaal de kindernevendienst bezoeken, krijgen nog wel een zomerse attentie voor de zomervakantie.

Vanaf 1 juli mogen er weer groepen samenkomen en dus ook in de kerk. We hebben besloten om de afscheidsdienst op zondag 16 augustus te doen. Er nemen drie kinderen afscheid. Dit zijn Rick, Jonathan en Jorn. In deze dienst worden de jongens kort toegesproken door de leiding van de kindernevendienst en zullen zij hun gekozen jongerenbijbel in ontvangst nemen. We hopen op een mooie dienst met elkaar en wensen de jongens veel succes op hun nieuwe school.

Namens de kindernevendienst,
Jeanette Hilboezen

Dienst met aandacht voor jonge mensen op 17 mei

9 maart 2020

Op 17 mei is er een dienst met aandacht voor de jonge mensen. De muziekgroep Solace zal meewerken en ds. C. Hoek zal voorgaan. Er zal ook een groep jongeren zijn van C.P.J. (Chr. Plattelands Jongeren). Na de dienst is er koffie en zullen de jongeren nog napraten over de preek.

Video-opname kerkdienst 5 juli live te volgen

4 juli 2020

Naast de 'reguliere' dienst voor groep A is de dienst ook te volgen via Youtube voor degenen die nog niet kunnen komen.

Bekijk of download de liturgie

Vanaf zondag 5 juli weer kerkgangers welkom in de Walfriduskerk

27 juni 2020

Vanaf zondag 5 juli kunnen we weer kerkgangers ontvangen in de Walfriduskerk. Helaas kunnen we niet iedereen ontvangen vanwege de 1,5 meter beperking. Zondag 5 juli zijn alle gemeenteleden (van Bedum en Onderdendam) die in Bedum aan de westkant van het Boterdiep wonen en alle gemeenteleden van Onderdendam en Bedum die buiten Bedum wonen hartelijk welkom in de kerk. Voor meer informatie zie bijgaande brief.

Video-opname kerkdienst 28 juni live te volgen

27 juni 2020

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 21 juni

20 juni 2020

Liturgie
Afkondigingen
Aanvangslied: Psalm 92:1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Lied: Psalm 92:7 en 8
Wet des Heren of Schuldbelijdenis & genadeverkondiging
Lied: Psalm 67:1
Gebed om schuldvergeving en om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing : Exodus 32:12-18
Lied: Gezang 2:1,6 en 7
Prediking
Lied: Psalm 27:2
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Gezang 257
Zegen

Video-opname kerkdienst 14 juni

5 juni 2020

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 7 juni

5 juni 2020

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 31 mei

30 mei 2020

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 24 mei

22 mei 2020

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst 21 mei Hemelvaartsdag

20 mei 2020

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst zondag 17 mei

15 mei 2020

Bekijk of download de liturgie

Uit de pastorie

15 mei 2020

Op moment van schrijven worden de berichten over corona steeds positiever. De maatregelen lijken goed te helpen om de verspreiding van het coronavirus onder de bevolking verder in te dammen. Tegelijk beseffen we steeds meer tegen welke hoge prijs het virus moet worden bestreden. In de ziekenhuizen is erg hard gewerkt (en nog steeds). Veel mensen voelen zich door de sociale beperkingen (1,5 meter afstand!) eenzaam. Hoe graag zouden familieleden en vrienden elkaar niet willen bezoeken!

Ook voor onze economie heeft het virus grote gevolgen. Na de coronacrisis zal een economische crisis volgen. Hoe langer het vanwege de epidemie zal duren voordat de economie kan worden opgestart, hoe groter de gevolgen zullen zijn. Ik denk op dit moment aan mensen die een eigen bedrijf hebben en hun werk niet kunnen doen. Vaak valt dan ook het inkomen stil, terwijl allerlei vaste kosten doorgaan. Ik hoop dat de steunmaatregelen van de overheid enige verzachting kunnen betekenen (als je daar tenminste voor in aanmerking komt). Maar ik denk ook aan mensen wiens baan nu op de tocht komt te staan. We hopen dat de economie na de crisis weer zal opveren.

Wat leren we van de crisis? We zien dat we, ook in de 21e eeuw, hele kwetsbare mensen zijn. We denken graag dat we met de huidige stand van de wetenschap het leven behoorlijk naar onze hand kunnen zetten, maar zo’n virus prikt genadeloos onze hoogmoed lek.

Wat mij ook opviel, is de snelle verspreiding van het virus. Door het internationale (vlieg)verkeer en de internationale handel bewegen veel mensen zich vaak over de hele wereld waardoor het virus zich snel kan verspreiden. Deze bewegingen zijn nodig vanwege de internationale handel. Dat werpt de vraag op of het wel zo goed is om zoveel producten en goederen voortdurend over de hele wereld te verhandelen. Zouden we niet van een mondiale economie naar een meer lokale economie moeten gaan (ik weet het... ik ben geen econoom, maar toch)? Dat maakt ons minder afhankelijk van producten uit bijvoorbeeld China (soms belangrijke producten zoals medicijnen of technische onderdelen. Denk ook aan de 5G technologie. Maken we ons niet te afhankelijk van China?).

Opvallend is dat het tijdens corona goed gaat met het milieu. De aarde ademt op! Ik heb mij meer dan eens in de afgelopen weken verwonderd over de prachtige schepping. In een paar weken tijd groeien er schitterende groene bladeren aan de bomen. Alles staat in bloei! De schepping trekt zich niets van het virus aan; geen quarantaine in de natuur! Dat brengt mij bij de Schepper. Hij toont in de Schepping zijn trouw. Het lijkt wel alsof Hij ons toefluistert: Bij Mij alleen vind je het leven. Ik zorg iedere dag voor de wereld en de wereld is in Mijn handen beter dan in jullie handen. Laten we daarom vooral God zoeken en dienen en niet onze eigen economie. Laten we het niet verwachten van onze eigen mogelijkheden, maar van de levende God die alles heeft gemaakt en alles onderhoudt en zijn liefde ons heeft betoond in de komst van zijn Zoon Jezus Christus. Laten we onze plaats kennen als rentmeesters. Geroepen om in afhankelijkheid van de Schepper en Onderhouder de aarde in verantwoordelijkheid te beheren.

Wat missen we op dit moment de kerkdiensten! Het valt niet mee om bij de tablet, laptop of smart-tv de rust en eerbied te ervaren die we normaal in het kerkgebouw vinden. Je kijkt wel mee, maar velen missen toch de onderlinge ontmoeting en het zingen. Het is net alsof het voor het scherm niet een echte eredienst is. En toch is dat wel het geval. We houden de eredienst op dezelfde manier als we gewend waren. Via een camera in de kerk en een extra telefoon voor de internetverbinding lukt het ons om de dienst te streamen. Het was in het begin best een gepuzzel om dit voor elkaar te krijgen, maar we zijn blij dat we zover gekomen zijn. Omdat we kiezen voor een live-weergave van de dienst in de kerk en we maar één camera hebben, is het niet mogelijk om tijdens de dienst wisselende beelden te laten zien. De ervaren televisiekijker is natuurlijk meer variatie gewend, maar u moet maar denken dat het ten opzichte van alleen audio via kerkomroep een hele verbetering is.
Ik ben dankbaar dat het de kerkvoogdij (met name Jan Hilboezen) is gelukt om via YouTube de dienst te streamen. We hopen hiermee door te gaan en iedere zondag leren wij weer bij. Daarom toch, ondanks dat de kerk gesloten is, gezegende diensten op zondag toegewenst! Ondertussen zien we steeds meer uit naar de dag waarop we elkaar weer kunnen ontmoeten in de Walfriduskerk of in de kerk van Onderdendam!

Via sociale media proberen we wat in contact te blijven. U hebt inmiddels op ons YouTube-kanaal gezien dat ik regelmatig een vlog of een meditatie probeer up te loaden. Ook via facebook proberen we wat verbondenheid te creëren.

Ontvangt een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Fam. ds. C. Hoek

Actie Solidariteitskas 2020 wordt gestart!

15 mei 2020

De actie solidariteitskas zal binnenkort beginnen. U ontvangt binnenkort via de contactpersonen van onze gemeente een brief met het verzoek een bijdrage over te maken voor de actie solidariteitskas.

Waarom de actie Solidariteitskas?

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. 'Gemeenten helpen elkaar' is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Uw bijdrage

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van € 10,-. Hiervan wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Uiteraard mag u ook een hogere bijdrage geven. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

College van kerkrentmeesters

Video-opname kerkdienst zondag 10 mei live te volgen

8 mei 2020

Bekijk de dienst van zondag 10 mei terug op Youtube.

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst zondag 3 mei

2 mei 2020

Bekijk de dienst van zondag 3 mei terug op Youtube.

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst zondag 26 april

24 april 2020

Bekijk de dienst van zondag 26 april terug op YouTube

Bekijk of download de liturgie

Video-opname kerkdienst zondag 19 april

17 april 2020

Bekijk de dienst van zondag 19 april terug op YouTube

Video-opname kerkdienst zondag 12 april

11 april 2020

Bekijk de dienst van Eerste Paasdag, zondag 12 april, terug op YouTube

Video-opname kerkdienst Goede Vrijdag 10 april

9 april 2020

Bekijk de dienst van Goede Vrijdag 10 april terug op YouTube.

Afgelasten

8 april 2020

Ineens kwam je het woord overal tegen: afgelasten. De scholen zijn dicht en het dringende advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Allerlei activiteiten zijn afgelast. Dat geldt ook voor de activiteiten in onze gemeente.

Zo kwam er snel een einde aan het winterwerk. De laatste kringavonden en catechisaties gingen niet door (dat geldt helaas ook voor de traditionele slot-bowlingavond in Kardinge!). De tienerclubavonden stopten, de vrouwengroep komt niet meer bij elkaar en ook het koor oefent niet meer op maandagavond. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het is helaas niet anders. Hopelijk kunnen we in het nieuwe seizoen weer met frisse moed gaan beginnen.

Belijdeniscatechisatie

8 april 2020

Ook de belijdeniscatechisaties zijn gestopt. De aannemingsavond op 26 maart is geannuleerd en op 5 april zal er nu geen belijdenisdienst plaatsvinden. Heel jammer. Via de app houden we contact en we wachten af wanneer er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Kerkdiensten

8 april 2020

We mogen niet meer samenkomen in de kerken van Onderdendam en Bedum. Wat is dat een gemis! Toch zijn we dankbaar dat we de diensten enigszins kunnen continueren. Op moment van schrijven worden er gezamenlijke diensten gehouden in de Walfriduskerk in Bedum. De predikant, organist en ongeveer tien tot vijftien kerkenraadsleden (uit Onderdendam en Bedum) zijn daarbij aanwezig. We houden de afstand van 1,5 meter in acht. We zingen, bidden en luisteren naar het evangelie. Wisselend is er een ouderling van dienst uit Bedum of Onderdendam. Deze diensten zijn via kerkomroep te beluisteren. Later wordt de dienst op de website van de hervormde gemeente van Onderdendam geplaatst. Op deze manier blijven we bidden en zingen en ontvangen we wekelijks het evangeliewoord.

Ik zal zelf proberen in zoveel mogelijk diensten voor te gaan. Dat is voor u en voor mij wel zo vertrouwd. Bovendien is het nu niet verstandig om in deze omstandigheden te ruilen of om gastvoorgangers naar Bedum te laten rijden.

Collecten in Coronatijd

8 april 2020

In deze verwarrende tijden missen we elkaar. Gelukkig zijn er online-mogelijkheden waardoor de erediensten door kunnen gaan. Ook de collecten horen hierbij omdat de 'dienst der offerande' wezenlijk is voor de eredienst. Zonder de collecten zijn onze kerkdiensten niet compleet. Wij vragen u vriendelijk doch dringend om uw collectegaven in Coronatijd over te maken op de volgende rekeningnummers:

Hervormde gemeente Bedum
Eigen gemeente:
NL72RABO0373715994
t.n.v. CvK Herv. Gem. Bedum
Diaconie:
NL13RABO0305838687
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Bedum
Hervormde gemeente Onderdendam
Eigen gemeente:
NL22RABO0305818058
t.n.v. CvK Herv. Gem. Onderdendam
Diaconie:
NL76ABNA0975548271
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Onderdendam

Hartelijk dank alvast!

Colleges van kerkrentmeesters Hervormde gemeente Bedum en Onderdendam

Goede Vrijdag en Pasen

8 april 2020

Ook op Goede Vrijdag en met Pasen kunnen we niet naar de kerk. Dat betekent geen Avondmaal op Goede Vrijdag. Ook zal er geen Paasontbijt zijn op Paasmorgen. Dat is wel een gemis. Tegelijk hopen we ook op Goede Vrijdag een dienst te houden die via kerkomroep te beluisteren zal zijn.

Hervormde vrouwengroep

8 april 2020

Op D.V. 8 april zou onze Paasviering gehouden worden. Door het Coronavirus kan deze bijeenkomst helaas NIET doorgaan. We mogen echter wel weten dat het Pasen gaat worden. We weten dat Jezus is opgestaan. Dat is zeker.

Ook het etentje dat gepland stond op D.V. 6 mei gaat NIET door. We wensen iedereen een gezonde en rustige vakantie toe.

Stamppottenbuffet

8 april 2020

Op vrijdag 28 februari werd er in de Walfriduskerk weer een stamppottenbuffet georganiseerd door de tienerclub. Dit al voor de tiende keer! Dat hadden we na de eerste keer niet kunnen denken… We konden dit jaar op 93 gasten rekenen. Op zo’n moment is er veel stamppot nodig maar ook dit jaar konden we gelukkig op een grote groep trouwe stamppotkokers rekenen. De donderdagavond voor de stamppotavond hebben we het koor van de kerk veranderd in een gezellig restaurant. Op vrijdag hebben we de indeling van de avond een beetje veranderd. We hebben gewacht tot de meeste mensen binnen waren. We zijn begonnen met het zingen van het "Onze Vader". We werden begeleid door gitaar, dan gaat het toch een beetje gemakkelijker... Er werd flink en lekker gegeten. Ook voor het heerlijke toetje uit Garmerwolde stonden de mensen graag in de rij. Daarna konden er lootjes gekocht worden waar mooie prijzen mee te winnen waren. De avond werd afgesloten met gebed. De avond heeft na aftrek van kosten, het mooie bedrag van € 730,- opgebracht, wat in de pot van de tienerclub gaat. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft: HARTELIJK DANK!

Video-opname kerkdienst zondag 5 april

2 april 2020

Bekijk de dienst van 29 maart 2020 terug op YouTube.

Video-opname kerkdienst zondag 29 maart

29 maart 2020

Bekijk de dienst van 29 maart 2020 terug op YouTube.

de Hoe functioneren Kerkenraden in deze tijd van crisis.

27 maart 2020

Alles is anders in deze tijd van het coronacrisis. We willen u informeren over de bestuurlijke aspecten, die nu worden gehanteerd in deze periode.

Ten eerste; wordt er vergaderd met het moderamen van Bedum en Onderdendam. Het moderamen is bevoegd om bestuurlijke beslissingen te nemen in een tijd als deze.

Vervolgens worden de leden van de kerkenraden op de hoogte gehouden door middel van het verslag van de vergaderingen. Ook u kunt deze verslagen lezen op de website van Bedum en Onderdendam.

Wat zijn onze speerpunten bij het overleg? Hoe kunnen we binnen de beperkingen van de overheid toch Gods Woord laten klinken in de Walfriduskerk. Het blijkt, dat onze gekozen werkwijze door zeer veel kerken wordt gedaan. Er wordt een gewone dienst gehouden met zang en orgel en voorbede en de preek en de zegen. Zoals we gewend zijn. De kerkenraadsleden zitten verspreid in de kerk(1,5 meter afstand). Gemiddeld zijn er 12 tot 15 kerkenraadsleden aanwezig. Deze diensten kunt u beluisteren via www.kerkomroep.nl. Wat gaan we missen? Op Goede vrijdag wordt een dienst gehouden, aanvang 19.30u. Maar we kunnen niet het Heilig Avondmaal vieren. Op 1e Paasdag is er ook een dienst zoals we gewend zijn, maar nu geen koor en geen paasontbijt. Wij beseffen, dat door dit alles veel contacten onderling sterk verminderd zijn en we spreken elkaar aan om vooral ook via de telefoon contact te houden met u.

Het moderamen van Bedum en Onderdendam komt i.p. om de 14 dagen bij elkaar en zo nodig vaker als de overheid nieuwe maatregelen neemt. Die ook de kerk(en) treffen.

U begrijpt, dat het collecteren met zo weinig mensen niet doeltreffend is. In dit kerkblad staan alle rekening nummers op een rij van Bedum en Onderdendam. In de dienst wordt afgekondigd, dat u uw bijdrage kunt overmaken op deze rekening nummers. Wij hopen, dat u gebruikt maakt van de banknummers, van de diaconieën en de Gemeenten.

Het is een tijd van onzekerheid en verdriet. Juist nu is voorbede zo nodig voor elkaar binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten. Voor alle zorgmedewerkers en artsen, overheid, enz. Alleen met God zullen we door deze tijd heenkomen.

Lies Cadee, scriba

Mededeling kerkdiensten Walfriduskerk Bedum

13 maart 2020

Vrijdagmorgen (13/3) heeft het moderamen van de kerkenraad van de hervormde gemeente van Bedum vergaderd. De vergadering heeft besloten om geen openbare samenkomsten te houden. Dit in lijn met het advies van de landelijke PKN gelet op de Corona uitbraak.

Ook de kerkenraad van de hervormde gemeente Onderdendam heeft besloten geen openbare samenkomsten te houden.

De kerkdiensten op zondagmorgen gaan wel door maar zonder kerkgangers. De predikant (komende zondag dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd), een samenstelling van de kerkenraden uit Bedum en Onderdendam en een organist zullen in de Walfriduskerk aanwezig zijn. Zij zullen een gezamenlijke kerkdienst houden zonder publiek.

Deze kerkdienst wordt via kerkomroep uitgezonden.
U kunt thuis meeluisteren via kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11104.

Een paar jongeren uit de gemeente kijken of de dienst via https://www.facebook.com/Hervormde-Gemeente-Bedum-586920084769512/ gestreamd kan worden. U hoort dat nog.

We houden u via de moderne mediakanalen op de hoogte.

Verder zal de Johannes de Heer zangavond van vrijdag 20 maart niet doorgaan. Later zal deze zangavond wel worden georganiseerd. Ook de bijbelkring komende donderdag (19 maart) gaat niet door. De catechisaties in de pastorie gaan vooralsnog wel door.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Johannes de Heer - zangavond

9 maart 2020

Op 20 maart is er weer de jaarlijkse Johannes de Heer zangavond. Aanvang is 19.30 uur. Het Hervormd kerkkoor verleent haar medewerking en ds. C. Hoek leidt de avond.

Hervormde vrouwengroep

9 maart 2020

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op D.V. 11 maart. De heer Eijkenaar uit Blijham houdt een lezing over uilen en weidevogels. Het belooft een leerzame middag te worden.

Daarna volgt op D.V. 8 april de paaswijding. We volgen dan een liturgie van schriftlezingen, meditaties, gedichten en samenzang. We verwachten alle leden op deze beide middagen.

Bezoek classispredikant ds. J. Hommes

9 maart 2020

De classispredikant bezoekt Onderdendam op dinsdagavond 3 maart en Bedum op dinsdagavond 10 maart.

Belijdeniscatechisatie

9 maart 2020

Iedere maandagavond is er om 21.00 uur belijdeniscatechisatie. Lennard Baukelien, Femmy, Wilco en Sabine nemen vanuit onze gemeenten deel aan de belijdeniscatechisatie. De predikant voert momenteel met de catechisanten persoonlijke gesprekken over het doen van belijdenis. De belijdenisdienst staat gepland voor D.V. 5 april.

Catechisaties

9 maart 2020

Maandag 9 maart zijn er geen catechisaties vanwege biddag op woensdag 11 maart. Op 16 maart vinden de laatste catechisaties van dit seizoen plaats. Op maandag 23 maart vindt de slotavond plaats. We gaan met elkaar bowlen in Kardinge.

Bijbelkring

9 maart 2020

Op de bijeenkomst van 27 februari rondden we het boekje 'David beter begrijpen' af. We hebben dan alle hoofdstukken besproken. Het was leerzaam om het bewogen leven van David (opnieuw) te leren kennen. Maar waar het ons vooral om te doen was, was de God van David. Deze God wil ook onze God zijn en ons leven leiden.

We hebben nog twee bijeenkomsten in de agenda staan en wel op 19 maart en 16 april. Op 27 februari bespreken we hoe we de twee laatste bijeenkomsten van het seizoen zullen invullen.

Stamppottenbuffet

3 februari 2020

Komt u/ kom jij ook eten op 28 februari?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 28 februari.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50. Er worden op deze avond ook lootjes verkocht, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit ook voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen en willen leveren.

Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 21 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 28 februari!

Irma van den Bergh-Schipper (Herv. Gem. Onderdendam) en Piety Schipper-Veenland (Herv. Gem. Bedum).

Nieuwjaarsgroet van de 10R-club

3 februari 2020

De tienerclub wenst u en jou een:
Voorspoedig Nieuwjaar!

Hervormde vrouwengroep

3 februari 2020

We hebben een fijne middag gehad op 15 januari. Laila Koopal van Frans Koopal haarwerken heeft ons heel veel laten zien en verteld over haarstukjes e.d. Wat de mogelijkheden zijn voor als je haar uitvalt wegens ziekte of iets anders. Onze volgende bijeenkomst staat gepland op D.V. 12 februari 2020. Ds. Hoek komt dan op de vrouwengroep. Het onderwerp is op moment van schrijven nog niet bekend. Dat blijft dus nog een verrassing. Het bestuur hoopt dat alle leden dan weer aanwezig zijn. Zullen we zeggen, tot ziens op 12 februari.

Het bestuur

Bezoek classispredikant

3 februari 2020

De classispredikant ds. J. Hommes zal in het kader van zijn werk ook onze gemeenten bezoeken. In de kerkorde staat het volgende: “De classispredikant bezoekt in de classis elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld in de regel eenmaal per vier jaar, met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten”. Het bezoek van de classispredikant vervangt de visitatie zoals dat voorheen gebruikelijk was. Het doel van dit bezoek is eigenlijk hetzelfde. Er is een stukje meeleven vanuit de kerk met de plaatselijke gemeenten. De classispredikant bezoekt Onderdendam op dinsdagavond 3 maart en Bedum op dinsdagavond 10 maart. Voor meer info verwijs ik u door naar uw scriba.

Bijbelkring

3 februari 2020

De bijbelkring komt samen op D.V. 23 januari en op 13 februari. We houden ons bezig met David. Er is veel ruimte voor gesprek en het delen van geloofservaringen en -vragen. Welkom om 20.00 uur in de Walfriduskerk. De overige data van de Bijbelkring zijn: 23 januari, 13 februari, 27 februari, 19 maart en 16 april.

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »