Nieuws A.D. 2020

Dienst met aandacht voor jonge mensen op 17 mei

9 maart 2020

Op 17 mei is er een dienst met aandacht voor de jonge mensen. De muziekgroep Solace zal meewerken en ds. C. Hoek zal voorgaan. Er zal ook een groep jongeren zijn van C.P.J. (Chr. Plattelands Jongeren). Na de dienst is er koffie en zullen de jongeren nog napraten over de preek.

Johannes de Heer - zangavond

9 maart 2020

Op 20 maart is er weer de jaarlijkse Johannes de Heer zangavond. Aanvang is 19.30 uur. Het Hervormd kerkkoor verleent haar medewerking en ds. C. Hoek leidt de avond.

Hervormde vrouwengroep

9 maart 2020

Onze eerstvolgende bijeenkomst is op D.V. 11 maart. De heer Eijkenaar uit Blijham houdt een lezing over uilen en weidevogels. Het belooft een leerzame middag te worden.

Daarna volgt op D.V. 8 april de paaswijding. We volgen dan een liturgie van schriftlezingen, meditaties, gedichten en samenzang. We verwachten alle leden op deze beide middagen.

Bezoek classispredikant ds. J. Hommes

9 maart 2020

De classispredikant bezoekt Onderdendam op dinsdagavond 3 maart en Bedum op dinsdagavond 10 maart.

Belijdeniscatechisatie

9 maart 2020

Iedere maandagavond is er om 21.00 uur belijdeniscatechisatie. Lennard Baukelien, Femmy, Wilco en Sabine nemen vanuit onze gemeenten deel aan de belijdeniscatechisatie. De predikant voert momenteel met de catechisanten persoonlijke gesprekken over het doen van belijdenis. De belijdenisdienst staat gepland voor D.V. 5 april.

Catechisaties

9 maart 2020

Maandag 9 maart zijn er geen catechisaties vanwege biddag op woensdag 11 maart. Op 16 maart vinden de laatste catechisaties van dit seizoen plaats. Op maandag 23 maart vindt de slotavond plaats. We gaan met elkaar bowlen in Kardinge.

Bijbelkring

9 maart 2020

Op de bijeenkomst van 27 februari rondden we het boekje 'David beter begrijpen' af. We hebben dan alle hoofdstukken besproken. Het was leerzaam om het bewogen leven van David (opnieuw) te leren kennen. Maar waar het ons vooral om te doen was, was de God van David. Deze God wil ook onze God zijn en ons leven leiden.

We hebben nog twee bijeenkomsten in de agenda staan en wel op 19 maart en 16 april. Op 27 februari bespreken we hoe we de twee laatste bijeenkomsten van het seizoen zullen invullen.

Stamppottenbuffet

3 februari 2020

Komt u/ kom jij ook eten op 28 februari?

De 10R-club van de Hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam organiseert een stamppottenbuffet in de Walfriduskerk in Bedum.

U/jij bent van harte welkom om gezellig te komen eten op vrijdag 28 februari.

Er zijn verschillende soorten stamppot en natuurlijk een toetje. De deuren gaan om 17.45 uur open. Tussen 18.00 uur en 20.00 uur kunt u bij ons komen eten. De maaltijd kost voor een volwassene € 5,- en voor kinderen van de basisschool € 2,50. Er worden op deze avond ook lootjes verkocht, waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Lijkt het u leuk om bij ons te eten maar heeft u geen vervoer, dan kunnen wij dit ook voor u regelen!

Verder zijn we nog op zoek naar mensen die willen koken en een pan stamppot (soort graag in overleg) aan kunnen en willen leveren.

Wij willen graag weten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. Graag voor 21 februari a.s. aanmelden bij één van de onderstaande personen.

Graag tot ziens op 28 februari!

Irma van den Bergh-Schipper (Herv. Gem. Onderdendam) en Piety Schipper-Veenland (Herv. Gem. Bedum).

Nieuwjaarsgroet van de 10R-club

3 februari 2020

De tienerclub wenst u en jou een:
Voorspoedig Nieuwjaar!

Hervormde vrouwengroep

3 februari 2020

We hebben een fijne middag gehad op 15 januari. Laila Koopal van Frans Koopal haarwerken heeft ons heel veel laten zien en verteld over haarstukjes e.d. Wat de mogelijkheden zijn voor als je haar uitvalt wegens ziekte of iets anders. Onze volgende bijeenkomst staat gepland op D.V. 12 februari 2020. Ds. Hoek komt dan op de vrouwengroep. Het onderwerp is op moment van schrijven nog niet bekend. Dat blijft dus nog een verrassing. Het bestuur hoopt dat alle leden dan weer aanwezig zijn. Zullen we zeggen, tot ziens op 12 februari.

Het bestuur

Bezoek classispredikant

3 februari 2020

De classispredikant ds. J. Hommes zal in het kader van zijn werk ook onze gemeenten bezoeken. In de kerkorde staat het volgende: “De classispredikant bezoekt in de classis elke gemeente, elke predikant en elke kerkelijk werker die in het ambt of in de bediening is gesteld in de regel eenmaal per vier jaar, met het oog op het geestelijk leven van de gemeente, de wijze waarop zij gehoor geeft aan haar roeping, en de vervulling van ambten en diensten”. Het bezoek van de classispredikant vervangt de visitatie zoals dat voorheen gebruikelijk was. Het doel van dit bezoek is eigenlijk hetzelfde. Er is een stukje meeleven vanuit de kerk met de plaatselijke gemeenten. De classispredikant bezoekt Onderdendam op dinsdagavond 3 maart en Bedum op dinsdagavond 10 maart. Voor meer info verwijs ik u door naar uw scriba.

Bijbelkring

3 februari 2020

De bijbelkring komt samen op D.V. 23 januari en op 13 februari. We houden ons bezig met David. Er is veel ruimte voor gesprek en het delen van geloofservaringen en -vragen. Welkom om 20.00 uur in de Walfriduskerk. De overige data van de Bijbelkring zijn: 23 januari, 13 februari, 27 februari, 19 maart en 16 april.

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »