Nieuws A.D. 2019

Koningsdag

15 april 2019

Op 27 april a.s. hopen we in Nederland weer Koningsdag te vieren. Ook in Bedum en met mooi weer ook in en rond de Walfriduskerk. De kerk is dan open van 10.00 uur tot 17.00 uur. We hebben tot nu toe ieder jaar weer iets anders georganiseerd en met succes kan ik wel zeggen.

Voor dit jaar zijn al enkele ideeën aangedragen die mogelijk wel georganiseerd kunnen worden.
Verkoop van koffie, thee en frisdrank met eigen gebakken cake of koek; snert of andere soep; pannenkoeken, broodjes knakworst. Maar ook zelfgemaakt hobbymateriaal: kaarten, brei- en borduur- werkjes, sieraden e.d. of bv. zelf gekweekte planten en/of stekjes. Een presentatie houden of iets laten zien waar u goed in bent of wat een ander kan doen.
Andere ideeën zijn nog welkom. Zo zijn er nog een paar spellen in de kerk zoals blikgooien, knikkerspel en spellen om je stressbestendigheid te testen.

De kerk is ook toegankelijk voor mensen die alleen maar rond willen kijken of de toren willen beklimmen. Daarvoor zijn constant twee rondleiders aanwezig. Er wordt continu een film vertoont over de dingen die in de Hervormde gemeente plaatsvinden en een diapresentatie over de historie van het kerkgebouw. En we hangen de vlag weer uit.

Daarom doen we hierbij een oproep aan iedereen die een idee heeft en dat ook wil uitvoeren om dat te melden bij ondergetekende. Ik zal die dag voorbereiden en in overleg met de rondleiders indelen. Verzin iets leuks dat past bij die dag en dat bij slecht weer ook binnen in de kerk past en daar waardig is. Bij dat laatste willen we de kerkzaal waar de diensten plaatsvinden, die dag niet veranderen in een rovershol. Alle opbrengsten zijn voor de gemeente. De kerk heeft geen potten en pannen wel kopjes en één elektrische kookplaat voor twee pannen.

A. Goverts

Hemelvaartsdag 30 mei 2019

15 april 2019

Een goede traditie mag je in ere houden aldus vele gemeenteleden. Daarom organiseren wij op donderdag 30 mei 2019, Hemelvaartsdag, weer de gezamenlijke gemeentedag voor de HG Bedum en de HG Onderdendam. Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld voor gemeenteleden van alle leeftijden, maar ook voor onze gasten op deze dag.

Het programma van deze gemeentedag is:

  • Kerkdienst: gezamenlijke kerkdienst om 09.30 uur in Onderdendam
  • Koffiedrinken: bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 in Onderdendam
  • Fietspuzzeltocht: vanaf ongeveer 12 uur met zelf meegenomen lunch
  • Barbecue: bij familie Veenland vanaf ca. 16.00 uur.

U kunt zich opgeven bij één van de leden van de voorbereidingscommissie. Dit kan vanzelfsprekend ook voor een gedeelte van het programma. Opgave graag uiterlijk 26 mei in verband met de bestellingen voor de bbq. Wij vragen een bijdrage in de kosten van € 10,- voor volwassenen en € 5,- voor de kinderen van de basisschool. Wij hebben ook aan de kleine kinderen gedacht.

Met vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie,
Adrie van Vliet
Arnout Lok
Harm Jan Schipper

Ouderenreisje 7 september

15 april 2019

Mededeling van de diaconie: het ouderenreisje staat voorlopig gepland op 7 september.

Lijdenstijd

22 maart 2019

Zondag 3 maart is de lijdenstijd begonnen. De lijdenstijd begint op de zevende zondag voor Pasen. Deze zondagen worden de zeven lijdenszondagen genoemd.

In steeds meer gemeenten wordt er gesproken over de 'veertigdagentijd'. De veertigdagentijd begint op aswoensdag (dit jaar op woensdag 6 maart). In deze periode vallen zes zondagen. In de traditie van de lijdenstijd ligt het zwaartepunt op Goede Vrijdag en Pasen terwijl in de traditie van de veertigdagentijd de hele stille week met vooral een viering op Witte Donderdag (Avondmaal) veel aandacht krijgt. Op het eerste gezicht lijkt het om hetzelfde te gaan met enkel een verschil in naam.

Toch liggen er diepere verschillen. In de lijdenstijd is er vooral aandacht voor het kruislijden van Christus en de betekenis daarvan: de verzoening door voldoening. Jezus die voor ons stierf omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Zeven weken lang neemt de gemeente als het ware plaats aan de voet van het kruis. Vroeger kwam het meer dan eens voor dat op deze zeven zondagen de zeven kruiswoorden werden bepreekt. Het is vanaf het begin van mijn predikantschap mijn gewoonte om in ieder geval op goede vrijdag een kruiswoord te bepreken.

In de veertigdagentijd worden er andere accenten gelegd. Het gaat niet zozeer om het lijden van Jezus als wel om een periode ter voorbereiding op Pasen. Het accent ligt dan op de verhalen waar al iets van Pasen doorschemert, iets van de bevrijding uit de nacht van de duisternis en de dood.

Dit accent wordt in de lijdenstijd meer bewaard voor het paasfeest zelf en de periode daarna. Het evangelie is te rijk om in één liturgisch schema te passen en daarom gaat het hier niet om ‘goed’ of 'fout'.

Toch heb ik een voorkeur voor de lijdenstijd omdat ik van mening ben dat we geneigd kunnen zijn om het smartelijke lijden van Jezus te vermijden. De lijdenstijd vraagt onze aandacht voor dit grote werk van Jezus. Veel mensen spreken liever niet meer over zonde en genade en over het verzoenend lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Jezus als Overwinnaar moet dan alle aandacht krijgen. Maar het één is niet verkrijgbaar zonder het ander. In de lijdenstijd gaat het om de duizelingwekkende diepte van zonde en schuld en dat God zelf daar in Zijn Zoon ook duizelingwekkend diep voor moest afdalen om dat op te ruimen. En is dat niet heel actueel? We zien toch wat de mens van het leven maakt? Maken wij er niet een puinhoop van in deze wereld? God neemt ons serieus. Al onze daden. En als wij er een puinhoop van maken, dan kijkt God daar niet van weg, maar komt Hij daar midden in. Dat is wat het kruis laat zien. Jezus in onze nood en dood.
Jezus is het Lam dat de zonde der wereld wegneemt.

Hervormde vrouwengroep

22 maart 2019

Onze volgende bijeenkomst van D.V. 27 maart is verschoven naar D.V. woensdag 3 april 2019. Door een misverstand was niet de juiste datum afgesproken.

De heer Ben Grit zal ons iets laten zien van zijn project in Roemenië. In 2017 hebben ze daar 8 nieuwe huisjes neergezet en 2 huisjes hebben een nieuw dak gekregen. Ook wordt er kleding bezorgd bij Roma gezinnen. We zijn erg benieuwd wat de familie Grit daar nog meer doet.

Dan is het al weer Paastijd. Op D.V. 17 april hopen we dan samen het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus te gedenken. Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »