Nieuws A.D. 2022

Hervormde vrouwengroep

8 november 2022

Op 16 november hebben we onze volgende bijeenkomst. De heer Reiffers uit Winneweer komt ons van alles vertellen over suikers. We verwachten een interessante middag te hebben.

Het bestuur

Startzondag

17 september 2022

Zondag 25 september is de startzondag van Bedum en Onderdendam. We hopen en bidden, dat we als gemeenten een mooie invulling mogen geven aan deze zondag. We bespreken in de kerkenraden hoe we één en ander vorm willen geven. Zowel wat betreft de dienst en natuurlijk na de dienst. Het belangrijkste blijft, dat we samen de verbondenheid met elkaar en met God zullen ervaren.

E. Cadée

Startzondag / collecte t.b.v. “De Vliegende Speeldoos”

17 september 2022

De Vliegende Speeldoos is een theatergezelschap die kinderen op een bijzondere manier kennis wil laten maken met een verhaal uit de bijbel door middel van een musical.

In Bedum zullen zij op D.V. 28 januari 2023, samen met alle kinderen van de Gereformeerde kerk, Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Hervormde gemeente, een musical uitvoeren over Jona.

De Vliegende Speeldoos doet dit in samenwerking met Kerk in Actie; een zendingsorganisatie die werkt vanuit de PKN.
De Vliegende Speeldoos komt kosteloos naar Bedum als het geld, wat nodig is om de musical uit te voeren, gedoneerd wordt aan een doel welke gekozen kan worden bij Kerk in Actie.

De gezamenlijke gemeenten hebben gekozen voor het doel: ‘Kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren’, dit is een project van Jong Protestant.

Op de startzondag zal er gecollecteerd worden voor dit doel! In de komende tijd willen wij u verder informeren over dit mooie en bijzondere project.

Gerdine Dalmolen en Josienke Medema

Hervormde vrouwengroep

17 september 2022

Op D.V. 14 september a.s. starten we het seizoen 2022/2023. We houden dan onze jaarvergadering. Eerst komen de vaste punten aan de orde en na de pauze zal Bert Riepma ons een film laten zien.

De volgende bijeenkomst zal zijn op D.V. 19 oktober. We vieren dan het 75-jarig bestaan van de Hervormde Vrouwengroep.

Het bestuur

75 jaar Hervormde Vrouwengroep

17 september 2022

Waar blijft de tijd!!!
Op 20 oktober 1947 is de Hervormde Vrouwengroep opgericht. Ds. Siccama, die in die jaren Hervormd predikant is in Bedum, neemt samen met zijn vrouw, het initiatief om een groep van vrouwen te vormen, die dienstbaar is aan de samenleving in Bedum. Een groep die als zusters aandacht moet hebben voor de mensen die het moeilijk hebben.

Ze noemden het: "De Hervormde Zusterkring".
Het is vlak na de tweede wereldoorlog en er is gebrek aan van alles en nog wat. Op de zusterkring wordt naast gebed en bijbeloverdenking veel aandacht besteed aan het breien en maken van kleren voor de allerarmsten in Bedum. Er waren veel grote gezinnen, daarom is de geboden hulp een uitkomst voor velen. De zusterkring komt iedere week samen in de kerk, want er is veel werk te doen. Na verloop van jaren is de hulp die geboden wordt aan de armen niet meer zo noodzakelijk. Daarom komen de zusters in het vervolg om de veertien dagen samen. Wel blijven ze productief met hun handen. Allerlei mooie dingen worden gemaakt, maar ook gewone kleding, zoals sokken en truien worden gebreid. Nu wordt het niet meer naar de allerarmsten gebracht. Nee, een keer per jaar, in de herfst organiseren zij een verkoopmiddag/avond in de kerk. Naast de verkoop van de gemaakte spullen kun je op die dag meedoen aan allerlei spelletjes. Vooral het knikkerspel en het rad van avontuur zullen de meesten van ons zich nog wel herinneren. De opbrengst van de verkoopdag gaat naar de kerkvoogdij. Hiermee kan de kerkvoogdij de aankleding van de zalen bekostigen.

In 1981 wordt de naam van "Zusterkring" gewijzigd. Dit wordt gedaan omdat de bijeenkomsten er nu totaal anders uitzien (er wordt geen handarbeid meer gedaan). De zusterkring heet voortaan Hervormde Vrouwengroep.

Voor de bijeenkomsten worden sprekers gevraagd en af en toe een film vertoond. Het zijn mooie, boeiende en ook leerzame bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden nu éénmaal per maand gehouden. Hoogtepunten die genoemd moeten worden zijn de kerst- en paasmiddagen. Niet alleen de vrouwen van de vrouwengroep komen dan samen. Alle mensen die belangstelling hebben zijn welkom op deze middagen. Er wordt door de leden een kerst- of paasliturgie gebracht met schriftlezing, meditatie, declamatie, zang en een spannend verhaal. Het zingen wordt begeleid door organist Eddy van Olm. Omdat het prachtige middagen zijn, is er veel belangstelling voor. Een traditie, die we tot vreugde van velen, zeker door zullen zetten.

Op woensdag 19 oktober 2022 vieren de vrouwen van de Hervormde Vrouwengroep dat zij na al die jaren nog steeds bestaan. Een reden om God te danken voor al het goede dat Hij door de jaren heen door middel van de vrouwengroep heeft gegeven.

Opening winterwerk

17 september 2022

Als opening van het winterwerk werd er voorheen een speurtocht georganiseerd met een gezellige afsluiting ergens op locatie. Dat hebben we echt jaren gedaan, was altijd heel gezellig inclusief zelfs de spooktochten, lekker spannend! Voor dit jaar hebben we iets anders georganiseerd voor jong en oud.

Iedereen is vrijdagavond 7 oktober 2022 van harte welkom in dorpshuis Zijlvesterhoek te Onderdendam. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie/thee/fris en om 20.00 uur starten we met het programma.

Maar wat gaan we dan doen?
Voor degene die het iets rustiger aan willen doen die avond, zijn er gezelschapsspelen. Er is ook een bijbelquiz die we met elkaar spelen en waarmee leuke prijsjes te winnen zijn.
Er zijn er ook vast die iets meer actie willen, dat kan, want deze avond is de gymzaal het toneel van lasergamen. In groepjes elkaar wegspelen en de stand wordt ook nog echt bijgehouden via de laptop. Tussendoor is er tijd voor een gezelschapsspel of even lekker bijkletsen.

Kortom, een gezellige avond om samen het winterwerk in de gemeente Onderdendam en Bedum te beginnen.

Komt u, kom jij, komen jullie ook?

Organisatie van deze avond,
Carla en Irma van den Bergh

Kindernevendienst

8 juli 2022

We zijn blij dat we vanaf januari 2022 de kindernevendienst weer konden opstarten na een periode van corona. De kinderen kwamen trouw naar de kindernevendienst en daar zijn we dankbaar voor. Zaterdag 2 juli hebben we ons jaarlijkse uitje gehad. Dit jaar gingen we naar attractiepark “Duinen Zathe” in Appelscha. Het was mooi weer en de kinderen hebben genoten.

Zondag 10 juli nemen Aline van Wageningen en Tabitha Bom afscheid van de kindernevendienst. Na de zomervakantie gaan zij allebei naar het voortgezet onderwijs. In de ochtenddienst van zondag 10 juli zullen we van hen afscheid nemen en zullen zij zelf ook een bijdrage leveren aan de dienst.

De kindernevendienst heeft na de afscheidsdienst vakantie van zondag 17 juli t/m zondag 28 augustus. De kindernevendienst begint weer op zondag 4 september met de jongste groep.

Namens de leiding van de Knd, Jeanette Hilboezen

Beroepingswerk

8 juli 2022

Zoals u weet, heeft de kerkenraad op advies van de beroepings- commissie een beroep uitgebracht op ds. A.W.J. Theunisse uit Beekbergen. Ds. Theunisse is op eerste Pinksterdag in Bedum voorgegaan in de avonddienst. De dinsdag die daarop volgde, heeft hij met zijn vrouw, kennis gemaakt met Bedum en Onderdendam, de kerkenraden en de gemeenteleden. Zij waren verrast door de gastvrijheid die zij mochten ondervinden en de open gesprekken die zij hadden met de gemeenteleden. Het was een warm ontvangst.

Ds. Theunisse heeft ons op donderdag 23 juni bericht gestuurd, dat hij voor een moeilijke keuze stond. Het was geen gemakkelijke afweging, om te kiezen tussen onze gemeenten en die van Zevenhuizen in Zuid-Holland. Uiteindelijk heeft hij voor Zevenhuizen gekozen, omdat daar de nood groter is en hij daar ook goed zal passen. Jammer dat hij voor onze gemeenten bedankte. We hadden gehoopt de vacature snel te kunnen vervullen. Dat is helaas niet gelukt.

De beroepingscommissie heeft inmiddels de draad weer opgepakt om te zoeken naar een nieuwe predikant. We hopen en bidden dat wij een predikant mogen vinden die onze gemeenten wil dienen.

Bert Riepma (voorzitter beroepingscommissie)

Jaarrekening Diaconie

8 juli 2022

Nadat de jaarrekening van de diaconie was opgemaakt, viel het ons op dat de collecte-opbrengsten hoger waren dan wij hadden verwacht. Voor het opstellen van de begroting was op een normaal jaar gerekend en niet op nog een coronajaar.

De diaconie verwachtte dan ook een lagere opbrengst dan begroot. Dit was niet het geval en daar willen wij ook via deze weg de gemeente hartelijk voor bedanken. Door corona viel ook een aantal activiteiten uit zoals b.v. het ouderen reisje. De diaconie heeft het afgelopen jaar dan ook met een positief resultaat afgesloten.

Nu is het niet de bedoeling van de diaconie om geld op te potten. Al de activiteiten weer organiseren zal dit jaar nog niet lukken, maar we willen dit jaar b.v. wel weer een ouderenreisje organiseren.

Mocht u de jaarrekening willen inzien dan kan dit. Zou u dan contact op willen nemen met de heer L. Huisman.

Namens de diaconie, L. Huisman

Gemeentedag hemelvaartsdag

16 mei 2022

Op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, hopen wij na enkele jaren van afwezigheid weer een gezamenlijke gemeentedag te organiseren met een fietstocht en barbecue.

We beginnen de dag om half tien met een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk in Onderdendam. Aansluitend drinken we een kopje koffie bij Matthijs en Nienke Veenland, Rodewold 11 Onderdendam.

Van hieruit vertrekken we voor de fietspuzzeltocht rond twaalf uur (gelieve zelf een lunchpakketje mee te nemen).

Na afloop van de fietstocht omstreeks vier uur steken wij de barbecue aan, om onder het genot van een hapje en een drankje bij te kletsen. De kosten voor volwassenen zijn 10 euro, voor kinderen 5 euro. U dient zelf uw bord en bestek mee te nemen.

U kunt zich opgeven tot en met zondag 22 mei bij Froukje Smit en Jolanda Twilhaar.

Terugblik Vakantiebijbelweek (video)

8 mei 2022
Bekijk de video

Oekraïene

2 april 2022

Ingekomen stuk vanuit het 5-kerkenoverleg:

Het is nu al meer dan een maand geleden dat de oorlog in Oekraïne is uitgebroken. Wij, Jaap en Gery Karssies, hebben veel contact met onze broeders en zusters in Novovolynsk, een stad ca 80 km ten noorden van Lviv. Dit contact is ca 15 jaar geleden ontstaan omdat onze schoondochter daar vandaan komt. Inmiddels is Jaap penningmeester van stichting Dobre Destiny (Goede Bestemming). Stichting Dobre Destiny geeft steun aan de plaatselijke kerk in Novovolynsk de Kovchek-kerk (De Ark-kerk). Inmiddels is het zo dat er in de Kovcheg-kerk in Novovolynsk honderden vluchtelingen worden opgevangen. Vaak zijn dat christenen uit het oosten en zuiden van het land, maar ook niet christenen worden opgevangen. Dit kost uiteraard veel geld want al deze mensen moeten een warm onderkomen hebben en voldoende eten. Wat is het dan mooi om te zien dat vanuit de Martyria-kerk zo ruimhartig is gegeven. We hebben alleen al uit Bedum en omgeving ruim € 3.300,- mogen ontvangen en er komen nog dagelijks giften binnen. Van dit geld en de andere giften die we uit het hele land mogen ontvangen hebben we onder meer eten en drinken gekocht. Verder kon een generator worden aangeschaft evenals pelletskorrels voor het verwarmen van de kerk waar de vluchtelingen zijn en voor de oven van de bakkerij.

Helaas ziet het er nog niet naar uit dat de oorlog snel zal zijn afgelopen zodat de hulp voorlopig nog door moet gaan. Dat betekent dat er nog veel geld moet worden opgehaald om de mensen in Oekraïne te kunnen helpen.

Als u de mensen in Oekraïne financieel wilt steunen dan kunt u uw gift overmaken op IBAN: NL61INGB0660893290 t.n.v. stichting Dobre Destiny te Bedum met als omschrijving vluchtelingenhulp. Zie ook www.dobredestiny.com.

Uw gift is ANBI aftrekbaar voor de belasting.

Namens onze broeders en zusters in Oekraïne hartelijk bedankt.
Jaap en Gery Karssies

Hervormde vrouwengroep

2 april 2022

Op D.V. 13 april komen we bijeen om de paaswijding te houden. We hebben dan een liturgie van meditaties, gedichten en schriftlezingen.

Op 11 mei is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. We hopen het volgende seizoen met meer personen te kunnen starten. Dames meldt u aan. Kom gerust eens kijken, dan ervaart u wat we doen en wie we zijn.

Graag tot ziens, het bestuur

Nieuws van de kindernevendienst

2 april 2022

We hebben de kindernevendienst vanaf januari weer opgestart en we zijn blij en dankbaar dat dit weer mogelijk is. We hebben een nieuw spaardoel van ons zendingsbusje en we mogen na twee jaar weer een paasontbijt organiseren. Hieronder leest u hier meer over.

Zendingsbusje

Bij de kindernevendienst hebben we al jaren een zendingsbusje. Deze gaat iedere week rond bij de kinderen en we hebben met de opbrengst van dit geld diverse doelen gesteund. We hebben voor de komende periode een nieuw spaardoel. We willen graag de familie Vogelaar steunen die door de GZB sinds 2018 is uitgezonden naar Indonesië. Via zendingsmaatje.nl kunnen wij dit gezin financieel steunen. We hopen dat de kinderen van de kindernevendienst iedere week geld/collectebonnen meenemen voor dit goede doel.

Paasontbijt zondag 17 april

De leiding van de kindernevendienst is blij dat er dit jaar weer een paasontbijt in de kerk georganiseerd kan worden.
U bent van harte uitgenodigd om, samen met de ouders en kinderen van de kindernevendienst, op zondag 17 april te ontbijten in de kerk. We beginnen om 08.30 uur. Aansluitend is er een kerkdienst. Op deze zondag is er geen kindernevendienst, maar blijven de kinderen bij hun ouders in de kerk zitten.
U kunt zich opgeven bij de leiding van de kindernevendienst.

Opbrengst Actie Kerkbalans

2 april 2022

Alle toezeggingen van Kerkbalans zijn verwerkt, zodat wij graag het resultaat van Actie Kerkbalans 2022 met u willen delen.

Wij zijn heel blij en dankbaar met een stand van ruim € 59.000 aan toezeggingen. Daarmee is het begrote bedrag van € 60.000 bijna behaald. Als we, net als in voorgaande jaren, ook weer niet- toegezegde bijdragen mogen ontvangen (b.v. van niet-leden), dan zouden we misschien zelfs op het gehoopte bedrag van € 63.845 kunnen uitkomen. Dat zou prachtig zijn, want dan zou zelfs het begrote tekort van € 3.845 zijn weggewerkt. Hartelijk dank aan alle gevers/geefsters en speciale dank aan alle contactpersonen die door weer en wind ervoor gezorgd hebben dat de Kerkbalansenveloppen weer gebracht en gehaald zijn. Door uw financiële bijdragen mag het werk in onze gemeente onder Gods Zegen doorgaan.

Met hartelijke groet, namens het college van kerkrentmeesters,
J. Hilboezen, voorzitter en Joh. de Vries, secretaris

Diaconaat

2 april 2022

In de afgelopen periode is er o.a. gecollecteerd voor wereld- diaconaat en voor Oekraïne. De collecte voor Oekraïne heeft € 884 opgebracht en er is via de bank nog € 105 binnengekomen. De diaconie heeft het aangevuld en een bedrag van € 1.200 overgemaakt. Iedereen hartelijk bedankt hiervoor.

Afscheidsavond ds./fam. Hoek voor de gemeente 1 april 18.30 uur

21 maart 2022

U kunt zich opgeven bij:

Hervormde gemeente Bedum
Piety Schipper
Klarie Bats
Wil Tuininga
Hervormde gemeente Onderdendam
Aartje van Ginkel
Arnout Lok

Afscheid dominee Hoek

11 februari 2022

Het afscheid van dominee Hoek staat gepland in de dienst op zondag 10 april om 14.30 uur terwijl de verhuizing zal plaatsvinden op 12 en 13 april.

Vrijdagavond 1 april is er een afscheidsavond voor de gemeente.

Nieuwe ambtsdragers

11 februari 2022

Op zondag 6 februari namen we afscheid van de aftredende ambtsdragers: ouderling Aike Smit en diaken Peter Blokzijl. In deze dienst werd Pia Bouma bevestigd tot ouderling en Leon Huisman tot diaken. Ook werden de volgende ambtsdragers herbevestigd: ouderling Piety Schipper, ouderlingkerk- rentmeesters Johannes de Vries en Arnold van Wageningen en diaken Petra Veenland.

Avondmaal

11 februari 2022

Op zondag 6 maart wordt het Heilig Avondmaal bediend in het midden van de gemeente. Nieuw deze zondag is dat mensen die ’s morgens niet hebben kunnen aangaan in de dankzeggingsdienst om 19.00 uur alsnog (kort) de gelegenheid krijgen om het avondmaal te vieren. De dankzeggingsdienst is evenals de morgendienst een gezamenlijke dienst.

Bijzondere diensten

11 februari 2022

In de komende periode zijn er een paar bijzondere diensten. Ik noem de bevestigingsdienst op 6 februari waarin nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. De doopdienst op 13 februari om 14.30 uur in de Walfriduskerk. De avondmaalszondag op 6 maart. Denkt u ook aan de bidstond die op biddag (woensdag 9 maart) om 19.30 uur gehouden wordt? Op 27 maart staat een kerk- en schooldienst gepland, maar of dat door kan gaan, is afhankelijke van de ontwikkelingen rond corona.

Catechisaties

11 februari 2022

Op dit moment worden de catechisaties weer op maandagavond in de kerk gehouden. In de regel is er op iedere maandagavond catechisatie. Er is geen catechisatie op 21 februari vanwege de voorjaarsvakantie. Ook is er op 7 maart geen catechisatie vanwege de dienst op biddag 9 maart. 28 maart zijn de laatste catechisaties van dit seizoen. Afhankelijk van de mogelijkheden (corona) gaan we kijken of we weer kunnen gaan bowlen in Kardinge.

Kerkdiensten met publiek vanaf 30 januari

21 januari 2022

Beste gemeenteleden,

Afgelopen dinsdagavond (18 jan.) zijn we als coronamoderamen bij elkaar geweest naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen.

Het CIO en de PKN heeft een nieuw advies gegeven wat meer mogelijkheden geeft aan kerkdiensten met publiek.

Van deze mogelijkheden willen we gebruiken door per zondag 30 januari aanstaande weer mensen in de erediensten toe te laten. Voorwaarde is dat de maatregelen op de persconferentie van 25 januari niet worden verzwaard.

De gebruikelijke maatregelen, 1,5 meter afstand, handen desinfecteren, gebruik mondkapje bij verplaatsingen, blijven van kracht.

Volkskerstzang - 'Wees niet bang'

21 december 2021

'Wees niet bang' is het thema van de Volkskerstzang, die dit jaar uitgezonden zal worden op vrijdag 24 december 2021, om 19.00 uur.

De Volkskerstzang is te volgen via de kanalen die te vinden zijn op de websites van de kerken in Bedum.

Medewerking wordt verleend door: dhr. Alje Tillema van de RK-kerk, zangeres mw. Ilse Schuit en organist dhr. Henk Oosta.

De Volkskerstzang is een gezamenlijk initiatief van 4 kerken in Bedum.

Wij wensen u: Gezegende Kerstdagen!

Coronamaatregelen

20 december 2021

Beste gemeenteleden,

We zijn vanmorgen (20 dec.) als ‘coronamoderamen’ bij elkaar geweest naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen zaterdagavond. In deze persconferentie is een landelijke lockdown afgekondigd. Alles moet dicht, behalve de essentiële winkels zoals supermarkten en drogisterijen. Het interkerkelijk contact in overheidszaken, waar ook de PKN bij aangesloten is, adviseert de kerken om alleen digitale diensten te beleggen. Slechts in hoge uitzonderingen zouden gemeenteleden mogen worden uitgenodigd om de diensten fysiek bij te wonen.

We hebben vanmorgen dit advies gewogen in het coronamoderamen. Het coronamoderamen is van mening dat we dit advies moeten overnemen. Een lockdown heeft geen zin als groeperingen in de samenleving zich er niet aan gaan houden. Als we willen voorkomen dat de omikronvariant zich heel snel gaat verspreiden, moet iedereen meewerken. De scholen gaan dicht. Mensen mogen amper bij elkaar op bezoek. En ook de kerken moeten hun steentje bijdragen.

Natuurlijk is het best ingrijpend om met kerst niet (als gezin) naar de kerk te kunnen. Maar de deskundigen zijn van mening dat deze forse maatregelen nu nodig zijn. Hopelijk voorkomen we daar straks hoge besmettingsaantallen en overstromende ziekenhuizen mee.

We hopen en bidden dat het mee gaat vallen met de omikronvariant. Misschien dat deze variant zich wel sneller verspreid, maar wel minder ziekmakend is. Echter, nu is dat nog niet bekend en moet men van verschillende (zorgbarende) scenario’s uitgaan.

Nogmaals; het is niet leuk. Voor niemand niet. Gelukkig kunnen wij op digitale wijze diensten verzorgen. We gaan ons best doen om dat zo goed mogelijk te doen. We hopen en bidden dat het niet te lang zal gaan duren en dat we over korte tijd toch weer (misschien beperkt) naar de kerk kunnen.

Voor wat betreft de middagdiensten hebben we besloten dat deze weer om 19.00 uur gehouden gaan worden. Dat gaat komende zondag (tweede kerstdag) al in. De oudejaarsdienst wordt om 19.30 uur gehouden en uitgezonden.

We rekenen op uw begrip. Graag tot ziens via YouTube of Kerkomroep.

Namens het coronamoderamen, Ds. C. Hoek.

Commissie samenwerking Bedum-Onderdendam

21 december 2021

Mw. P. Schipper is lid van de commissie samenwerking Bedum en Onderdendam. Zij nam waar voor dhr. J. de Vries, die verhinderd was deze avond. De aanleiding voor het vormen van een commissie was het steeds moeizamer vervuld krijgen van de vacatures in de kerkenraden. De opdracht was: hoe kunnen we beide gemeenten efficiënter besturen met minder mensen.

De uitgangspunten voor de commissie waren:

  • gezamenlijk zo lang mogelijk een fulltime predikant behouden.
  • het in stand houden van de ochtenddienst in Bedum en de avonddienst in Onderdendam.
  • gezamenlijk met minder mensen de ambten vervullen in de kerkenraad.

De huidige situatie is zo, dat we door de week bijna alles gezamenlijk doen: catechisaties, kringwerk, tienerclub. Ook veel diensten doen we gezamenlijk, de Hemelvaartsdag, de startzondag, Bid- en Dankdag.

Om de samenwerking te bevorderen was er altijd 1 keer per jaar een gezamenlijke kerkenraadsvergadering. In het seizoen 2021- 2022 is het de bedoeling om 4 keer gezamenlijk te vergaderen. Ook de colleges van ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters vergaderen dan gezamenlijk met Onderdendam. Op deze manier hopen we dichter naar elkaar toe te groeien. Aan het eind van het seizoen zal er een evaluatie zijn. Doel van alles is dat we uiteindelijk één kerkenraad kunnen vormen. Hierbij kunnen wij gezamenlijk het beleid bepalen. Het geeft ook meer slagvaardigheid om de kerkenraad te voorzien van ambtsdragers. Daarnaast zijn er geen dubbele vergaderingen voor de predikant. Als de evaluatie positief is, dan kan wordt overwogen om alle kerkenraadsvergaderingen samen te houden. Door de corona- pandemie hebben we 1½ jaar alle kerkdiensten gezamenlijk gehouden. Beide kerkenraden hebben dit als positief ervaren.

Coronamaatregelen

18 december 2021

Beste mensen,
Zoals u uit de media kunt vernemen, zijn er momenteel grote zorgen over de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Vanavond is er om 1900 uur een persconferentie waarin waarschijnlijk een harde lockdown wordt aangekondigd.

Wat betekent dat voor de diensten?
Op dit moment kunnen wij daar nog niets over zeggen. Het zou kunnen dat de lockdown vannacht al ingaat, maar het zou ook kunnen dat de lockdown pas maandag ingaat. Ons advies is daarom om de persconferentie te volgen en vervolgens te handelen naar wat er in de persconferentie wordt gezegd. De diensten worden in ieder geval uitgezonden via YouTube. Wij vragen u te overwegen om morgen thuis te blijven en de diensten via YouTube te bekijken.

Maandag komt het coronamoderamen bij elkaar. Dan zullen we vaststellen hoe we het in Bedum en Onderdendam in de komende weken gaan doen. We zullen onze besluiten via de websites en Facebook kenbaar maken. Kijk daarom volgende week regelmatig op de websites of op de Facebookpagina.

Voor morgen alvast een gezegende zondag toegewenst.

Ds. C. Hoek

Kerkdienst zondagochtend 19 december 09.30 uur

18 december 2021

De dienst is live te volgen in beeld en geluid via YouTube en Kerkomroep.

Beroep uit Giessen

16 december 2021

Zoals u in de afgelopen weken hebt kunnen horen, heb ik het beroep dat uit Giessen op mij is uitgebracht, aangenomen. We zullen op 10 april afscheid van u nemen en twee weken later (24 april) zal ik bevestigd worden in Giessen. Ik heb dan 6 jaar in Bedum en Onderdendam mogen werken.

Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat ik het beroep uit Giessen zou aannemen en ik heb de beroepingscommissie aanvankelijk nadruk- kelijk geadviseerd om de pastorie in Bedum voorbij te rijden en verder te kijken. Joas en Ruben zitten nog maar kort op De Zaaier in Groningen en er is hier nog genoeg te doen. Maar de beroepingscommissie was vasthoudend. Ze waren ervan overtuigd dat de Here hen naar ons had geleid. Ze wilden toch een beroepsbrief komen brengen. Men vroeg ons vriendelijk of wij er oprecht over in gebed wilden gaan. Dat hebben we gedaan en gaandeweg de beslissingsperiode is de overtuiging bij ons alle vier gegroeid dat de Here ons naar Giessen roept. Dat betekent dat wij Bedum en Onderdendam moeten loslaten.

De eerste les die wij hebben geleerd, is dat de Here nog steeds roept en zijn weg door woord en bevestiging heen zichtbaar maakt. Dat is groot. Ik hoop dat u er ook zo in staat. Als u op kruispunten staat in uw leven of als er dingen gebeuren die u niet kunt plaatsen of waar u maar moeilijk mee uit de voeten kunt; weet dat de hemel open is en zoek het Aangezicht van onze God. Hij is erbij en Hij leidt zijn kinderen. Ook als er een beroep op u wordt gedaan om bijvoorbeeld ambtsdrager te worden in de kerkenraad. Niemand van ons is in zichzelf bekwaam, maar als de Here roept, wie zijn wij dan?

Laten we niet alleen op onszelf zien of op de omstandigheden van ons leven, maar vooral op Gods trouw en kracht. Nu wij het beroep onder Gods leiding hebben aangenomen, gaan wij ons voorbereiden op ons vertrek. Gelukkig hebben wij daar nog even de tijd voor. Ik ben blij dat ik het winterwerk kan afmaken en dat ik samen met de beide kerkenraden de vacaturetijd kan voorbereiden. Ook is het fijn dat Joas en Ruben groep 7 op De Zaaier kunnen afronden.

Ik ben dankbaar voor de tijd die achter ons ligt. Ik heb mij in beide gemeenten thuis gevoeld en de kansels van zowel Onderdendam als Bedum mocht ik graag beklimmen. De samenwerking met de beide kerkenraden was goed. Ik ben onder de indruk van de manier waarop de beide kerkenraden op rustige en verstandige wijze leidinggeven aan de gemeenten. Ik denk met veel genoegen terug aan het jeugdwerk; de catechisaties, de belijdeniscatechisanten, de vele pastorale contacten. Ik heb mij ingezet om de samenwerking tussen de verschillende kerken in Bedum te bevorderen. Ook heb ik mijn best gedaan om de samenwerking tussen de hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam te stimuleren. De beide gemeenten hebben een samenwerking van meer dan 70 jaar en inmiddels liggen er zoveel verbanden over en weer, op zondag en door de week, dat ik verwacht dat Bedum en Onderdendam in de toekomst steeds meer voor elkaar kunnen betekenen. Op het grondvlak is er tussen veel actieve leden verbondenheid ontstaan. De kerkenraden gaan vaker samen vergaderen om elkaar beter te leren kennen en elkaar over en weer bij te staan. Ook in de komende periode zal er samengewerkt moeten worden om op zoek te gaan naar een nieuwe voorganger voor Onderdendam en Bedum. Het is mijn gebed dat de Here daar spoedig in zal voorzien.

« Recentere nieuwsberichten | Oudere nieuwsberichten »