Vakantie Bijbel Week

Een andere manier waarop we het evangelie van Jezus Christus in het dorp bekend willen maken is de Vakantiebijbelweek. Samen met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) willen we deze bijbelweek in de herfstvakantie houden. Alle kinderen in Bedum in de leeftijd van de basisschool zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Vakantiebijbelweek 2016 - Bouwvakkers gezocht!

Bouwvakkers gezocht!
		Wie bouwt er mee?
		Zit je in groep 1 t/m 8 dan
		ben je van harte welkom!
		Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee!
		
		Wat doen we op de bouwplaats?
		Zingen, knutselen, toneel,
		bijbelverheel en nog veel meer leuks!
		
		Waar is de bouwplaats?
		In de Walfriduskerk, met de scheve toren in Bedum
		
		18, 19 en 20 oktober in de herfstvakantie

Joepie! Cool! Keigaaf!

Voor de groepen 1 t/m 8 is er in de herfstvakantie op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 oktober weer VakantieBijbelweek in de kerk met de scheve toren (Walfriduskerk)!

Het thema is: "De Bouwplaats" .

Wij beginnen om half 10 's ochtends en eindigen om half 12 (op de donderdag een uur later i.v.m. patat eten).

Rond het thema is er een erg leuk programma samengesteld. Er wordt gezongen met een muziekgroep en naar Bijbelverhalen geluisterd. Er worden mooie werkjes gemaakt en er zijn sketches van Daan en Danoontje. Dan zijn er nog spelletjes om de benen te strekken en tussendoor wordt een korte pauze gehouden.

Donderdagavond zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom voor de feestelijke afsluiting. Dit begint om half 7 's avonds.

Een aantal leden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt organiseren dit met veel plezier en al voor de negende keer! Hun doel is kinderen in aanraking te brengen met het Evangelie.

Voor meer informatie kunt u/jij contract opnemen met Lies Cadee of Hetty de Groot.

Vakantiebijbelweek 2016 -verslag

Verslag van de Vakantie Bijbelweek 2016 Op maandagmorgen 17 oktober werd de kerk versierd door een aantal jonge mensen en ook de vaste medewerkers waren present. Het is altijd een heel karwei om de kerk zo te maken, dat ook het thema "De Bouwplaats" tot uiting komt. Eén van de medewerkers bleek een talent te hebben om prachtige kartonnen bouwers te maken. Overal in de kerk waren ze te zien. Een schilder op de trap, een architect, een elektriciën, en ook de timmerman ontbrak niet. De jongelui hebben heel veel ballonnen opgeblazen en opgehangen en de muziekgroep installeerde alle apparatuur en na noeste arbeid was er een feestelijke aankleding van de kerk.

Met een gerust hart wachtten wij de dinsdag af. Nu ja, gerust hart? Alle medewerkers hebben toch een bepaalde gezonde spanning. Hoe zal het gaan? Komen er wel kinderen? Kunnen we ten diepste het Blijde evangelie zo vertellen, dat de kinderen er iets van meenemen?

We kunnen ons nog zo goed voorbereiden en alles doen om er fijne dagen van te maken, maar ten diepste beseffen wij, dat we afhankelijk zijn van Gods Zegen en nabijheid. En daarom beginnen we de dag eerst met een korte Bijbellezing en bidden we om de hulp en de kracht van God. We bidden of Hij ons Liefde wil geven voor de kinderen en voor elkaar.

Iedereen weet wat zijn of haar taak is en eigenlijk verloopt zo'n morgen gestroomlijnd. En ja, God bracht de kinderen bij ons. We mochten gemiddeld 68 kinderen per dag ontvangen. Het programma was opgebouwd rondom het thema "de bouwplaats". De liedjes zijn daarop afgestemd en de vertellingen en ook het knutselwerkje en de aangeleerde tekst.

We mochten de kinderen een tekst leren uit Hebr. 3, vers 4: Immers, ieder huis wordt door iemand gebouwd, maar Die dit alles gebouwd heeft, is God.
De kinderen waren dit jaar vrij jong. We hadden duidelijk te maken met een nieuwe generatie kinderen.

Dhr. B. Riepma was vanaf de 1e dag tot en met de laatste dag aanwezig om alles vast te leggen op de film. We hebben het pannenkoekenfestijn dit jaar veranderd in "patat met mayonaise". Het werd steeds moeilijker om genoeg mensen te vinden, die pannenkoeken wilden bakken en het is ook goed om af en toe een vernieuwing aan te brengen.

Dit jaar heeft de supermarkt PLUS ons alle boodschappen geschonken en Bakker HOEKSTRA de kadetjes. Onze hartelijke dank!

Het zijn voor alle medewerkers intensieve dagen. Maar de voldoening is groot als we dan op de slotavond veel ouders en andere belangstellenden mogen begroeten.
De aanwezigen genieten van het enthousiasme van de kinderen. Ze genieten van de prachtige film van dhr. B. Riepma.

Het is fijn, dat één van de predikanten van de GKV of de Herv. Gem. Bedum/Onderdendam 's avonds aanwezig is. De VBW is er voor de kinderen, maar het is ook goed dat de kerken zich presenteren in het dorp. Daarom is het fijn, dat er een predikant is, die ook de ouders en de kinderen nog wijst op Jezus Christus, die als Enige door Zijn Geest ons kan opbouwen in Geloof en in Liefde. Ds. C. Hoek besloot deze VBW met dankgebed.

Ik ben dankbaar voor alle inzet door iedereen. In mijn hart wil ik alle namen noemen, die op één of andere wijze hebben meegewerkt. Om te voorkomen, dat er iemand zou worden vergeten, vermeld ik geen namen. Al uw inzet is mij niet ontgaan en daarvoor mijn hartelijke dank!

Volgend jaar gaan we voor de 10e keer de VBW organiseren. We denken na hoe we volgend jaar dit lustrum tot uiting kunnen laten komen. Dit feit kan niet ongemerkt voorbij gaan. Tien jaar samen met de GKV/Herv. Gem. Bedum/Onderdendam.
Tien jaar zonder morren of bedenkingen samen alles voorbereiden en samen ons afhankelijk weten van Gods Zegen op dit werk. Wij vragen u als Gemeenten om ons volgend jaar te helpen. We kunnen altijd meer handen gebruiken.

U kunt zich opgeven bij mevrouw E. Cadée en bij mevrouw H. de Groot