Vakantie Bijbel Week

Een andere manier waarop we het evangelie van Jezus Christus in het dorp bekend willen maken is de Vakantiebijbelweek. Samen met onze broeders en zusters van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) willen we deze bijbelweek in de herfstvakantie houden. Alle kinderen in Bedum in de leeftijd van de basisschool zullen hiervoor worden uitgenodigd.

Vakantiebijbelweek 2017 - Vakantiebijbelweek 10 jaar!

Dit jaar zal de slotavond een feestelijke avond worden met een hapje en een drankje. We vieren immers een verjaardag. Onze dank gaat bovenal uit naar God en Jezus, die ons geeft wat we nodig hebben aan inzicht, bemoediging en liefde voor de kinderen. Maar we hebben ook nodig, dat de Gemeenten meeleven en gehoor geven aan onze oproep om mee te doen. Leeftijd speelt geen rol. Als u van kinderen houdt dan is dat wat telt. Geef u op bij Mw. E. Cadée

Dit jaar is de VBW op 24, 25 en 26 oktober. De laatste dag is er 's avonds van 18.30u tot 20.00u de slotavond.

Iedereen is hartelijk welkom op deze dagen en avond. Wilt u alleen maar kijken? Ook prima. Op maandag 23 oktober gaan we de kerk versieren. Altijd veel werk. Alle stoelen en tafels moeten worden klaargezet in het koor van de kerk enz. Vanaf 9.30u kunt u ook hierbij helpen. Samen is het zo klaar!

Vakantiebijbelweek 2018 - verslag

Zoek het uit!!

Op maandag 22 oktober werd met vereende krachten de kerk klaargemaakt voor de VBW! En dus was op dinsdag alles en iedereen klaar om te beginnen. Altijd even weer spannend. Hoe zal alles gaan? Komen er wel kinderen? Werkt alle apparatuur?

Om 9.00u gaan we als medewerkers eerst lezen uit de Bijbel en daarna vragen we een Zegen over de morgen. Dit begin van de dag geeft rust en we mogen alles leggen in de handen van God.

Geleidelijk worden de banken gevuld met kinderen. Gemiddeld waren er 64 kinderen per dag en evenals vorig jaar bleven sommige oma's, opa's en moeders bij ons. Ook zij hebben genoten van alles wat we deden aan zang, verhalen, spelletjes en bij de knutselwerkjes leverden zij een waardevolle bijdrage.

Op donderdag hebben we met de kinderen en leiding patat gehad. Wat is nu lekkerder dan een bord patat met mayo!! Wij zijn ook zeer dankbaar voor de mooie kortingen door de supermarkt PLUS voor de boodschappen en door LUNCH EN DINE voor de patat. Heel erg bedankt!

Het thema was: Zoek het uit!!! Samen met de kinderen zijn we op zoek gegaan! We zochten uit; wie Jezus is! In de verhalen werd steeds een ander beeld geschetst van Jezus. Hij was de genezer van de 10 melaatsen en de Herder, die het verloren schaap zocht en op donderdagmorgen werd het verhaal verteld van Jezus, die de storm op het meer bestrafte en zei: Zwijg, wees stil! Hebben we op deze manier ontdekt wie Jezus is? Ja en nee. We hebben de kinderen aanschouwelijk uitgelegd, dat de Here Jezus aan het Kruis al onze verkeerde dingen op Zich heeft genomen en de straf, die wij verdienden heeft gedragen. Hij is gestorven, maar stond op en wij mogen leven met Hem.

De slotavond werd goed bezocht door de ouders en andere belangstellenden. Dit jaar was mevrouw De Puyt weer met de boekentafel aanwezig en voor het eerst was Christenen voor Israël aanwezig met allerlei artikelen uit Israël.

Dhr. B. Riepma maakte de jaarlijkse film en ouders en kinderen vinden het prachtig om te kijken wat er allemaal is gedaan. Er is veel om dankbaar voor te zijn.
Dank aan alle medewerkers, die betrokken zijn bij de organisatie en bij de uitvoering.
Een speciaal woord van dank aan de muziekgroep voor hun grote inzet. Ook dank aan de spelers van de dagelijks terugkerende act "Daan en Danoontje".

Er zijn mensen, die op de achtergrond veel werk verzetten. Denk aan het opzetten van het podium en na afloop weer afbreken en schoonmaken en wat is het heerlijk als de medewerkers 's morgens binnenkomen en de geur van verse koffie ons tegemoet komt. Een woord van dank aan dhr. A. Smit is zeker op zijn plaats.

Het is goed, dat we als Gemeente ook beseffen, dat medewerkers vakantiedagen opnemen om deze VBW mogelijk te maken. De hele week staat in het teken van de VBW en komen niet toe aan de gewone dagelijkse bezigheden.

Het kost iedereen veel tijd en energie. Maar... we krijgen zoveel terug. Blije kinderen, dankbare ouders en oma's en opa's. Vooral dankbaarheid en blijdschap, dat we samen dit werk doen om het zaad van het evangelie te planten in het leven van de jonge kinderen en alle aanwezigen. En we doen dit samen met de GKV. Een aantal jonge mensen was van deze kerk ook alle dagen aanwezig en op deze manier zetten we ons als mensen van 2 kerken in om het evangelie te vertellen aan groot en klein.

Mocht u vragen hebben of... u wilt volgend jaar ook meedoen, neem dan contact op met Lies Cadée van de Herv. Gemeente of bij Hetty de Groot van de GKV.