Bijbelkringen/gesprekskringen seizoen 2023/2024

Bijbelkring

Evenals vorig jaar wordt de bijbelkring weer gehouden in de zaal van de Walfriduskerk. Aanvang 20.00 uur. De avonden worden geleid door de heer B. Riepma, de heer H. Oudman en mevrouw E. Cadée. De bijbelkring is gezamenlijk met Onderdendam. We bidden om gezegende avonden.

De data zijn: 26 september, 7 november en 12 december. De eerste avond wordt gedaan door de heer B. Riepma.
Het onderwerp is: Paulus!

In 2024 heeft de kerkenraad weer 3 avonden gepland en wel op 16 jan. (mw. P. Schipper zal dan de avond verzorgen) en op 05 maart (dan heeft mw. E. Cadée de leiding) en de laatste avond is op 09 april (dan berust de leiding bij dhr. B. Riepma).

Jonge lidmatenkring

De jonge lidmatenkring staat onder leiding van dhr. en mw. Mekkes. Op vrijdag 23 september komt de groep weer bij elkaar bij de fam. mekkes in Winsum. Vervolgdata worden dan afgesproken.