Bijbelkringen/gesprekskringen seizoen 2023/2024

Bijbelkring

Evenals vorig jaar wordt de bijbelkring weer gehouden in de zaal van de Walfriduskerk. Aanvang 20.00 uur. De avonden worden geleid door de heer B. Riepma, de heer H. Oudman en mevrouw E. Cadée. De bijbelkring is gezamenlijk met Onderdendam. We bidden om gezegende avonden.

De data zijn: 26 september, 7 november en 12 december. De eerste avond wordt gedaan door de heer B. Riepma.
Het onderwerp is: Paulus!

Jonge lidmatenkring

De jonge lidmatenkring staat onder leiding van dhr. en mw. Mekkes. Op vrijdag 23 september komt de groep weer bij elkaar bij de fam. mekkes in Winsum. Vervolgdata worden dan afgesproken.

De data van de volgende jongerenkringavonden zijn:

vr. 27 jan. bij Tian en Toinette van Rooyen
vr. 17 feb. bij Johan en Wilma Mekkes
vr. 31 mrt. n.n.b.