Cursus theologische vorming gemeenteleden

In samenwerking met een aantal omliggende gemeenten wordt ook vanuit onze gemeenten Bedum en Onderdendam de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) aangeboden. Dit cursusprogramma gaat uit van de PKN en is bestemd voor iedereen die zich meer wil verdiepen in de bijbel en met het christelijk geloof bezig wil zijn en verder is het een toerusting voor het gemeentewerk.

De cursus TVG bestaat uit 4 blokken van 6 weken, waarin op een vaste avond in de week cursusavonden worden gehouden. De volgende vakken worden aangeboden: Ethiek, Praktische Theologie, Zending en Evangelisatie, Gemeenteopbouw, Dogmatiek, Kerkgeschiedenis, Oude Testament en Nieuwe Testament. U kunt hierbij kiezen uit de volgende drie mogelijkheden:

De cursusavonden worden gehouden op donderdagavond in het gebouw 'd'Ekkelkaamp', Kerklaan 7 te Onstwedde. Per avond komen er twee vakken aan de orde; het eerste van 19:30 tot 20:45 uur en het tweede van 21:00 tot 22:15 uur. In het eerste blok wordt Ethiek gegeven door ds. W.T. van Voorst (Alteveer) en Praktische theologie door ds. J.M. Viergever (Onstwedde).

De cursusgidsen met meer informatie over de aangeboden cursussen vindt u achterin beide kerken.

Gert Medema