Bijzondere kerkdiensten

Doopdiensten

Op afspraak wordt er een doopdienst gehouden. In de week voorafgaande daaraan wordt een doopgesprek gehouden met ouders die hun kind willen laten dopen.

Avondmaalsdiensten

Vijfmaal per jaar vindt een avondmaalsviering plaats. In "Alegunda Ilberi" en "Bederawalda" vinden gezamenlijke avondmaalsvieringen plaats met onze Gereformeerde broeders en zusters.

Avondmaalsdiensten worden sinds juni 2010 gehouden op dezelfde zondag in Bedum en in Onderdendam en om de beurt om 9:30 uur en 11:00 uur.

Rouw- en trouwdiensten

Voor het houden van deze diensten neme men contact op met de predikant of wijkouderling.

Bid- en dankdagen

De Bidstond voor Gewas en Arbeid wordt in Onderdendam gehouden, evenals de Dankstond.