Kerkenraad en moderamen

Het hoofd van de kerk is Jezus Christus. Hij roept, regeert en bewaart Zijn kerk. Hij geeft daarvoor aan alle gemeenteleden gaven waarmee we Hem en elkaar mogen dienen. Daarnaast roept hij sommige gemeenteleden tot een speciale dienst: ambtsdragers. Zij worden geroepen om Hem te vertegenwoordigen, om de gemeente toe te rusten tot dienstbetoon (Efeziers 4 : 12).

Zoals Christus een drievoudig ambt had; profeet, koning en priester, zo zijn er in de kerk ook drie ambten: predikant, ouderling en diaken. De ambtsdragers samen vormen de kerkenraad. De ambtsdragers in de gemeente zijn:

De samenstelling van het moderamen (dagelijks bestuur van de kerkenraad) is:

Scriba: mw. E. Cadée
1e assessor: dhr. A. Goverts
2e assessor: dhr. J. de Vries
3e assessor: mw. W. Tuininga