Actie kerkbalans

Actie Kerkbalans 2019 Hervormde gemeente in Bedum

Geef voor je kerk

Sinds de elfde eeuw wordt er in onze mooie Walfriduskerk gezongen en gebeden, geloofd en geleerd, gevierd en gedoopt, getrouwd en begraven. Het is een plaats waar ook wordt gelachen als er wat te vieren valt. Een plaats waar de gemeenteleden worden gevraagd naar hun motieven. Een plaats waar u inspiratie opdoet. Een plaats waar u altijd welkom bent! Een plaats om Hem te eren en te danken! Met Gods onmisbare hulp kunnen wij onze gemeente in stand houden. Samen verwonderen wij ons telkens weer over onze redding door Jezus Christus. De kerk betekent ook oog hebben voor elkaar. Een kaartje sturen of bezoekje brengen aan hen die dit nodig hebben. Maar ook met onze jongeren doorspreken over de blijvende waarde van het evangelie. Wij steunen elkaar op belangrijke momenten in het leven. Die momenten zijn goud waard. Echter, wij kunnen die momenten niet verzilveren bij de bank.

Waarom actie kerkbalans?

De kerk die voor ons een onmisbare pijler is, brengt uiteraard ook kosten met zich mee. Het gaat om alle kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten. Hoeveel kost het om onze gemeente in balans te houden? Wat moet de opbrengst van Kerkbalans 2019 zijn om de kerkelijke activiteiten te kunnen voortzetten?

Uw persoonlijke bijdrage in 2019

Om de kosten van de Hervormde gemeente Bedum ook in 2019 te kunnen dragen, vragen wij u zorgvuldig te overwegen welk bedrag u voor de kerk kunt opbrengen. Betaalt u minder dan € 50? Overweeg of u niet in ieder geval € 50 kunt betalen. Bedenk eens wat het lidmaatschap, materiaal en kleding e.d. van een sportclub of andere vereniging u jaarlijks kost...

De gemiddelde bijdrage voor actie kerkbalans in onze gemeente is ongeveer € 230 per adres. Draagt u minder bij, overweeg dan of uw inkomenssituatie u in staat stelt om toch in ieder geval het gemiddelde bedrag bij te dragen. Draagt u meer bij, dan is onze vraag uw bijdrage minimaal met het inflatiepercentage te verhogen.

Binnenkort ontvangt u een folder actie Kerkbalans met een antwoordformulier waarop u kunt aangeven welk bedrag u voor 2019 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen overmaakt. Samen kunnen wij de exploitatie van de Hervormde gemeente in Bedum sluitend houden!

Uw bijdrage en uw aangifte inkomstenbelasting

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Zie ook www.hervormdbedum.nl/ANBI. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,- aan giften per jaar uitgeeft is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar! In het kerkblad van november, december of januari kunt u hierover meer lezen. Een notariële akte is niet nodig voor een periodieke gift. Wij kunnen u helpen met het invullen van de (standaard ) overeenkomst: "periodieke gift in geld". Doordat een periodieke gift volledig aftrekbaar is kunt u de kerk meer geven zonder dat u dat netto meer kost.

Wilt u hier meer van weten, neemt u dan contact op met onze administrateur, de heer K.R. Hilboezen.

Uw antwoord op Kerkbalans 2019 zien wij met belangstelling tegemoet!


Denkt u eens na over een periodieke gift aan de kerk

Als u ervoor kiest uw kerkelijke bijdrage voor minimaal vijf jaar vast te leggen, is het gehele bedrag fiscaal aftrekbaar (dus zonder drempel en zonder maximum). In het verleden was hiervoor een notariële akte nodig. Sinds 2014 hoeft dit niet meer. De periodieke gift mag nu worden vastgelegd in een overeenkomst die u samen met de kerkrentmeesters ondertekent. De Belastingdienst heeft hiervoor een voorbeeld beschikbaar gesteld. Wij kunnen u helpen met het invullen van deze overeenkomst.

Doordat een periodieke gift volledig aftrekbaar is, kunt u de kerk meer geven zonder dat u dat netto meer kost. Hierna volgen twee voorbeelden om dit te verduidelijken.

Voorbeeld 1

Stel u hebt een (gezamenlijk) inkomen van € 30.000 en u geeft jaarlijks € 750 aan de kerk (incl. collectebonnen). Daarnaast geeft u nog € 100 aan andere goede doelen. Totaal hebt u dus € 850 aan giften.

Van deze giften is € 300 niet aftrekbaar (1% van € 30.000). Van de resterende € 550 krijgt u van de Belastingdienst circa 40% terug, oftewel € 220. Uw jaarlijkse giften van € 850 kosten u dan netto € 630.

Maakt u van uw kerkelijke bijdrage een periodieke gift, dan kunt u uw bijdrage verhogen naar € 880 zonder dat u dat netto meer geld kost.

Deze periodieke gift van € 880 is namelijk volledig aftrekbaar, dus u ontvangt van de Belastingdienst € 350 (40% van € 880) terug. Uw overige giften van € 100 blijven onder de giftendrempel, dus zijn niet meer aftrekbaar. Uw jaarlijkse giften van € 980 kosten u netto nog steeds € 630 en u maakt de kerk blij met een extra bijdrage van € 130.

Voorbeeld 2

Stel u hebt een (gezamenlijk) inkomen van € 50.000 en u geeft jaarlijks € 1.300 aan de kerk (incl. collectebonnen). Daarnaast geeft u nog € 200 aan andere goede doelen. Totaal hebt u dus € 1.500 aan giften.

Van deze giften is € 500 niet aftrekbaar (1% van € 50.000). Van de resterende € 1.000 krijgt u van de Belastingdienst 40% terug, oftewel € 400. Uw jaarlijkse giften van € 1.500 kosten u dan netto € 1.100.

Maakt u van uw kerkelijke bijdrage een periodieke gift, dan kunt u uw bijdrage verhogen naar € 1.500 zonder dat u dat netto meer geld kost.

Deze periodieke gift van € 1.500 is namelijk volledig aftrekbaar, dus u ontvangt van de Belastingdienst € 600 (40% van € 1.500) terug. Uw overige giften van € 200 blijven onder de giftendrempel, dus zijn niet meer aftrekbaar. Uw jaarlijkse giften van € 1.700 kosten u netto nog steeds € 1.100 en u maakt de kerk blij met een extra bijdrage van € 200.

Let op: dit zijn voorbeelden. Bij een ander inkomen en een ander bedrag aan giften zal de uitkomst ook anders zijn.

Wilt u ook uw bijdrage verhogen en de Belastingdienst het verschil laten betalen? Neemt u dan contact op met één van de kerkrentmeesters.